Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11454
Temat pracy:  

Zarządzanie zapasami metodą Just in Time determinantą prawidłowego zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Autoliv Poland Sp. z o.o.

Liczba stron:   65

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ........... 4

Rozdział I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym
      1.1 Pojęcia zarządzania i jego funkcje w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa ...........6
      1.2 Zarządzanie zapasami jako jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego...........14

Rozdział II
Problematyka metod zarządzania zapasami

      2.1. Metody kształtowania poziomu zapasów ...........19
         2.1.1. Metoda ABC ...........21
         2.1.2. Metoda XYZ ...........25
         2.1.3. Metoda MRP ...........27
         2.1.4. Metoda Just in Time ........... 29
      2.2. Kryteria oceny metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie ...........33

Rozdział III
Zarządzanie zapasami w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o

      3.1 Charakterystyka firmy Autoliv Poland Sp. z o.o........... ...........37
      3.2 Oferta rynkowa ...........42
      3.3 Strategia zarządzania przedsiębiorstwem ...........44

Rozdział IV
Analiza procesu zarządzania zapasami w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o.

      4.1 Metoda Just in Time w Autoliv Poland Sp. z o.o...........48
      4.2 Ocena metody Just in Time zarządzania zapasami w firmie Autoliv Poland Sp. z o.o ...........52
      4.3 Propozycje usprawnień w procesie zarządzania zapasami Autoliv Poland Sp. z o.o...........57

Zakończenie ...........60
Bibliografia ...........63
Spis tabel...........65
Spis rysunków...........65


Opis zawartości pracy:


Praca składa się z czterech rozdziałów,

   Pierwszy rozdział dotyczy zdefiniowania pojęć kluczowych z punktu widzenia jej tematu. Informacje związane z różnorodnością podejść do zagadnienia zarządzania wskazują na złożoność problematyki, która wymaga często interdyscyplinarnego podejścia do omawianego zagadnienia. Wprowadzenie w obszar kreowania polityki i strategii przedsiębiorstwa umożliwia przejście do zagadnienia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie, związaną z nim możliwością zmniejszania kosztów, dzięki skutecznej polityce sterowania zapasami.
   Kolejny rozdział porusza tematykę metod kształtowania zapasów oraz kryteriów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym koncentrując się na poszczególnych modułach działów przedsiębiorstwa. Informacje na temat przedsiębiorstwa Autoliv Poland Sp. z o.o. znajdują się w rozdziale trzecim, który szczegółowo opisuje profil przedsiębiorstwa, jego historię, etapy rozwoju, strukturę organizacyjną. Wybór tej firmy, jako podmiotu prowadzonych badań nie jest przypadkowy. W niniejszej pracy próbuje ukazać złożoność problematyki sterowania zapasami, szczególnie gdy proces ten obejmuje liczne, często różnego rodzaju asortymenty, których wykorzystanie dotyczy odmiennych etapów produkcji, warunkowanych różnorodnością złożonych zamówień zewnętrznych, organizacją procesu produkcji, itp. Podstawą zharmonizowania linii produkcyjnej jest optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów firmy, właściwe gospodarowanie zapasami, zasobami ludzkimi, kapitałowymi, dzięki czemu może ona realizować jednocześnie wiele różnych zamówień.
   Ostatni rozdział zawiera analizę metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie Autoliv Poland Sp. z o.o Prezentacja wykorzystywanej tam metody, ugruntowanej w procesie produkcji, pozwala wskazać zasady oraz priorytety, które przesądziły o jej wyborze i wdrożeniu do zarządzania zapasami. Wnikliwa analiza przyjętych rozwiązań połączona z usystematyzowaną moją wiedzą w tym przedmiocie, stanowią podstawę oceny efektywności przyjętej metody. Pozwala ponadto na określenie obszarów, w których wprowadzenie pewnych drobnych modyfikacji pozwoli usprawnić proces gospodarowania zapasami. Część teoretyczna pracy oparta została na dostępnej literaturze przedmiotu z zakresu marketingu, zarządzania oraz logistyki. W pracy wykorzystane zostały ponadto materiały wewnętrzne udostępnione przez przedsiębiorstwo Autoliv Poland Sp. z o.o.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.