Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11239
Temat pracy:  

Zarządzanie finansami gminy Oświęcim w latach 2012–2014

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
      1.1. Istota finansów samorządowych
      1.2. Źródła prawa finansów samorządowych
      1.3. Zasady finansów samorządowych

Rozdział II
Zasady gospodarki budżetowej w gminie
      2.1. Specyfikacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego
      2.2. Opracowanie i uchwalenie budżetu gminy
      2.3. Kontrola i nadzór gospodarki finansowej gminy

Rozdział III
Analiza ekonomiczna gminy Oświęcim w latach 2012–2014
      3.1. Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach 2012–2014
      3.2. Wielkość i struktura wydatków budżetowych w latach 2012–2014
      3.3. Ocena sytuacji finansowej gminy Oświęcim w latach 2012–2014

Zakończenie
Bibliografia
Dokumenty gminne
Akty prawne
Źródła internetowe
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest dokonanie analizy finansowej gminy Oświęcim, na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2012–2014. Została podjęta ta problematyka by każdy mieszkaniec gminy Oświęcim mógł dowiedzieć się więcej jak kształtuje się sytuacja finansowa tej gminy. W niniejszej pracy zostało przedstawiony obraz funkcjonowania gminy Oświęcim w oparciu o uzyskane wyniki. Wykonano obliczenia wielkości dochodów oraz wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące. Dodatkowo został obliczony współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla dochodów własnych oraz wskaźnik zadłużenia dla gminy Oświęcim. Temat pracy opracowany został w trzech rozdziałach.
   W pierwszym rozdziale przedstawiona została geneza jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zostały omówione również zagadnienia dotyczące funkcji finansów publicznych, źródeł prawa finansów samorządowych oraz zasady jakimi muszą się kierować jednostki samorządu terytorialnego.
   Drugi rozdział został poświęcony zasadom gospodarki budżetowej w gminie. Opisana została także kontrola i nadzór, która jest taka ważna w sektorze publicznym.
   Ostatni rozdział trzeci, zawiera krótką charakterystykę badanej jednostki,. Zaprezentowano również struktury i wielkość dochodów i wydatków gminy Oświęcim w latach 2012–2014. Przeprowadzono także analizę sytuacji finansowej gminy w badanym okresie. Mam przekonanie, że niniejsza praca przybliży funkcjonowanie gminy Oświęcim, jak również pokaże, że stosowanie oceny sytuacji finansowej jest bardzo pomocne a także ułatwia podejmowanie decyzji, planowanie oraz funkcjonowanie gminy.    
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.