Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11213
Temat pracy:  

Analiza jakości usług transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Warszawie

Liczba stron:   81

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka usług transportowych
      1.1. Charakterystyka usług transportowych..........6
      1.2. Istota usług transportu miejskiego ..........10
      1.3. Rola transportu zbiorowego w funkcjonowaniu miasta.......... 15

Rozdział 2
Charakterystyka logistyki usług komunikacji miejskiej
      2.1. Organizacja transportu komunikacji miejskiej.......... 19
      2.2. Charakterystyka komunikacji miejskiej w Warszawie.......... 20


Rozdział 3
Poziom zadowolenia klienta z usług komunikacji miejskiej w Warszawie
      3.1. Analiza jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie ..........41
      3.3. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie w celu poprawy satysfakcji pasażerów ..........66

Zakończenie ..........68
Bibliografia ..........69
Spis RysunkóW.......... 71
Spis Tabel ..........72
Spis Wykresów.......... 74
Spis Załączników.......... 75

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest określenie poziomu jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie. Główny problem badawczy został sformułowany w postaci następującego pytania... W pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: ....
Natomiast do sporządzenia części badawczej wykorzystane badanie ankietowe, przeprowadzone wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Przedmiotem badań był poziom jakości usług, podmiotem przedsiębiorstwo świadczące te usługi w Warszawie w latach 2012 – 2014. Przy opracowaniu części teoretycznej wykorzystano głównie takie pozycje literatury jak: • Madeyski M., Lissowska M., Marzec J., Wstęp do nauki o transporcie, Wyd. SDPiS, Warszawa 1971; • Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010; • Wyszomirski O., Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002; • Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007; • Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Wyd. Difin, Warszawa 2008. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.
      W pierwszym rozdziale przedstawiono istotę usług komunikacji miejskiej. Dokonano charakterystyki usług transportu zbiorowego. Omówiono rolę komunikacji miejskiej w funkcjonowaniu miasta.
      W drugim rozdziale scharakteryzowano usługi komunikacji miejskiej w Warszawie. Omówiono jej organizację oraz zmiany jakie mają w tym obszarze zostać dokonane w ciągu najbliższych kilku lat.
      Trzeci rozdział przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Na jego podstawie dokonano charakterystyki poziomu jakości usług transportu zbiorowego w Warszawie. Przedstawiono również kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie w celu poprawy satysfakcji pasażerów. W zakończeniu dokonano podsumowania rozważań na temat jakość usług komunikacji miejskiej w Warszawie.
          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.