Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11269
Temat pracy:  

Bóle w klatce piersiowej. Ostre Zespoły Wieńcowe w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Liczba stron:   79

Spis treści / plan pracy:
1. Wstęp

2. Definicje, patofizjologia i epidemiologia ostrych zespołów wieńcowych
      2.1. Klasyfikacja ostrych zespołów wieńcowych.
      2.2. Patofizjologia.
      2.3. Epidemiologia.

3. Badanie pacjenta z bólem w klatce piersiowej
      3.1.Badanie podmiotowe
         3.1.1. Charakterystyka i etiologia bólu w klatce piersiowej
         3.1.2. Różnicowanie bólu w klatce piersiowej
      3.2. Badanie przedmiotowe pacjenta z podejrzeniem ACS
      3.3. Elektrokardiografia w badaniu pacjentów z podejrzeniem ACS
         3.3.1. Podstawy elektrofizjologii
         3.3.2. Standardowy 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram
         3.3.3. Morfologia poszczególnych składowych zapisu EKG
         3.3.4. Ostre zespoły wieńcowe z przetrwałym uniesieniem odcinka ST
         3.3.5. Ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST.

4. Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem OZW
      4.1. Postępowanie niefarmakologiczne
      4.2. Farmakoterapia w ACS
         4.2.1. Potrójna strategia przeciwkrzepliwa
         4.2.2. Leczenie bólu, duszności i lęku
         4.2.3. Azotany
         4.2.4. Beta adrenolityki
         4.2.5. Inhibitory konwertazy angiotensyny
         4.2.6. Leki fibrynolityczne i trombolityczne
      4.3. Transport pacjenta z ACS

5. Wczesne powikłania ACS
      5.1. Ostra niewydolność serca i obrzęk płuc
      5.2. Zaburzenia rytmu i przewodzenia
         5.2.1. Bradyarytmie
         5.2.2. Tachyarytmie

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel
Spis wykresów
Spis przykładów EKG

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest omówienie zasad przedszpitalnej diagnostyki ostrych zespołów wieńcowych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zwrócenie uwagi na problematykę różnicowania bólu wieńcowego z innymi schorzeniami przebiegającymi z bólem w klatce piersiowej. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   Rozdział pierwszy został poświęcony klasyfikacji, patofizjologii i epidemiologii ostrych zespołów wieńcowych.
   W drugim rozdziale omówiono diagnostykę ACS w warunkach przedszpitalnych w oparciu o badanie podmiotowe, badanie fizykalne i analizę elektrokardiograficzną.
   Trzeci rozdział pracy dotyczy przedszpitalnego leczenia chorych z podejrzeniem ostrego zawału serca z uwzględnieniem kompetencji podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w Polsce.
   W czwartym rozdziale zwrócono zaś uwagę na wczesne powikłania oraz implikacje kliniczne wikłające stan chorego z ostrym niedokrwieniem. Podstawę do napisania niniejszej pracy stanowiły materiały źródłowe w postaci nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie diagnostyki i leczenia ostrych zespołów wieńcowych a także szereg publikacji uzupełniających.
       
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.