Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11110
Temat pracy:  

Poziom lęku, a aspiracje życiowe studentów.

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział 1
Pojęcie lęku oraz jego funkcje i rodzaje

      1.1. Jak postrzegamy lęk – pojęcie według różnych autorów .........6
      1.2. Podział i charakterystyka lęków......... 9
      1.3. Lęk jako cecha oraz lęk jako stan .........16

Rozdział 2
Aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością studentów

      2.1. Wokół pojęcia aspiracji – wyjaśnienie pojecia......... 19
      2.2. Aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych .........23
      2.3. Główne obawy i problemy absolwentów szkół wyższych .........26

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

      3.1. Cele i problemy badawcze......... 30
      3.2. Hipotezy badawcze .........32
      3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze......... 33
      3.4. Charakterystyka grupy badawczej .........34

Rozdział 4
Podsumowanie wyników badań oraz wnioski

      4.1. Analiza wyników badań .........36
      4.2. Podsumowanie i wnioski......... 49

Spis literatury .........52
Spis rycin......... 57
Spis tabel .........57
Załączniki .........58

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
porównanie nasilenia poziomu leku u studentek z nasileniem poziomu lęku u studentów. Problemem badawczym jest zależność lęku w stosunku do wizji przyszłości u studentów oraz studentek. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   W pierwszym z nich podjęto się próby zdefiniowania pojęcia lęku. Opisano jego funkcje oraz rodzaje. Przedstawiono tutaj podział lęków oraz ich charakterystykę. W rozdziale tym znajduje się także przedstawienie lęku jako cechy oraz jako stanu.
   Drugi rozdział to aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością, występujące u studentów. Zaczęto tutaj od wyjaśnienia pojęcia aspiracji. Następnie przedstawiono aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych. Opisano również główne obawy i problemy, jakie dotykają tychże absolwentów.
   Rozdział trzeci zawiera metodologię badań własnych. Przedstawiono w nim cel badań, problemy i hipotezy badawcze. Opisano także metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Scharakteryzowano w nim grupę badawczą.
   W rozdziale czwartym zanalizowano badania własne. Wyniki przedstawiono za pomocą wykresów, obrazujących ukazane odpowiedzi na pytania z kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza STAI C. D. Spielbergera. Rozdział kończy się podsumowaniem oraz wnioskami. Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą przedstawionego problemu. W pierwszym rzędzie warto tu wskazać na książkę A. Kępińskiego, Lęk, która stanowiła punkt wyjścia do zrozumienia pojęcia lęku oraz jego rodzajów. Ważną pozycją była także książka Z. Freud – Histeria i lęk. Niezwykle cennym dziełem, pomocnym w napisaniu tej pracy była książka T. Hejnickiej – Bezwińskiej, Orientacje życiowe młodzieży. Zawiera ona niezwykle istotne spostrzeżenia na temat aspiracji i orientacji życiowych młodzieży. Praca nie mogłaby powstać także bez książki H. Jarosiewicza, Psychologia dążeń i skłonności zawodowych. Cenny wkład przyniósł także raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z 2013 r., Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Zawiera on wiele ważnych i przydatnych informacji o losach zawodowych absolwentów szkól wyższych. Dodatkowo pisząc tę pracę korzystano z licznych stron www, które również zawierają informacje na temat lęku. Szczegółowy wykaz pozycji, wykorzystanych przy pisaniu tej pracy, znajdzie czytelnik w bibliografii.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.