Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11201
Temat pracy:  

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Liczba stron:   44

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........5

Rozdział I
Istota zarządzania kryzysowego.

      1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego..........7
      1.2. Fazy zarządzania kryzysowego..........9
      1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego..........12
      1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego..........16

Rozdział II
Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.
      2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne..........20
      2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia..........24
      2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego..........,..........27
      2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych..........30

Rozdział III
Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ
      3.1. Organizacja łączności..........32
      3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania..........33
      3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia..........36
      3.4. Formy organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych..........37
      3.5. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej..........39
      3.6. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ..........40
      3.7. Możliwe scenariusze przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ..........42

Zakończenie..........44
Spis literatury..........45
Spis Stron internetowych..........45
Spis aktów prawnych..........46
Spis rysunków..........46

Opis zawartości pracy

      Praca przedstawiona została w trzech rozdziałach, w których na wstępie zostały opisane i przedstawione ogólne informacje jakie zostały umieszczone w kolejnych podrozdziałach pracy. Podrozdziały również zawierają krótkie wprowadzenia, a na końcu każdego umieszczone zostały ogólne wnioski i konkluzje.
      Pierwszy rozdział pracy opisuje istotę zarządzania kryzysowego, a dokładniej fazy, które w nim występują, jak zbudowany jest jej system i struktura oraz podstawy prawne na których funkcjonuje.
      Drugi rozdział charakteryzuje oraz opisuje miasto i gminę XYZ. W rozdziale tym przedstawiona została, historia i opis miasta XYZ oraz jego okolic. Ukazano obowiązki i zadania organów zarządzania kryzysowego oraz przedstawiono siły i środki, które są gotowe do użycia w razie wystąpienie sytuacji kryzysowej.
      W ostatnim, trzecim rozdziale opisano obowiązki administracji samorządowej oraz role poszczególnych służb specjalistycznych w gminie XYZ. Przedstawiona jest tu organizacja łączności, systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. W kolejnych podrozdziałach opisane zostały zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposoby postępowania w przypadku zagrożeń. Przedstawiono organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, formy organizacji ratownictwa i opieki medycznej, pomocy społecznej i psychologicznej. Jako ostatnie przedstawiono organizację ochrony w razie potencjalnych zagrożeń charakterystycznych dla gminy XYZ oraz zaproponowano możliwe przyszłe scenariusze efektywnych form zarządzania kryzysowego na wybranym przykładzie.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.