Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11350
Temat pracy:  

Czynności administracyjnoprawne poprzedzające budowę.

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów.........3

Wstęp......... 4

Rozdział 1
Zagospodarowanie nieruchomości do celów budowlanych.
      1.1 Własność.......... 13
      1.2 Użytkowanie wieczyste.......... 14
      1.3 Umowa.......... 16

Rozdział 2
Wymogi zagospodarowania przestrzennego

      2.1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.......... 26
      2.2 Decyzja o warunkach zabudowy.......... 30

Rozdział 3
Projekt budowlany.

Rozdział 4
Zgoda organu administracji

      4.1 Zgłoszenie budowy z projektem.......... 45
      4.2 Uzyskanie pozwolenia na budowę.......... 48

Zakończenie .........53
Źródła prawa......... 56
Orzecznictwo......... 58
Wykaz literatury......... 59
Źródła internetowe......... 62

Opis zawartości pracy:

      Nadrzędnym celem pracy
jest analiza przepisów prawa obejmujących system czynności administracyjnoprawnych poprzedzających rozpoczęcie budowy.
      Rozdział pierwszy poświęcony jest tematowi zagospodarowania przez inwestora nieruchomości do celów budowlanych. W tym rozdziale określone są również, stany prawne nieruchomości oraz rola jaką może spełniać dana nieruchomość, a w szczególności zastosowanie terenu nieruchomości, jak i jej stan prawny. Przedstawione są ,także dotychczasowe rozwiązania prawne, przede wszystkim na poziomie ustawowym w sferze prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. W celu zachowania jasności wywodu dokonano przy tym podziału na trzy podrozdziały omawiające zasadnicze założenia tej części, czyli własność, użytkowanie wieczyste oraz umowę.
      W rozdziale drugim skupiono się na problematyce związanej z zagospodarowaniem przestrzennym, co pozwoliło na wyodrębnienie poszczególnych organów na szczeblu ogólno- krajowym i gminnym. Określono również, domenę władztwa określonych organów w zakresie odpowiedzialności za opracowanie zagospodarowania przestrzennego oraz jego stosowanie. Szczegółowo przedstawiono także, wypis z miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego i decyzję o warunkach zabudowy. Zasygnalizowano również istotę konsekwencji prawnych spowodowanych naruszeniem przepisów prawa budowlanego w tym zakresie.
      Rozdział trzeci oparty jest na przedstawieniu projektu budowlanego oraz jego uzasadnionej szczegółowości. Projekt budowlany to opracowanie projektowe o największej randze z punktu widzenia roli oraz znaczenia, jakie mu przypisano. Jego treść, forma graficzna i procedury, które związane są z przygotowaniem projektu musiały zostać maksymalnie sformalizowane. Wypunktowane tu zostały elementy proceduralne, jak również kolejne, następujące po sobie elementy procedury.
      Ostatnia część pracy czyli, rozdział czwarty, koncentruje się na problematyce wydania zgody na rozpoczęcie budowy. Opisano w tej części zasadność postępowania organu, jak również procedury przy wydawaniu decyzji. Przedstawiono także warunki jakie inwestor musi spełnić w celu uzyskania decyzji. Dodatkowo ukazane zostały kwestie terminów, które są nieodłącznym elementem uzyskania ostatecznej decyzji. Integralną częścią tego rozdziału jest również, dogłębne przedstawienie zgłoszenia budowy z projektem oraz ostatecznego uzyskania pozwolenia na budowę. Literatura poświęcona zagadnieniu jest oparta głównie na istniejących aktach prawnych oraz na ich komentarzach. W tej sytuacji pomocne w trakcie pisania pracy okazały się opracowania o bardziej przekrojowym charakterze, które poruszały tematykę. Bardzo stosowne okazywały się uwagi znajdujące się w poszczególnych komentarzach do ustawy o prawie budowlanym. Wykorzystano także artykuły z czasopism oraz opracowań fachowych ze stron internetowych. Niezmiernie pomocne było orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Rola przytoczonych wyroków okazała się niezrównana w wyjaśnieniu i interpretowaniu częstokroć niejasnych przepisów prawa. Jednocześnie należy podkreślić, że choć wiele przywołanych wyroków w niniejszej pracy zapadło pod jurysdykcją przepisów w brzmieniu uprzednio obowiązującym, to mimo to przytaczane one były z zastosowaniem reguły aktualności w obecnym stanie prawnym. Pracę przygotowano głównie w oparciu o publikację z dziedzin prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.