Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11199
Temat pracy:  

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Liczba stron:   96

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział I
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
      1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje......... 7
      1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące......... 11
      1.3 Rodzaje wizerunku......... 13
      1.4 Elementy wizerunku .........16
      1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy......... 17
      1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy......... 20

Rozdział II
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy
      2.1 Geneza i przyczyny rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu......... 25
      2.2 Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu .........27
      2.3 Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR......... 29
      2.4 Zalety wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu .........31
      2.5 Wady wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu .........37
      2.6 Narzędzia służące do realizacji CSR .........40

Rozdział III
Kreowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku PKO BP S.A.
      3.1 Historia Banku PKO BP S.A. .........49
      3.2 Charakterystyka Banku PKO BP S.A.......... 52
      3.3 Działania CSR realizowane w strategii Banku......... 56
      3.4 Cel oraz metodyka badań .........60
      3.5 Przedstawienie wyników badań......... 62
      3.6 Wnioski z przeprowadzonych badań......... 73

Zakończenie .........75
Bibliografia .........77
Netografia .........81
Spis rysunków......... 83
Spis tabel .........85
Spis wykresów .........87
Załączniki .........89
Streszczenie .........95

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przedstawienie w sposób szczegółowy pojęcia CSR oraz ocena efektywności wprowadzonej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przez Bank PKO BP S.A. Praca składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część powstała w oparciu o literaturę z zakresu społecznego biznesu, zarządzania oraz marketingu. Część empiryczna natomiast powstała w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe, w których udział wzięło 121 respondentów. Całość pracy składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze są teoretyczne, trzeci natomiast badawczy.
   Pierwszy rozdział w swojej treści zawiera szeroko omówione pojęcie kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. Przedstawiona została definicja wizerunku z podaniem jego funkcji. Ponadto przedstawione są rodzaje tych wizerunków, jego elementy składowe jak również instrumenty kreowania oraz proces kształtowania. Scharakteryzowano również wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące.
   Drugi rozdział pracy prezentuje wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy. Ujęta została w tym rozdziale geneza oraz przyczyny rozwoju CSR, jak również przedstawiono definicję samego pojęcia. Jako szczegółowy opis pojęcia społecznego biznesu zaprezentowano jego zewnętrzny oraz wewnętrzny wymiar oraz wady i zalety jego uwzględniania w strategii przedsiębiorstwa. Jako ostatni podrozdział omówione zastały narzędzia służące do realizacji CSR.
   Trzeci rozdział jako część badawcza zawiera cel oraz metodykę badań, prezentację wyników ankiety za pomocą wykresów, które rozszerzone są o analizę wyników oraz opis każdego z nich. Ponadto zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonego badania. Część poprzedzająca wyniki badań zawiera historię oraz charakterystykę Banku PKO BP S.A. jak również przedstawione zostały działania CSR jakie realizuje Bank, na podstawie których zostało przeprowadzone badanie. Praca zakończona jest podsumowaniem, które zawiera w swojej treści najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących zarówno wiedzy jaką posiadają respondenci na temat społecznej odpowiedzialności biznesu jak również efektywności wdrożonej strategii przez Bank PKO BP S.A.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.