Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11351
Temat pracy:  

Rola marketingu internetowego w procesie kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych na przykładzie firmy Unilever.

Liczba stron:   80

Spis treści / plan pracy:
Wstęp: .......... 4

Rozdział 1
Istota i zakres procesu kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych

      1.1 Pojęcie i cechy wizerunku marki .......... 6
      1.2 Istota procesu kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych .......... 10

Rozdział 2
Narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane w procesie kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych.

      2.1 Pojęcie marketingu internetowego .......... 21
      2.2 Narzędzia marketingu internetowego i ich wykorzystywanie w procesie kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych. .......... 23

Rozdział 3
Analiza wykorzystania narzędzi marketingu internetowego w procesie kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych na przykładzie firmy Unilever

      3.1 Charakterystyka firmy Unilever .......... 37
      3.2 Analiza procesu kreowania wizerunku marki Unilever na rynku hiszpańskim .......... 39
      3.3 Analiza wykorzystania narzędzi marketingu internetowego w procesie kreowania wizerunku marki na rynku hiszpańskim stosowane przez firmę Unilever. .......... 47

Zakończenie .......... 69
Bibliografia .......... 71
Spis tabel i rysunków .......... 77
Załączniki .......... 78

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przeprowadzenie analizy kreowania wizerunku marki Unilever na rynku hiszpańskim oraz wykorzystania w tym celu narzędzi marketingu internetowego. W pracy przeanalizowano autorski model kreowania wizerunku marki oraz przeprowadzono analizę wykorzystania wybranych narzędzi, które marka Unilever przyjęła za najważniejsze w procesie kreowania wizerunku. Podjęta została też próba stworzenia własnego podziału narzędzi marketingu internetowego służącego kreowaniu wizerunku marki. W pracy przedstawiono również sposoby wykorzystania tychże narzędzi przez firmę Unilever w celach komunikacyjnych i wizerunkowych oraz przeprowadzono analizę na ile narzędzia te są efektywne dla marki oraz w jaki sposób kontrybuują do idei pożądanego wizerunku na rynku hiszpańskim. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, podsumowania oraz wykazu literatury.
      Rozdział pierwszy skupia się na teoretycznych aspektach wizerunku marki, jego kreowania oraz próbie wskazania w jaki sposób konsument odbiera działalność marki. W rozdziale tym poświęcono także sporo uwagi istocie i metodom procesu kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych.
      W drugim rozdziale przedstawiono natomiast pojęcie oraz charakterystykę narzędzi marketingu internetowego jak i ich wykorzystywanie w procesie kreowania wizerunku marki na rynkach zagranicznych.
       Trzeci rozdział skupia się na istotnych elementach dotyczących konkretnego przypadku, tj. firmy Unilever. W rozdziale tym sporządzono krótką charakterystykę firmy, przeprowadzono analizę kreowania wizerunku marki na rynku hiszpańskim oraz omówiono na przykładach jakie narzędzia marketingu internetowego posłużyły firmie w tym celu.
      Podsumowanie efektów prac nad kreowaniem pożądanego wizerunku marki Unilever na rynku hiszpańskim zostało zawarte w zakończeniu pracy, podobnie jak pełen spis literatury, z której autor pracy korzystał w trakcie jej tworzenia. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu marketingu, public relations i zarządzania. Korzystano również z artykułów internetowych, raportów czy publikacji w mediach społecznościowych. Na potrzeby powstania pracy sporządzono także ankietę dotyczącą kreowania wizerunku marki na rynku hiszpańskim oraz wykorzystania w tym celu odpowiednich narzędzi. Przeprowadzono również wywiad z pracownikiem firmy w celu uzyskania jak najbardziej szczegółowych informacji niezbędnych do przedstawienia pracy. Wspomniana ankieta została zamieszczona w załączniku na końcu pracy.
          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.