Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11213
Temat pracy:  

Analiza jakości usług transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Warszawie

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka usług transportowych
      1.1. Charakterystyka usług transportowych..........6
      1.2. Istota usług transportu miejskiego ..........10
      1.3. Rola transportu zbiorowego w funkcjonowaniu miasta.......... 15

Rozdział 2
Charakterystyka logistyki usług komunikacji miejskiej
      2.1. Organizacja transportu komunikacji miejskiej.......... 19
      2.2. Charakterystyka komunikacji miejskiej w Warszawie.......... 20


Rozdział 3
Poziom zadowolenia klienta z usług komunikacji miejskiej w Warszawie
      3.1. Analiza jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie ..........41
      3.3. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie w celu poprawy satysfakcji pasażerów ..........66

Zakończenie ..........68
Bibliografia ..........69
Spis RysunkóW.......... 71
Spis Tabel ..........72
Spis Wykresów.......... 74
Spis Załączników.......... 75

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest określenie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie. Główny problem badawczy został sformułowany w postaci następującego pytania... W pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: ....
Natomiast do sporządzenia części badawczej wykorzystane badanie ankietowe, przeprowadzone wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Przedmiotem badań był poziom jakości usług, podmiotem przedsiębiorstwo świadczące te usługi w Warszawie w latach 2012 – 2014. Przy opracowaniu części teoretycznej wykorzystano głównie takie pozycje literatury jak: • Madeyski M., Lissowska M., Marzec J., Wstęp do nauki o transporcie, Wyd. SDPiS, Warszawa 1971; • Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010; • Wyszomirski O., Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002; • Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007; • Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Wyd. Difin, Warszawa 2008. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono istotę usług komunikacji miejskiej. Dokonano charakterystyki usług transportu zbiorowego. Omówiono rolę komunikacji miejskiej w funkcjonowaniu miasta.
      W drugim rozdziale scharakteryzowano usługi komunikacji miejskiej w Warszawie. Omówiono jej organizację oraz zmiany jakie mają w tym obszarze zostać dokonane w ciągu najbliższych kilku lat.
      Trzeci rozdział przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Na jego podstawie dokonano charakterystyki poziomu jakości usług transportu zbiorowego w Warszawie. Przedstawiono również kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie w celu poprawy satysfakcji pasażerów. W zakończeniu dokonano podsumowania rozważań na temat jakość usług komunikacji miejskiej w Warszawie.
          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.



Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.





Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.