Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11201
Temat pracy:  

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Liczba stron:   44

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........5

Rozdział I
Istota zarządzania kryzysowego.

      1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego..........7
      1.2. Fazy zarządzania kryzysowego..........9
      1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego..........12
      1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego..........16

Rozdział II
Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.
      2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne..........20
      2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia..........24
      2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego..........,..........27
      2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych..........30

Rozdział III
Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ
      3.1. Organizacja łączności..........32
      3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania..........33
      3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia..........36
      3.4. Formy organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych..........37
      3.5. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej..........39
      3.6. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ..........40
      3.7. Możliwe scenariusze przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ..........42

Zakończenie..........44
Spis literatury..........45
Spis Stron internetowych..........45
Spis aktów prawnych..........46
Spis rysunków..........46

Opis zawartości pracy

      Praca przedstawiona została w trzech rozdziałach, w których na wstępie zostały opisane i przedstawione ogólne informacje jakie zostały umieszczone w kolejnych podrozdziałach pracy. Podrozdziały również zawierają krótkie wprowadzenia, a na końcu każdego umieszczone zostały ogólne wnioski i konkluzje.
      Pierwszy rozdział pracy opisuje istotę zarządzania kryzysowego, a dokładniej fazy, które w nim występują, jak zbudowany jest jej system i struktura oraz podstawy prawne na których funkcjonuje.
      Drugi rozdział charakteryzuje oraz opisuje miasto i gminę XYZ. W rozdziale tym przedstawiona została, historia i opis miasta XYZ oraz jego okolic. Ukazano obowiązki i zadania organów zarządzania kryzysowego oraz przedstawiono siły i środki, które są gotowe do użycia w razie wystąpienie sytuacji kryzysowej.
      W ostatnim, trzecim rozdziale opisano obowiązki administracji samorządowej oraz role poszczególnych służb specjalistycznych w gminie XYZ. Przedstawiona jest tu organizacja łączności, systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. W kolejnych podrozdziałach opisane zostały zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposoby postępowania w przypadku zagrożeń. Przedstawiono organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, formy organizacji ratownictwa i opieki medycznej, pomocy społecznej i psychologicznej. Jako ostatnie przedstawiono organizację ochrony w razie potencjalnych zagrożeń charakterystycznych dla gminy XYZ oraz zaproponowano możliwe przyszłe scenariusze efektywnych form zarządzania kryzysowego na wybranym przykładzie.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.