Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11304
Temat pracy:  

Doskonalenie metod oraz praktyk zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wybranych stanowiskach produkcyjnych

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:
Wykaz umownych oznaczeń i skrótów
Słowo wstępne

Rozdział I. Wprowadzenie
   1. Charakterystyka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
   2. Tendencje rozwojowe w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozdział II. Analiza literatury z zakresu tematu
   3. Wymagania normy PN-N 18001:2004
      3.1. Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
      3.2. Planowanie systemu zarządzania BHP
      3.3. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP
      3.4. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
      3.5. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w systemie zarządzania BHP
      3.6. Monitorowanie w systemie zarządzania BHP
      3.7. Auditowanie systemu zarządzania BHP
      3.8. Działania korygujące i zapobiegawcze systemu zarządzania BHP
      3.9. Przegląd systemu zarządzania BHP
      3.10. Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP
   4. Zagrożenia na stanowiskach pracy
      4.1. Podział czynników zagrażających zdrowiu i życiu pracownika
      4.2. Metody identyfikacji zagrożeń na stanowiskach
      4.3. Wypadki i choroby zawodowe
   5. Metody i praktyki poprawiania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
      5.1. Dobre praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy
      5.2. Ergonomia na stanowiskach
      5.3. Środki ograniczania zagrożeń na stanowiskach
   6. Podsumowanie i teza pracy

Rozdział III Badania własne
   7. Koncepcja badań
   8. Opis przedsiębiorstwa
   9. Opis procesu wytwarzania przykładowego wyrobu
   10. Projekt systemu oceny warunków materialnego środowiska pracy na wybranych stanowiskach oraz propozycje środków ochrony pracowników przed zagrożeniami
      10.1. Analiza obecnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
      10.2. System Zarządzania BHP w Zakładzie Tłuszczowym XYZ
      10.3. Zagrożenie pożarowe w Zakładzie Tłuszczowym XYZ
      10.4. Czynniki materialnego środowiska pracy w wybranych działach produkcyjnych w Zakładzie Tłuszczowym XYZ
      10.5. Rejestr wypadków i chorób zawodowych
      10.6. Przygotowanie do auditu
      10.7. Przeprowadzenie auditu
      10.8. Raport z auditu
   11. Działania poauditowe
      11.1. Identyfikacja zagrożeń na wybranych stanowiskach
      11.2. Ocena ryzyka metodą Risk Score
   12. Porównanie efektów przed i po wdrożeniu zmian

Podsumowanie, wnioski i uwagi
   13. Ocena funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
   14. Wnioski
      14.1. Wnioski poznawcze
      14.2. Wnioski utylitarne
      14.3. Do dalszych badań

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie działań związanych z oceną materialnego środowiska pracy na wybranych stanowiskach produkcyjnych, w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, poprzez przeprowadzane przeglądy i audity, oceniające stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy, które prowadzą do ciągłego doskonalenia systemu. Praca składa się w czterech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział dotyczy opisu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według Polskiej Normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001.
      Drugi rozdział charakteryzuje wymagania polskiej normy PN-N 18001:2004, które muszą zostać spełnione, aby przedsiębiorstwo w sposób efektywny i skuteczny mogło wdrożyć system. Opisano zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, metody ich identyfikacji oraz problem wypadków i chorób zawodowych. Omówiono również metody i praktyki poprawiania bezpieczeństwa na stanowiskach.
      W rozdziale trzecim na przykładzie działalności Zakładu Tłuszczowego XYZ, przygotowano i przeprowadzono audit wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w wybranych działach. W ten sposób dokonano analizy aktualnego stanu BHP w wybranych działach w kontekście czynników materialnego środowiska pracy oraz udowodniono odstępstwa od wymagań normy. Zaproponowano działania korygujące i zapobiegawcze, które wpływają na ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa w zakładzie.
          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.