Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11271
Temat pracy:  

Czynniki wpływające na jakość mleka surowego pozyskiwanego w gospodarstwach indywidualnych

Liczba stron:   47

Spis treści / plan pracy:
Wstęp i cel pracy..........2

Rozdział 1
Jakość i bezpieczeństwo mleka - ogólna charakterystyka
      1.1. Powstawanie mleka .........4
      1.2. Główne składniki mleka......... 9
      1.3. Wymagania weterynaryjne - higiena produkcji mleka surowego......... 12
         1.3.1. Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko .........14
         1.3.2. Wymagania dla pomieszczeń, w których dokonuje się udoju i przechowuje mleko......... 14
         1.3.3. Wymogi dla osób pracujących przy procesie pozyskiwania mleka......... 15
         1.3.4. Wymagania dotyczące wody ..........16
      1.4. Ocena jakości mleka surowego ..........16

Rozdział 2
Systemy utrzymania i doju krów
      2.1. Systemy utrzymania bydła w Polsce......... 19
      2.2. Przeprowadzenie doju .........22
      2.3. Mechaniczne systemy doju bydła mlecznego .........25

Rozdział 3
Czynniki wpływające na jakość mleka surowego pozyskiwanego z gospodarstw indywidualnych
      3.1. Jakość mleka w zależności od sposobu utrzymania krów mlecznych......... 29
      3.2. Parametry mleka surowego przy wykorzystaniu robota udojowego......... 32
      3.3. Zawartość kadmu i ołowiu w mleku w wybranym regionie Polski .........35
      3.4. Negatywnie oddziałujące na jakość mleka surowego substancje pochodzenia roślinnego..........36

Podsumowanie .........42
Bibliografia.........44
Spis tabel .........46
Spis rysunków......... 46

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem
dysertacji jest zebranie i przedstawienie badań oraz ocena, czy stosowane w kraju różne systemy doju, w powiązaniu z systemem utrzymania krów mają wpływ na jakość i skład chemiczny mleka surowego. Ponadto zanalizowano też zawartość w mleku krowim, pocho-dzącym z wybranych gospodarstw województwa łódzkiego, metali, zaliczanych do toksycznych, tj. kadmu i ołowiu, którym przypisuje się wyjątkowo niekorzystny wpływ na organizm człowieka.
   Celem pracy również jest wskazanie zagrożeń dla zdrowia zwierząt, które mogą być wywołane przez substancje szkodliwe, tj. fitotoksyny i mikotoksyny, przy uwzględnieniu ich negatywnego wpływu na jakość mleka. W celu zweryfikowania wskazanych celów autor dokonał szczegółowej analizy literatury z zakresu zagadnień, związanych z produkcją mleka, technologią mleczarstwa oraz obowiązujących przepisów krajowych i powiązanych z nimi, uregulowań unijnych. Dla uzupełnienia owej analizy autor wykorzystał raporty, roczniki statystyczne, wytyczne i inne materiały źródłowe wydawane przez organa państwowe, a także głosy oraz arty¬kuły z periodyków mleczarskich i instytutów zootechnicznych. Do metod jakościowych, wykorzystanych w niniejszej pracy można zaliczyć wykresy oraz tabele, pokazujące obraz zjawisk i rezultatów badań, zaistniałych w badanym sekto-rze. W niniejszej pracy posłużono się również własnymi uwagami i spostrzeżeniami.

   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.