Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11219
Temat pracy:  

Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie w opinii mieszkanek Opola

Liczba stron:   51

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........2

Rozdział I
Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska
      1.1 Definicja przemocy w rodzinie.......... 4
      1.2 Charakterystyka przemocy w rodzinie.......... 6
      1.3 Ofiary i sprawcy przemocy domowej.......... 12
      1.4 Przyczyny i skutki przemocy domowej ..........17

Rozdział II
Zwalczanie przemocy w rodzinie - najważniejsze przepisy i działania
      2.1 Najważniejsze przepisy chroniące ofiary przemocy w rodzinie........... 22
      2.2 Procedura Niebieskich Kart - przykładem współpracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie........... 24
      2.3 Przeciwdziałanie przemocy przeciw kobiet – sytuacja w Polsce oraz w Unii Europejskiej........... 27
      2.4 Kobieta jako ofiara - dane statystyczne dotyczące przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie........... 30

Rozdział III
Kobieta jako ofiara przemocy w świetle badań własnych
      3.1 Charakterystyka obszaru badawczego i metod badań własnych.......... 33
      3.2 Opinia mieszkanek na temat przemocy wobec kobiet – analiza wyników badań własnych.......... 34
      3.3 Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.......... 42

Zakończenie ..........43
Bibliografia.......... 45
Spis tabeli ..........48
Spis wykresów..........48
Ankieta ..........47

       Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
określenie, jaki jest obraz przemocy stosowanej wobec kobiet w oczach kobiet – mieszkanek Opola. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział jest teoretyczny, który poświęcony jest określeniu, czym jest zagadnieniom, jak przemoc i jej definicje, charakterystyka przemoc domowa, jakie są jej formy i rodzaje. W rozdziale tym przedstawione zostaną także ofiary i sprawcy przemocy.
      Kolejny rozdział charakteryzuje działania pomocowe realizowane wobec ofiar przemocy domowej oraz przedstawia kobietę jako ofiarę prze-mocy domowej. Rozdział ten zawiera również analizę działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy stosowanej wobec kobiet, zarówno w wymiarze naszego kraju, jak i też rozwiązań przyjętych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej. W rozdziale tym za-prezentowana zostanie także skala przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie na podstawie danych statycznych gromadzonych w tym zakresie.
      Ostatni, trzeci rozdział pracy, to rozdział, w którym autorka pracy prezentuje badania własne dotyczące tego, jak mieszkanki Opola spostrzegają zjawisko przemocy w rodzinie i przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie czy wiedzą, gdzie można zgłosić się o pomoc, gdy są świadkami przemocy, a nawet jeżeli samemu jest się ofiarą przemocy. W rozdziale tym zostanie przedstawiona metodo-logia badań własnych wraz z założonym problemem i hipotezą badawczą, zastosowaną metodą i narzędziem badawczym, które w badaniach zostało wykorzystane. Przedstawione tu zostaną także wyniki badań wraz z ich analizą oraz wnioski z tym badań wypływające. Pracę zakończy jej podsumowanie, w którym autorka przedstawi najważniejsze spostrzeżenia i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy i badań.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.