Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11298
Temat pracy:  

Analiza płynności finansowej w aspekcie statycznym jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek giełdowego sektora przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2014 – 2015

Liczba stron:   79

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Płynność finansowa i czynniki ją kształtujące

      1.1 Istota i znaczenie płynności finansowej.........5
      1.2 Determinanty płynności finansowej.........8
      1.3 Przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością 11

Rozdział 2
Narzędzia oceny płynności finansowej w aspekcie statycznym

      2.1 Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o płynności finansowej.........14
      2.2 Istota analizy wskaźnikowej.........17
      2.3 Statyczne metody analizy płynności finansowej.........20
      2.4 Kapitał obrotowy netto w ocenie strategii płynności finansowej.........23

Rozdział 3
Analiza płynności finansowej giełdowych spółek sektora przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2014 - 2015

      3.1 Charakterystyka grupy badawczej.........26
      3.2 Kształtowanie się płynności finansowej spółek badanego sektora.........33
      3.3 Ocena strategii płynności finansowej spółek w badanym sektorze .........39

Zakończenie.........46
Bibliografia.........48
Spis tablic.........52
Spis wykresów.........52
Spis rysunków.........53
Spis załączników.........53
Załączniki.........54

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej
pracy w części teoretycznej jest przedstawienie podstaw teoretyczno-metodycznych analizy płynności finansowej w aspekcie statycznym. W części praktycznej pracy wykorzystano narzędzia służące do oceny strategii płynności finansowej wybranych spółek giełdowego sektora przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2014-2015. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale została przedstawiona definicja płynności finansowej w różnych aspektach, jej znaczenie oraz czynniki ją kształtujące. Wskazano także przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową przez przedsiębiorstwo.
      W rozdziale drugim wykazano jak ważna jest rola sprawozdawczości finansowej i analizy wskaźnikowej w ocenie płynności finansowej spółki. Przedstawione zostały statyczne metody wyznaczania poziomu płynności finansowej jednostki. Opisana została również rola kapitału obrotowego netto oraz strategie płynności finansowej.
      Rozdział trzeci został poświęcony statycznej analizie płynności finansowej spółek sektora przemysłu spożywczego, którą poprzedzono ogólną charakterystyką grupy badawczej. Ocenione zostały również strategie płynności badanych spółek.
      Końcową część pracy stanowią wyniki badań oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej. Materiałami źródłowymi wykorzystanymi w pracy są roczne sprawozdania finansowe spółek sektora spożywczego.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.