Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11105
Temat pracy:  

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   108

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Istota Fuzji i przejęć
      1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć
      1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć
      1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć
      1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć

Rozdział II
Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć
      2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć
      2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć
      2.3.Aspekty rachunkowe w procesach fuzji i przejęć
      2.4.Aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć

Rozdział III
Etapy, modele, dokumentacja w procesach fuzji i przejęć
      3.1.Etapy procesu akwizycyjnego
      3.2.Modele transakcji fuzji i przejęć oraz sposoby ich finansowania
      3.3.Wybrane dokumenty transakcyjne w procesach fuzji i przejęć

Rozdział IV
Sposoby analizy i wyceny wykorzystywane w fuzjach i przejęciach
      4.1.Analiza due dilligence w procesach fuzji i przejęć
      4.2.Analiza synergii i powiązań w procesach fuzji i przejęć
      4.3.Analiza strategiczna i finansowa przedsiębiorstwa w procesach fuzji i przejęć
         4.3.1. Analiza wskaźnikowa
      4.4. Procedura oraz wybrane metody wyceny w procesach fuzji i przejęć
         4.4.1. Procedura wyceny przedsiębiorstw w fuzjach i przejęciach
         4.4.2. Metody wyceny przedsiębiorstw
            4.4.2.1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
            4.4.2.2. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
            4.4.2.3. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

Rozdział V
Proces przejęcia i jego wpływ na kondycję finansową Przedsiębiorstwa XYZ
      5.1.Proces przejęcia przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo XYZ
      5.2. Ocena kondycji finansowej Przedsiębiorstwa XYZ

Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł
Spis wykresów
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników

Opis zawartości pracy:


Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia.
   Pierwsza część pracy poświęcona została charakterystyce fuzji i przejęć. Omówiono w tym rozdziale istotę i nomenklaturę procesów konsolidacyjnych wraz z genezą tego typu transakcji na świecie. Opisane zostały w nim główne przyczyny i motywy wpływające na decyzje o przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć w przedsiębiorstwach oraz skutki możliwe do wystąpienia w rezultacie decyzji o realizacji transakcji. Następny rozdział pracy traktuje o technicznych aspektach procesów M&A. Omówione w tej części pracy zostały uwarunkowania prawne tego typu procesów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z kodeksu handlowego. Ponadto w tej części pracy zostały przedstawione aspekty rachunkowe i podatkowe fuzji i przejęć.
   Kolejna część pracy odnosi się do organizacji i przebiegu transakcji fuzji i przejęć. Zaprezentowano w niej przebieg procesu akwizycyjnego. Scharakteryzowano kwestie strukturyzacji i finansowania przedsięwzięć z obszaru fuzji i przejęć oraz omówiono wybrane dokumenty transakcyjne.
   Rozdział czwarty odnosi się do prezentacji wybranych sposobów oceny celu transakcji, czyli podmiotu przejmowanego. Opisano w tym miejscu, przebieg i zakres badania due diligence, analizę synergii i powiązań, wskazującą na relacje między stronami transakcji oraz na potencjalne korzyści i ryzyka możliwe do wystąpienia w efekcie połączenia przedsiębiorstw. W tej części pracy przedstawiono również sposoby oceny sytuacji majątkowej firmy za pośrednictwem analizy finansowej oraz metody wyceny przedsiębiorstw, jako narzędzia dostarczającego najistotniejszej informacji w kontekście transakcji przejęcia, czyli określenie wartości celu nabycia.
   Ostatnia część pracy, poświęcona została analizie procesu przejęcia wraz z omówieniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przejmującego, w kontekście przeprowadzonej transakcji przejęcia. Zakres czasowy przeprowadzonej analizy to lata 2011-2015. W zakończeniu zawarto wnioski z przeprowadzonej analizy. W pracy wykorzystano metody: opisową, analizy oraz studium przypadku. Praca powstała w oparciu o literaturę z zakresu finansów, rachunkowości i podatków, zwłaszcza w aspekcie zjawisk fuzji i przejęć.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.