Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11407
Temat pracy:  

Wrażanie total productive maintenance w firmie produkcyjnej xxx jako jedno z narzędzi lean management

Liczba stron:   66

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........3

Rozdział 1
Podstawowe informacje o systemie lean management
      1.1. Geneza i pojęcie Lean Management........5
      1.2. Podstawowe zasady Lean Management........6
      1.3. Tradycyjne systemy zarządzania a Lean Management........12
      1.4. Procedura wdrażania szczupłego zarządzania oraz jego korzyści........17
      1.5. Kompleksowe Utrzymanie Ruchu (TPM) w Lean Management i jego etapy wdrożenia........20
      1.6. CMMS – informatyczny system wspomagający Dział Techniczny........25
      1.7. Ciągłe doskonalenie czyli KAIZEN........27
      1.8. Łatwiejszy sposób planowania dzięki Hoshin Kanri........32

Rozdział 2
Ogólny opis zakładu produkcyjnego xxx
      2.1. historia powstania zakładu XXX........35
      2.2. Charakterystyka rynku........37
      2.3. Główne linie produkcyjne w XXX........40
      2.4. Zarządzanie jakością w XXX........44

Rozdział 3
Praktyczne wdrożenie planowanego utrzymania ruchu w firmie XXX.
      3.1. Pomiar wskaźników wspomagających Planowane Utrzymanie Ruchu........46
      3.2. Implementacja siedmiu podstawowych kroków TPM........51
      3.3. System czerwonych kartek jako system zgłaszania zleceń naprawczych w XXX

Podsumowanie ........60
Bibliografia ........61
Spis tabel ........64
Spis rysunków ........65
Oświadczenie........ 66

Opis zawartości pracy:

      Tematem niniejszej pracy jest wdrażanie Total Productive Maintenance w zakładzie produkcyjnym XXX zlokalizowanym koło Wrocławia. Głównym powodem wyboru tematu są zainteresowania autora pracy, przede wszystkim jedną z koncepcji, jaką jest Total Productive Maintenance. Drugim powodem jest osobisty udział podczas wdrażania TPM w przedsiębiorstwie XXX. Celem niniejszej pracy jest pokazanie, w jaki sposób odbywało się wdrożenie Total Productive Maintenance w zakładzie produkcyjnym oraz jakie uwarunkowania musi spełnić firma podczas procesu implementacji. Przedstawiono również jak duże znaczenie ma poprawne funkcjonowanie parku maszynowego i co należy zrobić, jakie działania podjąć aby polepszyć jego wydajność. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz podsumowania.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat Lean Management oraz szczegóły dotyczące Total Productive Maintenance jako jednego z japońskich narzędzi lean. Celem pierwszego rozdziału jest zapoznanie odbiorcy z tematyką dotyczącą nowoczesnego stylu zarządzania.
      Drugi rozdział przedstawia ogólną charakterystykę funkcjonowania przedsiębiorstwa XXX. Przedstawiono historię zakładu, główne produkty i charakterystykę rynku. Do stworzenia drugiego rozdziału wykorzystano bardzo dużo informacji udostępnionych przez XXX.
      W trzecim rozdziale skupiono się na szczegółowym opisie przebiegu procesu wdrożenia Total Productive Maintenance w firmie XXX. Opisane zostały główne wskaźniki wykorzystywane do monitorowania wydajności parku maszynowego oraz szczegółowo przedstawiono przebieg każdego z kroków jakie musiało przejść XXX aby osiągnąć sukces. Do napisania niniejszej pracy wykorzystano wiele informacji pochodzących ze źródeł literaturowych z zakresu lean management, zarządzania produkcją i procesem oraz zarządzania jakością. Wykorzystane zostały również metody badawcze takie jak : obserwacje czy wywiady oraz metoda monograficzno-opisowa.

      
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.