Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11219
Temat pracy:  

Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie w opinii mieszkanek Opola

Liczba stron:   51

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........2

Rozdział I
Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska
      1.1 Definicja przemocy w rodzinie.......... 4
      1.2 Charakterystyka przemocy w rodzinie.......... 6
      1.3 Ofiary i sprawcy przemocy domowej.......... 12
      1.4 Przyczyny i skutki przemocy domowej ..........17

Rozdział II
Zwalczanie przemocy w rodzinie - najważniejsze przepisy i działania
      2.1 Najważniejsze przepisy chroniące ofiary przemocy w rodzinie........... 22
      2.2 Procedura Niebieskich Kart - przykładem współpracy na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy w rodzinie........... 24
      2.3 Przeciwdziałanie przemocy przeciw kobiet – sytuacja w Polsce oraz w Unii Europejskiej........... 27
      2.4 Kobieta jako ofiara - dane statystyczne dotyczące przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie........... 30

Rozdział III
Kobieta jako ofiara przemocy w świetle badań własnych
      3.1 Charakterystyka obszaru badawczego i metod badań własnych.......... 33
      3.2 Opinia mieszkanek na temat przemocy wobec kobiet – analiza wyników badań własnych.......... 34
      3.3 Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.......... 42

Zakończenie ..........43
Bibliografia.......... 45
Spis tabeli ..........48
Spis wykresów..........48
Ankieta ..........47

       Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
określenie, jaki jest obraz przemocy stosowanej wobec kobiet w oczach kobiet – mieszkanek Opola. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział jest teoretyczny, który poświęcony jest określeniu, czym jest zagadnieniom, jak przemoc i jej definicje, charakterystyka przemoc domowa, jakie są jej formy i rodzaje. W rozdziale tym przedstawione zostaną także ofiary i sprawcy przemocy.
      Kolejny rozdział charakteryzuje działania pomocowe realizowane wobec ofiar przemocy domowej oraz przedstawia kobietę jako ofiarę prze-mocy domowej. Rozdział ten zawiera również analizę działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy stosowanej wobec kobiet, zarówno w wymiarze naszego kraju, jak i też rozwiązań przyjętych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej. W rozdziale tym za-prezentowana zostanie także skala przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie na podstawie danych statycznych gromadzonych w tym zakresie.
      Ostatni, trzeci rozdział pracy, to rozdział, w którym autorka pracy prezentuje badania własne dotyczące tego, jak mieszkanki Opola spostrzegają zjawisko przemocy w rodzinie i przemocy stosowanej wobec kobiet w rodzinie czy wiedzą, gdzie można zgłosić się o pomoc, gdy są świadkami przemocy, a nawet jeżeli samemu jest się ofiarą przemocy. W rozdziale tym zostanie przedstawiona metodo-logia badań własnych wraz z założonym problemem i hipotezą badawczą, zastosowaną metodą i narzędziem badawczym, które w badaniach zostało wykorzystane. Przedstawione tu zostaną także wyniki badań wraz z ich analizą oraz wnioski z tym badań wypływające. Pracę zakończy jej podsumowanie, w którym autorka przedstawi najważniejsze spostrzeżenia i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy i badań.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.