Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11221
Temat pracy:  

Działania firm rekrutacyjnych w obszarze pozyskiwania pracowników

Liczba stron:   115

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Organizacja we współczesnym otoczeniu ...........6
         1.2 Istota zarządzania zasobami ludzkimi........... 10
      1.3. Role i kompetencje specjalistów do spraw zasobów ludzkich........... 15
      1.4. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji........... 19

Rozdział II
Charakterystyka procesu rekrutacji pracowników
      2.1. Pojęcie i rodzaje rekrutacji ...........24
      2.2 Źródła pozyskiwania kandydatów........... 31
      2.3. Metody stosowane w procesie rekrutacji ...........36

Rozdział III
Selekcja pracowników
      3.1. Pojęcie, cel i zadania selekcji ...........42
      3.2 Wybrane metody selekcyjne ...........46
      3.3. Błędy podczas przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji........... 53

Rozdział IV
Specyfika pracy firm rekrutacyjnych
      4.1. Podział instytucji rynku pracy oraz ich charakterystyka........... 57
      4.2 Zasady współpracy z zewnętrzną firmą rekrutacyjną ...........63
      4.3. Metody i narzędzia wykorzystywane w firmach rekrutacyjnych ...........69
      4.4. Postępowanie z aktami osobowymi i przetwarzanie danych........... 75

Rozdział V
Sposoby rekrutacji wykorzystywane w firmach rekrutacyjnych
      5.1. Charakterystyka wybranych firm rekrutacyjnych ...........79
      5.2. Usługi oferowane przez agencje pracy w ramach działań rekrutacyjnych ...........85
      5.4. Ocena działań selekcyjnych oraz rekrutacyjnych ...........89
      5.5. Wnioski z badań 97

Zakończenie ...........100
Załączniki ...........101
Bibliografia ...........106
Spis rysunków ...........113
Spis tablic ...........113
Spis wykresów........... 113

Opis zawartości pracy

W pracy podjęto temat działania firm rekrutacyjnych, gdyż z ich usług korzysta coraz więcej organizacji. Wiąże się to z faktem, iż tego typu firmy wykorzystują szeroki zakres metod i technik, a także umiejętności oceny przydatności pozyskiwanych kandydatów. Na rynku polskim istnieje wiele agencji rekrutacyjnych, zajmujących się pozyskiwaniem pracowników o różnej specyfice. Firmy te mogą różnić się też metodami selekcji czy sposobem docierania do kandydatów. Najbliższe lata mogą przynieść popularność usług tego typu na polskim rynku doradztwa personalnego, ponieważ takie trendy odczuwa się w krajach Wspólnoty Europejskiej. Ze względu na rozległość problematyki przyjęto podział pracy na pięć rozdziałów – cztery teoretyczne i jeden rozdział badawczy.
   Rozdział pierwszy zostanie poświęcony rozważaniom dotyczącym zasobów ludzkich. Zostanie w nim opisana problematyka istnienia organizacji we współczesnym otoczeniu, a także omówione szerzej wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
    W drugim oraz trzecim rozdziale pracy zostanie zgłębione zagadnienie rekrutacji i selekcji pracowników. Autor opisze tutaj rodzaje i strategie każdego z elementów, a także poda praktyczne przykłady zastosowania tych metod w organizacji.
   Ostatnia, teoretyczna część pracy ma na celu przybliżenie specyfiki działań prowadzonych przez agencje rekrutacyjne funkcjonujące na polskim rynku, a także opis wykorzystywanych przez nie metod służących efektywnemu pozyskiwaniu pracowników.
   Piąty rozdział pracy autor poświęci na analizę czynników badań empirycznych przedstawiających sposoby pozyskiwania oraz selekcji pracowników przez firmę Kariera Service. Zostanie tu przedstawiona charakterystyka firmy oraz ocena efektywności jej działań z punktu widzenia pracodawców zlecających rekrutację wyspecjalizowanych pracowników. Ocena tejże efektywności sformułowana zostanie w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe. Kolejną metodą badań wykorzystaną w pracy będzie obserwacja bezpośrednia pracowników wybranej agencji zatrudnienia. Dogłębna obserwacja oraz przeprowadzone badania pozwolą autorowi ocenić skuteczność działania opisywanej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jakim jest pozyskiwanie i selekcja najważniejszego kapitału firmy, czyli jej pracowników.

   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.