Mamy 13267

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11401
Temat pracy:  

Rola Gimnazjów dla Dorosłych i Ochotniczych Hufców Pracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie placówki w XYZ

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........5

Rozdział I
Wykluczenie społeczne
      1.1. Zakres pojęciowy zjawiska wykluczenia społecznego.........12
      1.2. Aspekty wykluczenia społecznego .........12
         1.2.1. Aspekt psychologiczny .........12
         1.2.2. Postawa inercji w życiu społecznym .........14
         1.2.3. Utrudniony dostęp do dóbr kultury i jej zasobów instytucjonalnych.........16
         1.2.4. Ubóstwo i deprywacja .........18
         1.2.5. Prawa społeczne .........21
      1.3. Wykluczenia a integracja społeczna .........24
         1.3.1 Edukacja społeczna i zawodowa .........25
         1.3.2. Aktywizacja zawodowa .........28

Rozdział II
Gimnazja dla dorosłych – szansa na uzupełnienie wykształcenia ogólnego
      2.1. Rys historyczny i stan obecny .........31
      2.2. Zasady tworzenia i warunki funkcjonowania gimnazjum dla dorosłych.........37
      2.3. Obowiązek szkolny a nauka w gimnazjum dla dorosłych .........48
      2.4. Programy edukacyjne realizowane w gimnazjum dla dorosłych .........50

Rozdział III
Ochotnicze Hufce Pracy – szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych.
      3.1. Geneza i struktura organizacyjna OHP .........58
      3.2. Założenia organizacyjno – programowe .........60
      3.3. Edukacyjna rola OHP .........71
      3.4. Wielopoziomowość oddziaływań wychowawczych OHP .........74
      3.5. Aktywizacja społeczno – zawodowa OHP .........78

Rozdział IV
Metodologia badań
      4.1. Przedmiot i cel badań .........80
      4.2. Problemy badawcze .........80
      4.3. Hipotezy badawcze .........81
      4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze .........82
      4.5. Charakterystyka badanego środowiska i populacji badanej.........91
      4.6. Organizacja i przebieg badań.........93

Rozdział V
Wyniki badań własnych w zakresie roli Gimnazjów dla Dorosłych i Ochotniczych Hufców Pracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie placówki w XYZ
      5.1 Wybór placówki kształcenia, jako determinanta możliwości dalszego rozwoju, kryteria wyboru szkoły.........94
      5.2 Możliwości rozwoju i nauki oferowane przez placówkę oświatową.........95
      5.3 Możliwości zdobywania dodatkowych umiejętności w ramach placówki oświatowej.........96
      5.4 Koła zainteresowań, jako forma rozwoju i nabywania nowych doświadczeń w placówce oświatowej.........98
      5.5 Rola praktyk zawodowych w nabywaniu pierwszych doświadczeń w sposobie wykorzystywania środków pieniężnych.........100
      5.6 Wpływ działań edukacyjnych placówki oświatowej na planowanie przyszłości przez wychowanków.........101
      5.7 Kryteria wyboru dalszego sposobu edukacji przez wychowanków placówki oświatowej.........102
      5.8 Rola programów szkolnych w planowaniu przyszłości przez wychowanków placówki oświatowej.........104

Zakończenie.........108
Bibliografia .........110
Spis tabel.........114
Spis rysunków.........115
Aneks 1.........116
Aneks 2.........120


   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.