Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11415
Temat pracy:  

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział 1
Pojęcie i istota bezrobocia
      1.1. Geneza, definicja i rodzaje bezrobocia........... 7
      1.2. Przyczyny bezrobocia........... 13
      1.3. Skutki ekonomiczne i społeczne bezrobocia ...........18

Rozdział 2
Formy walki z bezrobociem w Polsce
      2.1. Poziom oraz struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2014........... 27
      2.2. Formy walki z bezrobociem........... 35
      2.3. Działania Polski w odwołaniu do zjawiska bezrobocia ...........39

Rozdział 3
Analiza i ocena aktywnej i pasywnej walki z bezrobociem na podstawie badań własnych
      3.1. Analiza i prezentacja wyników badań........... 49
      3.2. Wnioski z badań........... 71

Zakończenie...........75
Abstract ...........77
Bibliografia ...........79
Spis Tabel ...........80
Spis Rysunków........... 80
Spis Wykresów........... 81
Załącznik ...........83

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest prezentacja najistotniejszych zagadnień związanych ze zjawiskiem braku pracy, a także ocena efektywności aktywnych i pasywnych form walki z bezrobociem. Niniejsza praca jest złożona ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
      Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem teoretycznym, które opiera się na pojęciu oraz istocie bezrobocia. Zostają również scharakteryzowane przyczyny bezrobocia. Rozdział zostaje zakończony treścią dotyczącą ekonomicznych i społecznych skutków bezrobocia.
      Rozdział drugi przybliża formy walki z bezrobociem. Został opisany poziom oraz struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2014, aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem. Dodatkowo zostały opisane metody walki z bezrobociem w Polsce.
      Rozdział trzeci zawiera praktyczną analizę aktywnych i pasywnych metod walki z bezrobociem używanych w Polsce. Pracę podsumowuje zakończenie, które zawiera wnioski wyciągnięte na podstawie studiów literatury przedmiotu, jak również na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Aby osiągnąć przedstawione powyżej cele, wykorzystano różne narzędzia oraz metody badawcze, w szczególności studia literatury przedmiotu odnoszące się do bezrobocia.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.