Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11407
Temat pracy:  

Wrażanie total productive maintenance w firmie produkcyjnej xxx jako jedno z narzędzi lean management

Liczba stron:   66

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........3

Rozdział 1
Podstawowe informacje o systemie lean management
      1.1. Geneza i pojęcie Lean Management........5
      1.2. Podstawowe zasady Lean Management........6
      1.3. Tradycyjne systemy zarządzania a Lean Management........12
      1.4. Procedura wdrażania szczupłego zarządzania oraz jego korzyści........17
      1.5. Kompleksowe Utrzymanie Ruchu (TPM) w Lean Management i jego etapy wdrożenia........20
      1.6. CMMS – informatyczny system wspomagający Dział Techniczny........25
      1.7. Ciągłe doskonalenie czyli KAIZEN........27
      1.8. Łatwiejszy sposób planowania dzięki Hoshin Kanri........32

Rozdział 2
Ogólny opis zakładu produkcyjnego xxx
      2.1. historia powstania zakładu XXX........35
      2.2. Charakterystyka rynku........37
      2.3. Główne linie produkcyjne w XXX........40
      2.4. Zarządzanie jakością w XXX........44

Rozdział 3
Praktyczne wdrożenie planowanego utrzymania ruchu w firmie XXX.
      3.1. Pomiar wskaźników wspomagających Planowane Utrzymanie Ruchu........46
      3.2. Implementacja siedmiu podstawowych kroków TPM........51
      3.3. System czerwonych kartek jako system zgłaszania zleceń naprawczych w XXX

Podsumowanie ........60
Bibliografia ........61
Spis tabel ........64
Spis rysunków ........65
Oświadczenie........ 66

Opis zawartości pracy:

      Tematem niniejszej pracy jest wdrażanie Total Productive Maintenance w zakładzie produkcyjnym XXX zlokalizowanym koło Wrocławia. Głównym powodem wyboru tematu są zainteresowania autora pracy, przede wszystkim jedną z koncepcji, jaką jest Total Productive Maintenance. Drugim powodem jest osobisty udział podczas wdrażania TPM w przedsiębiorstwie XXX. Celem niniejszej pracy jest pokazanie, w jaki sposób odbywało się wdrożenie Total Productive Maintenance w zakładzie produkcyjnym oraz jakie uwarunkowania musi spełnić firma podczas procesu implementacji. Przedstawiono również jak duże znaczenie ma poprawne funkcjonowanie parku maszynowego i co należy zrobić, jakie działania podjąć aby polepszyć jego wydajność. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz podsumowania.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat Lean Management oraz szczegóły dotyczące Total Productive Maintenance jako jednego z japońskich narzędzi lean. Celem pierwszego rozdziału jest zapoznanie odbiorcy z tematyką dotyczącą nowoczesnego stylu zarządzania.
      Drugi rozdział przedstawia ogólną charakterystykę funkcjonowania przedsiębiorstwa XXX. Przedstawiono historię zakładu, główne produkty i charakterystykę rynku. Do stworzenia drugiego rozdziału wykorzystano bardzo dużo informacji udostępnionych przez XXX.
      W trzecim rozdziale skupiono się na szczegółowym opisie przebiegu procesu wdrożenia Total Productive Maintenance w firmie XXX. Opisane zostały główne wskaźniki wykorzystywane do monitorowania wydajności parku maszynowego oraz szczegółowo przedstawiono przebieg każdego z kroków jakie musiało przejść XXX aby osiągnąć sukces. Do napisania niniejszej pracy wykorzystano wiele informacji pochodzących ze źródeł literaturowych z zakresu lean management, zarządzania produkcją i procesem oraz zarządzania jakością. Wykorzystane zostały również metody badawcze takie jak : obserwacje czy wywiady oraz metoda monograficzno-opisowa.

      
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.