Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11349
Temat pracy:  

Prawne uwarunkowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Liczba stron:   50

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
      1. Pojęcie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
      2. Rodzaje przedsiębiorstw
      3. Krajowe i unijne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw
      4. Pierwotne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Rozdział II
Formy prawne przedsiębiorstw
      1. Zagadnienia ogólne
      2. Formy prowadzenia działalności
         2.1 jednoosobowa działalność gospodarcza
         2.2 spółki cywilne
         2.3 spółki prawa handlowego
      3. Przedsiębiorstwa o kapitale mieszanym
         3.1 partnerstwo publiczno prywatne
         3.2 działalność komunalna
      4. Przedsiębiorstwa publiczne

Rozdział III
Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe przedsiębiorstw
      1. Działalność koncesjonowana
      2. Działalność regulowana
      3. Ograniczenia dotacyjne z UE
      4. Pomoc publiczna

Rozdział IV
Nadzór i kontrola nad przedsiębiorstwami
      1. Pojęcie i zakres uprawnień nadrozczych i kontrolnych
      2. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów prywatnych
      3. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów publicznych
      4. Zakres czynności kontroli i nadzoru w stosunku do podmiotów o strukturze mieszanej

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


Tematem niniejszej pracy są małe i średnie przedsiębiorstwa – ich prawne uwarunkowania.
      Praca ma na celu pokazanie realiów funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw – krajowe i unijne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe, nadzór i kontrola nad przedsiębiorstwami a także wszelkie zagadnienia ogólne.
      Pierwszy rozdział pracy został poświęcony ogólnej charakterystyce sektora małych średnich przedsiębiorstw. Zostały w nim opisane podstawowe pojęcia takie, jak: „małe i średnie przedsiębiorstwo”, „przedsiębiorca” oraz „przedsiębiorczość”. W rozdziale tym zostały również umieszczone informacje dotyczące roli, stanu oraz funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej. Został również poruszony temat krajowych i unijnych podstaw prawnych funkcjonowania właśnie tych przedsiębiorstw. Zostały wymienione i opisane wszystkie pierwotne podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
      W drugim rozdziale zostały opisane formy prawne przedsiębiorstw. Krótkiej charakterystyce zostały poddane wszystkie formy funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Zostały też wyjaśnione podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące form prawnych. Rozdział ten opisuje przedsiębiorstwa o kapitale prywatnym a także o kapitale mieszanym. Przybliża nam tematykę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, a także działalność komunalną, fundację , stowarzyszenia, PPP a także inne formy działalności.
      Rozdział trzeci natomiast został poświęcony ograniczeniom podmiotowym i przedmiotowym. Opisany został ich wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to bardzo istotne zagadnienie, ponieważ ograniczenia te mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w wielu przypadkach nawet przesądzają o jego istnieniu. Została tu opisana działalność koncesjonowana, działalność regulowana a także ograniczenie dotacyjne z UE. Wyjaśnione zostały wszelkie pojęcia dotyczące tego tematu. Podkreślona została rola oraz wpływ jaki wszystkie te ograniczenia mają na rozwój przedsiębiorstw.
      W ostatnim rozdziale został przybliżony problem nadzoru oraz kontroli nad przedsiębiorstwami. Została wyjaśniona istota kontroli i wszelkie podstawowe pojęcia. Zostały w nim opisane wszystkie organy kontrolujące przedsiębiorstwa. Ich obowiązki i kompetencje.. Zastosowano w nim podział kontroli i nadzoru ze względu na przedsiębiorstwa prywatne oraz publiczne. Przy pisaniu pracy została wykorzystana literatura z zakresu działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw. Niezbędne było również korzystanie z Ustawy o swobodzie gospodarczej, ustawy o gospodarce komunalnej. ustawy o przedsiębiorstwach handlowych oraz wiele innych pozycji.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.