Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1144
Temat pracy:  

Deficyt budżetowy po przystąpieniu Polski do UE

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Deficyt budżetowy, nominalne kryteria konwergencji
   1. Deficyt budżetowy
      1.1. Budżet państwa
      1.2. Metody planowania budżetowego
   2. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego
   3. Metodologie liczenia deficytu budżetowego
      3.1. Metody liczenia deficytu w Polsce
      3.2. Metoda Międzynarodowego Funduszu Walutowego
      3.3. Metoda stosowana w UE
   4. Nominalne kryteria konwergencji
      4.1. Kryterium inflacyjne
      4.2. Kryteria fiskalne
      4.3. Kryterium kursowe
      4.4. Kryterium stóp procentowych
   5. Ekonomiczna interpretacja fiskalnego kryterium zbieżności

Rozdział II
Funkcjonowanie Unii Walutowej
   1. Kraje członkowskie unii monetarnej
      1.1. Grecja
      1.2. Doświadczenia związane z paktem stabilności i wzrostu
         1.2.1. Portugalia
         1.2.2. Niemcy
         1.2.3. Francja
      1.3. Pozostałe kraje Eurosystemu
   2. Kraje członkowskie z derogacją
      2.1. Dania
      2.2. Wielka Brytania
      2.3. Szwecja
      2.4. Nowe kraje członkowskie UE

Rozdział III
Perspektywy przystąpienia Polski do unii monetarnej
   1. Zagrożenia i koszty związane z przyjęciem euro
      1.1. Utrata niezależności polityki monetarnej
         1.1.1. Kurs walutowy jako narzędzie stabilizowania gospodarki
         1.1.2. Rynek pracy
         1.1.3. Dostosowanie fiskalne
         1.1.4. Synchronizacja cykli koniunkturalnych
         1.1.5. Szanse na wewnętrzne spełnienie kryteriów optymalnego obszaru walutowego
      1.2. Krótkookresowy koszt spełnienia inflacyjnego kryterium zbieżności
   2. Korzyści związane z uczestnictwem w strefie euro
      2.1. Efekty bezpośrednie
         2.1.1. Eliminacja kosztów transakcyjnych
         2.1.2. Eliminacja ryzyka kursowego i spadek stóp procentowych
      2.2. Korzyści długookresowe
         2.2.1. Wpływ euro na inwestycje
         2.2.2. Ożywienie wymiany handlowej
         2.2.3. Spadek ryzyka makroekonomicznego kraju
         2.2.4. Integracja rynku finansowego
         2.2.5. Wzrost konkurencji
      2.3. Szacunek długookresowych korzyści związanych z wprowadzeniem euro
         2.3.1. Ryzyko związane z opóźnianiem wejścia do strefy euro
   3. Optymalna polityka makroekonomiczna na drodze do członkostwa w strefie euro
      3.1. Wyzwania wynikające z konieczności spełnienia kryteriów konwergencji
      3.2. Symulacje różnych wariantów polityki makroekonomicznej
         3.2.1. Scenariusz fiskalny
         3.2.2. Scenariusz monetarny

Zakończenie
Bibliografia
Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.