Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11311
Temat pracy:  

Zarządzanie ryzykiem w procesie transportu na przykładzie działań dostawcy usług logistycznych

Liczba stron:   36

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Ryzyko i proces zarządzania nim
      1.1. Definicje ryzyka i pojęcia z nim związane
      1.2. Klasyfikacja i rodzaje Zagrożeń
      1.3. Zarządzanie ryzykiem

Rozdział 2
Ryzyko w procesach transportu
      2.1. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie drogowym
      2.2. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie morskim
      2.3. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie lotniczym

Rozdział 3
Dostawca usług logistycznych, firma DHL
      3.1. Certyfikaty i standardy
      3.2. Wymagania wobec podwykonawców
      3.3. Ubezpieczenia
      3.4. Działania techniczno-organizacyjne
      3.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

      Celem, jaki został
zdefiniowany dla niniejszej pracy, było przedstawienie weryfikacja i ocena działań bezpieczeństwa na przykładzie dostawcy usług logistycznych, jakim jest firma DHL. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy z nich dotyczy pojęcia ryzyka w rozumieniu ogólnym oraz logistycznym wraz z towarzyszącą im klasyfikacją. Przedstawiono w nim również sposoby podejścia do ryzyka, koncepcję zarządzania ryzykiem ERM (Enterprise Risk Management) oraz normę ISO 31000 o tożsamej tematyce. Za źródło informacji potrzebne do napisania rozdziału pierwszego, posłużyły mi głównie pozycje książkowe, do których należały m.in. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B napisana przez Grażynę Wieteskę, Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce Stanisława Kasiewicza oraz Zarządzanie ryzykiem – ujęcie interdyscyplinarne Tadeusza Teofila Kaczmarka.
      W drugim rozdziale pracy zostały scharakteryzowane trzy rodzaje ryzyka związanego z procesem transportu wyróżniając – proces transportu: drogowego, morskiego oraz lotniczego. Każdemu z nich towarzyszy szczegółowa klasyfikacja i co najważniejsze, sposoby ograniczania tegoż ryzyka, jak również zabezpieczania się przed nim oraz jego ewentualnymi następstwami w razie wystąpienia. W tej części źródłem mojej wiedzy były przede wszystkim artykuły zaczerpnięte ze specjalistycznego czasopisma „Logistyka” oraz książki Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Roberta Krystka.
      Ostatni rozdział pracy został poświęcony działalności firmy DHL, będącej kluczową postacią na rynku usług logistycznych. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki działań podejmowanych przez DHL w ramach minimalizacji poziomu ryzyka w trakcie organizacji i realizacji procesów transportu. Ponadto opisane zostały wymogi firmy wobec swoich podwykonawców oraz stosowane formy ubezpieczeń. Metodą badawczą, pozwalającą na zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania firmy DHL był pogłębiony wywiad z pracownikami odpowiednich działów. Za źródło informacji służyły też wewnętrzne materiały należące do firmy.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.