Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11217
Temat pracy:  

Zarządzanie wydajnością pracy personelu medycznego

Liczba stron:   55

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Specyfika pracy personelu medycznego

      1.1. Charakterystyka zakładów opieki zdrowotnej.........4
      1.2. Specyfika usług medycznych.........6
      1.3. Charakterystyka stanowisk pracy w ochronie zdrowia.........9

Rozdział 2
Wybrane elementy zarządzania zasobami ludzkimi

      2.1. Pojęcie, cel i zasady zarządzania zasobami ludzkimi.........10
      2.2. Metody i narzędzia podnoszenia wydajności pracy.........15
      2.3. Podnoszenie kompetencji kadr medycznych.........27

Rozdział 3
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

      3.1. Najistotniejsze problemy w zarządzaniu personelem medycznym.........35
         3.1.1. Konflikty w organizacji.........35
         3.1.2. Wypalenie zawodowe.........41

Zakończenie.........51
Bibliografia.........52
Spis tabel i rysunków.........55

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest zaprezentowanie poglądów dotyczących efektywności oraz próba zintegrowania ich w kontekście zarządzania wydajnością pracy w placówkach medycznych. Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem.
      Rozdział pierwszy dotyczy kwestii organizacji ochrony zdrowia w Polsce i charakteryzuje specyficzne środowisko pracy, które dotyczy pracowników medycznych.
      W rozdziale drugim omówione zostały najważniejsze zdaniem autorki pracy zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi. Najwięcej miejsca poświęcono omówieniu kompetencji oraz sposobów motywacji pracowników, gdyż zdaniem autorki, te właśnie czynniki mają kluczowe znaczenie dla sprawnego działania placówek medycznych.
      Rozdział trzeci stanowi próbę przeglądu najbardziej charakterystycznych dla placówek medycznych problemów zarządzania kapitałem ludzki – konfliktów w organizacji oraz problematyki wypalenia zawodowego, tak powszechnego wśród personelu medycznego w Polsce. W rozdziale tym zawarto również propozycje rozwiązywania lub zapobieganie tymże problemom. Zasadniczym zamysłem autorki w pracy było zarysowanie koncepcji zarządzania ochroną zdrowia, opartej na wskazaniu uwarunkowań jej dotyczących i wykazanie, że każdy z elementów zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście opieki zdrowotnej nabiera specyficznego charakteru i nadaje zarządzaniu formę odmienną od spotykanej w innego rodzaju organizacjach.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.