Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11271
Temat pracy:  

Czynniki wpływające na jakość mleka surowego pozyskiwanego w gospodarstwach indywidualnych

Liczba stron:   47

Spis treści / plan pracy:
Wstęp i cel pracy..........2

Rozdział 1
Jakość i bezpieczeństwo mleka - ogólna charakterystyka
      1.1. Powstawanie mleka .........4
      1.2. Główne składniki mleka......... 9
      1.3. Wymagania weterynaryjne - higiena produkcji mleka surowego......... 12
         1.3.1. Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko .........14
         1.3.2. Wymagania dla pomieszczeń, w których dokonuje się udoju i przechowuje mleko......... 14
         1.3.3. Wymogi dla osób pracujących przy procesie pozyskiwania mleka......... 15
         1.3.4. Wymagania dotyczące wody ..........16
      1.4. Ocena jakości mleka surowego ..........16

Rozdział 2
Systemy utrzymania i doju krów
      2.1. Systemy utrzymania bydła w Polsce......... 19
      2.2. Przeprowadzenie doju .........22
      2.3. Mechaniczne systemy doju bydła mlecznego .........25

Rozdział 3
Czynniki wpływające na jakość mleka surowego pozyskiwanego z gospodarstw indywidualnych
      3.1. Jakość mleka w zależności od sposobu utrzymania krów mlecznych......... 29
      3.2. Parametry mleka surowego przy wykorzystaniu robota udojowego......... 32
      3.3. Zawartość kadmu i ołowiu w mleku w wybranym regionie Polski .........35
      3.4. Negatywnie oddziałujące na jakość mleka surowego substancje pochodzenia roślinnego..........36

Podsumowanie .........42
Bibliografia.........44
Spis tabel .........46
Spis rysunków......... 46

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem
dysertacji jest zebranie i przedstawienie badań oraz ocena, czy stosowane w kraju różne systemy doju, w powiązaniu z systemem utrzymania krów mają wpływ na jakość i skład chemiczny mleka surowego. Ponadto zanalizowano też zawartość w mleku krowim, pocho-dzącym z wybranych gospodarstw województwa łódzkiego, metali, zaliczanych do toksycznych, tj. kadmu i ołowiu, którym przypisuje się wyjątkowo niekorzystny wpływ na organizm człowieka.
   Celem pracy również jest wskazanie zagrożeń dla zdrowia zwierząt, które mogą być wywołane przez substancje szkodliwe, tj. fitotoksyny i mikotoksyny, przy uwzględnieniu ich negatywnego wpływu na jakość mleka. W celu zweryfikowania wskazanych celów autor dokonał szczegółowej analizy literatury z zakresu zagadnień, związanych z produkcją mleka, technologią mleczarstwa oraz obowiązujących przepisów krajowych i powiązanych z nimi, uregulowań unijnych. Dla uzupełnienia owej analizy autor wykorzystał raporty, roczniki statystyczne, wytyczne i inne materiały źródłowe wydawane przez organa państwowe, a także głosy oraz arty¬kuły z periodyków mleczarskich i instytutów zootechnicznych. Do metod jakościowych, wykorzystanych w niniejszej pracy można zaliczyć wykresy oraz tabele, pokazujące obraz zjawisk i rezultatów badań, zaistniałych w badanym sekto-rze. W niniejszej pracy posłużono się również własnymi uwagami i spostrzeżeniami.

   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.