Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11239
Temat pracy:  

Zarządzanie finansami gminy Oświęcim w latach 2012–2014

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego
      1.1. Istota finansów samorządowych
      1.2. Źródła prawa finansów samorządowych
      1.3. Zasady finansów samorządowych

Rozdział II
Zasady gospodarki budżetowej w gminie
      2.1. Specyfikacja budżetu jednostek samorządu terytorialnego
      2.2. Opracowanie i uchwalenie budżetu gminy
      2.3. Kontrola i nadzór gospodarki finansowej gminy

Rozdział III
Analiza ekonomiczna gminy Oświęcim w latach 2012–2014
      3.1. Wielkość i struktura dochodów budżetowych w latach 2012–2014
      3.2. Wielkość i struktura wydatków budżetowych w latach 2012–2014
      3.3. Ocena sytuacji finansowej gminy Oświęcim w latach 2012–2014

Zakończenie
Bibliografia
Dokumenty gminne
Akty prawne
Źródła internetowe
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest dokonanie analizy finansowej gminy Oświęcim, na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2012–2014. Została podjęta ta problematyka by każdy mieszkaniec gminy Oświęcim mógł dowiedzieć się więcej jak kształtuje się sytuacja finansowa tej gminy. W niniejszej pracy zostało przedstawiony obraz funkcjonowania gminy Oświęcim w oparciu o uzyskane wyniki. Wykonano obliczenia wielkości dochodów oraz wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące. Dodatkowo został obliczony współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla dochodów własnych oraz wskaźnik zadłużenia dla gminy Oświęcim. Temat pracy opracowany został w trzech rozdziałach.
   W pierwszym rozdziale przedstawiona została geneza jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zostały omówione również zagadnienia dotyczące funkcji finansów publicznych, źródeł prawa finansów samorządowych oraz zasady jakimi muszą się kierować jednostki samorządu terytorialnego.
   Drugi rozdział został poświęcony zasadom gospodarki budżetowej w gminie. Opisana została także kontrola i nadzór, która jest taka ważna w sektorze publicznym.
   Ostatni rozdział trzeci, zawiera krótką charakterystykę badanej jednostki,. Zaprezentowano również struktury i wielkość dochodów i wydatków gminy Oświęcim w latach 2012–2014. Przeprowadzono także analizę sytuacji finansowej gminy w badanym okresie. Mam przekonanie, że niniejsza praca przybliży funkcjonowanie gminy Oświęcim, jak również pokaże, że stosowanie oceny sytuacji finansowej jest bardzo pomocne a także ułatwia podejmowanie decyzji, planowanie oraz funkcjonowanie gminy.    
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.