Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11349
Temat pracy:  

Prawne uwarunkowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Liczba stron:   50

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
      1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
      2. Rodzaje przedsiębiorstw
      3. Krajowe i unijne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
      4. Pierwotne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Rozdział II
Formy prawne przedsiębiorstw
      1. Zagadnienia ogólne
      2. Formy prowadzenia działalności
         2.1 jednoosobowa działalność gospodarcza
         2.2 spółki cywilne
         2.3 spółki prawa handlowego
      3. Przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym
         3.1 partnerstwo publiczno prywatne
         3.2 działalność komunalna
      4. Przedsiębiorstwa publiczne

Rozdział III
Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe przedsiębiorstw
      1. Działalność koncesjonowana
      2. Działalność regulowana
      3. Ograniczenia dotacyjne z UE
      4. Pomoc publiczna

Rozdział IV
Nadzór i kontrola nad przedsiębiorstwami
      1. Pojęcie i zakres uprawnień nadrozczych i kontrolnych
      2. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów prywatnych
      3. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów publicznych
      4. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów o strukturze mieszanej

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


Tematem niniejszej pracy są małe i średnie przedsiębiorstwa – ich prawne uwarunkowania.
      Praca ma na celu pokazanie realiów funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw – krajowe i unijne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe, nadzór i kontrola nad przedsiębiorstwami a także wszelkie zagadnienia ogólne.
      Pierwszy rozdział pracy został poświęcony ogólnej charakterystyce sektora małych średnich przedsiębiorstw. Zostały w nim opisane podstawowe pojęcia takie, jak: „małe i średnie przedsiębiorstwo”, „przedsiębiorca” oraz „przedsiębiorczość”. W rozdziale tym zostały również umieszczone informacje dotyczące roli, stanu oraz funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej. Został również poruszony temat krajowych i unijnych podstaw prawnych funkcjonowania właśnie tych przedsiębiorstw. Zostały wymienione i opisane wszystkie pierwotne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
      W drugim rozdziale zostały opisane formy prawne przedsiębiorstw. Krótkiej charakterystyce zostały poddane wszystkie formy funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Zostały też wyjaśnione podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące form prawnych. Rozdział ten opisuje przedsiębiorstwa o kapitale prywatnym a także o kapitale mieszanym. Przybliża nam tematykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, a także działalność komunalną, fundację , stowarzyszenia, PPP a także inne formy działalności.
      Rozdział trzeci natomiast został poświęcony ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym. Opisany został ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ ograniczenia te mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w wielu przypadkach nawet przesądzają o jego istnieniu. Została tu opisana działalność koncesjonowana, działalność regulowana a także ograniczenie dotacyjne z UE. Wyjaśnione zostały wszelkie pojęcia dotyczące tego tematu. Podkreślona została rola oraz wpływ jaki wszystkie te ograniczenia mają na rozwój przedsiębiorstw.
      W ostatnim rozdziale został przybliżony problem nadzoru oraz kontroli nad przedsiębiorstwami. Została wyjaśniona istota kontroli i wszelkie podstawowe pojęcia. Zostały w nim opisane wszystkie organy kontrolujące przedsiębiorstwa. Ich obowiązki i kompetencje.. Zastosowano w nim podział kontroli i nadzoru ze względu na przedsiębiorstwa prywatne oraz publiczne. Przy pisaniu pracy została wykorzystana literatura z zakresu działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw. Niezbędne było również korzystanie z Ustawy o swobodzie gospodarczej, ustawy o gospodarce komunalnej. ustawy o przedsiębiorstwach handlowych oraz wiele innych pozycji.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.