Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11110
Temat pracy:  

Poziom lęku, a aspiracje życiowe studentów.

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział 1
Pojęcie lęku oraz jego funkcje i rodzaje

      1.1. Jak postrzegamy lęk – pojęcie według różnych autorów .........6
      1.2. Podział i charakterystyka lęków......... 9
      1.3. Lęk jako cecha oraz lęk jako stan .........16

Rozdział 2
Aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością studentów

      2.1. Wokół pojęcia aspiracji – wyjaśnienie pojecia......... 19
      2.2. Aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych .........23
      2.3. Główne obawy i problemy absolwentów szkół wyższych .........26

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

      3.1. Cele i problemy badawcze......... 30
      3.2. Hipotezy badawcze .........32
      3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze......... 33
      3.4. Charakterystyka grupy badawczej .........34

Rozdział 4
Podsumowanie wyników badań oraz wnioski

      4.1. Analiza wyników badań .........36
      4.2. Podsumowanie i wnioski......... 49

Spis literatury .........52
Spis rycin......... 57
Spis tabel .........57
Załączniki .........58

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
porównanie nasilenia poziomu leku u studentek z nasileniem poziomu lęku u studentów. Problemem badawczym jest zależność lęku w stosunku do wizji przyszłości u studentów oraz studentek. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   W pierwszym z nich podjęto się próby zdefiniowania pojęcia lęku. Opisano jego funkcje oraz rodzaje. Przedstawiono tutaj podział lęków oraz ich charakterystykę. W rozdziale tym znajduje się także przedstawienie lęku jako cechy oraz jako stanu.
   Drugi rozdział to aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością, występujące u studentów. Zaczęto tutaj od wyjaśnienia pojęcia aspiracji. Następnie przedstawiono aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych. Opisano również główne obawy i problemy, jakie dotykają tychże absolwentów.
   Rozdział trzeci zawiera metodologię badań własnych. Przedstawiono w nim cel badań, problemy i hipotezy badawcze. Opisano także metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Scharakteryzowano w nim grupę badawczą.
   W rozdziale czwartym zanalizowano badania własne. Wyniki przedstawiono za pomocą wykresów, obrazujących ukazane odpowiedzi na pytania z kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza STAI C. D. Spielbergera. Rozdział kończy się podsumowaniem oraz wnioskami. Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą przedstawionego problemu. W pierwszym rzędzie warto tu wskazać na książkę A. Kępińskiego, Lęk, która stanowiła punkt wyjścia do zrozumienia pojęcia lęku oraz jego rodzajów. Ważną pozycją była także książka Z. Freud – Histeria i lęk. Niezwykle cennym dziełem, pomocnym w napisaniu tej pracy była książka T. Hejnickiej – Bezwińskiej, Orientacje życiowe młodzieży. Zawiera ona niezwykle istotne spostrzeżenia na temat aspiracji i orientacji życiowych młodzieży. Praca nie mogłaby powstać także bez książki H. Jarosiewicza, Psychologia dążeń i skłonności zawodowych. Cenny wkład przyniósł także raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z 2013 r., Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Zawiera on wiele ważnych i przydatnych informacji o losach zawodowych absolwentów szkól wyższych. Dodatkowo pisząc tę pracę korzystano z licznych stron www, które również zawierają informacje na temat lęku. Szczegółowy wykaz pozycji, wykorzystanych przy pisaniu tej pracy, znajdzie czytelnik w bibliografii.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.