Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11103
Temat pracy:  

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ

Liczba stron:   83

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział I
Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania
      1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości........... 5
      1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ...........10
      1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ...........15
      1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ...........21

Rozdział II
Charakterystyka badanego podmiotu
      2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki........... 25
      2.2 Zakres wykonywanych działań ...........30
      2.3 Budżet gminy ...........33
      2.4 Specyfika kondycji finansowej w gminie ...........37

Rozdział III
Analiza kondycji finansowej gminy xyz w latach 2013-2015
      3.1 Dochody i wydatki gminy........... 41
      3.2 Wskaźniki budżetowe ...........47
      3.3 Wskaźniki na mieszkańca ...........51
      3.4 Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych ...........54

Rozdział IV
Podsumowanie i wnioski z analizy kondycji finansowej
      4.1 Realność planowania budżetu gminy........... 58
      4.2 Gmina XYZ na tle wybranych gmin........... 62
      4.3 Wnioski z analizy kondycji finansowej gminy ...........66
      4.4 Propozycje poprawy kondycji finansowej........... 70

Zakończenie ...........74
Bibliografia........... 76
Spis tabel i rysunków........... 82

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z czterech rozdziałów.
      Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym dotyczącym sprawozdań finansowych. Omówione jest tutaj każde ze sprawozdań finansowych. Należy zwrócić uwagę na informacje dotyczące badania opisanej dokumentacji, ponieważ na tej podstawie wyciąga się wnioski określające sytuację finansową.
      W rozdziale drugim skupiono uwagę na badanej jednostce, a więc m.in. jej historii oraz zakresie realizowanych zadań, a także planach na przyszłość.
      W rozdziale czwartym dokonano analizy kondycji finansowej w oparciu o analizę sprawozdań finansowych oraz obliczonych wskaźników finansowych. Powinno się dążyć do tego, aby kondycja finansowa była jak najlepsza, ponieważ stwarza to możliwości dalszego rozwoju organizacji. Zła kondycja wskazuje na problemy, np. brak zysków czy niewypłacalność. Wiadomo, że funkcjonowanie jednostki i realizowanie przez nią celów gospodarczych wymaga odpowiednich środków finansowych. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu. Osiąga dochody i ponosi wydatki, podobnie jak jednostki prowadzące działalność gospodarczą produkcyjną, handlową czy też usługową. Jednak przedsiębiorstwa takie skupiają się w dużym stopniu na osiągnięciu przewagi dochodów nad wydatkami, stale rosnącą liczbą klientów. Zysk jest wyznacznikiem sukcesu. Gmina dąży w większej mierze do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty i na ten cel przeznaczają swoje zasoby pieniężne. Zatem nie można gminy oraz przykładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego rozpatrywać i oceniać według jednego schematu. Kondycję finansową gminy ocenić można po przeprowadzeniu analizy. Można również obserwować jak rozwija się gmina, czy realizowane są inwestycje. Poprawa jakości dróg czy nowy plac zabaw to wydatek, którego efekt finalny działa na korzyść, bo służy społeczności. Pełen sukces gminy to takie gospodarowanie środkami finansowymi, które pozwala na dalsze inwestycje, jednocześnie pozwalające na pełne uregulowanie zobowiązań.
          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.