Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11245
Temat pracy:  

Umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród personelu pielęgniarskiego w świetle badań

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Streszczenie.........7
Wstęp......... 8

Część I Podstawy teoretyczno-empiryczne badań własnych......... 9

Rozdział 1
Stres psychologiczny i zawodowy
      1.1 Pojęcie stresu......... 9
      1.2 Biologiczna koncepcja stresu......... 9
      1.3 Psychologiczne koncepcje stresu......... 11
      1.4 Stres zawodowy......... 14

Rozdział 2
Charakterystyka źródeł stresu
      2.1 Fizyczne czynniki stresu .........15
         2.1.1 Czynniki klimatyczne .........15
         2.1.2 Hałas......... 15
         2.1.3 Wibracje .........15
         2.1.4 Oświetlenie .........16
         2.1.5 Promieniowanie jonizujące......... 16
         2.1.6 Promieniowanie mikrofalowe .........16
         2.1.7 Hipoksja .........16
         2.1.8 Przyspieszenie .........17
      2.2 Chronobiologiczne czynniki stresu......... 17
         2.2.1 Rytmy biologiczne......... 17
         2.2.2 Rytm okołodobowy......... 17
         2.2.3 Rytm okołobiegunowy a zdolność do pracy......... 17
         2.2.4 Stres nagłej zmiany strefy czasowej......... 17
      2.3 Psychologiczne czynniki stresu......... 18
         2.3.1 Zakłócenia jako źródło stresu......... 18
         2.3.2 Zagrożenia jako źródło stresu .........18
         2.3.3 Przeciążenie jako źródło stresu......... 18
         2.3.4 Deprywacja jako źródło stresu.........18
      2.4 Socjologiczne czynniki stresu .........19
         2.4.1 Struktura grupy jako źródło stresu .........19
         2.4.2 Stres organizacyjny .........19
      2.5 Czynniki stresu związane z wykonywanym zawodem......... 19

Rozdział 3
Objawy stresu

Rozdział 4
Sposoby radzenia sobie ze stresem

Rozdział 5
Lęk jako stan silnie związany ze stresem
      5.1 Zespół wypalenia zawodowego......... 29

Rozdział 6
Stres zawodowy w służbie medycznej
      6.1 Profil zawodu pielęgniarki .........32
      6.2 Modele stresu organizacyjnego......... 32
         6.2.1 Model Stresu Organizacyjnego według Kahna .........33
         6.2.2 Model grupy badaczy z Uniwersytetu Michigan......... 33
         6.2.3 Model Karaska......... 34
      6.3 Stresory wynikające ze specyfiki zawodu pielęgniarki oraz sposoby ich zapobiegania .........35
      6.4 Wyniki badań nad stresem w pracy pielęgniarki......... 36
      6.5 Wnioski z badań .........38

Część II Badanie własne .........39

Rozdział 7
Metodologia badań własnych
      7.1 Cel badań......... 39
      7.2 Pytania badawcze.........39
      7.3 Rejestr badanych zmiennych .........40
      7.4 Narzędzia pomiaru zmiennych .........41
         7.4.1 Kwestionariusz Poczucia Stresu KPS .........41
         7.4.2 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI .........41
         7.4.3 Inwentarz Do Pomiaru Radzenia Sobie Ze Stresem Mini-COPE......... 42
         7.4.4 Ankieta autorska dotycząca danych demograficznych i sytuacji życiowej......... 43
      7.5 Przebieg i warunki badań......... 44
      7.6 Wyniki......... 44
         7.6.1 Zastosowane skróty w prezentacji wyników......... 44
      7.7 Statystki opisowe......... 46
      7.8 Analiza związku między stresem i lękiem a strategiami radzenia sobie ze stresem u osób wykonujących zawód pielęgniarki/ pielęgniarza......... 52
      7.9 Analiza różnic w zakresie odczuwanego stresu, lęku i rodzaju stosowanych strategii radzenia sobie z stresem w podgrupach .........54


Rozdział 8
Dyskusja wyników i wnioski......... 61
Wnioski .........65
Bibliografia......... 66


   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.