Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11099
Temat pracy:  

System pomocy społecznej w Polsce

Liczba stron:   60

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Pomoc społeczna - podstawowe pojęci
      1.1. Definicja pomocy społecznej
      1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce
      1.3. Cechy i formy pomocy społecznej
      1.4. Cele i zadania pomocy społecznej

Rozdział 2
Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce
      2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce
      2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
      2.3. Zasadnicze formy udzielanej pomocy

Rozdział 3
Aspekty prawne systemu pomocy społecznej
      3.1. Regulacja prawna systemu pomocy społecznej
      3.2.Ogólna charakterystyka obowiązującej ustawy
      3.3. System pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Streszczenie
Summary

Opis zawartości pracy:

      Celem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, oraz doprowadzanie do usamodzielnienia się ich, a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć umacnianiu rodziny. Pomoc społeczna jest realizowana na całym świecie, ma różne formy, zasięg i tradycje. Współcześnie pomoc społeczna jest realizowana w ramach polityki społecznej państwa. Zakres pomocy społecznej jest bardzo szeroki, od poprawy warunków życia i walki z patologią, po upowszechnianie kultury. Pomoc społeczna to jedna z podstawowych instytucji społecznych, pełniąca ważne funkcje w celu utrzymania ładu i integracji systemu społecznego. Zadania pomocy społecznej realizowane są na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, takimi jak kościół, związki wyznaniowe, a także z osobami fizycznymi i prawnymi.
      Celem pracy jest przybliżenie obrazu systemu pomocy społecznej w Polsce. W trzech rozdziałach opisałam moim zdaniem najistotniejsze zagadnienia mające związek z pomocą społeczną.
      Pierwszy rozdział pracy wyjaśni podstawowe pojęcia dotyczące systemu pomocy społecznej. Zostanie zdefiniowane pojęcie pomocy społecznej. Przybliżony zostanie rys historyczny rozwoju systemu pomocy społecznej w Polsce oraz cechy i formy udzielanej pomocy. Następnie wyjaśnione zostaną cele i zadania pomocy społecznej.
      W drugim rozdziale uwaga skupiona będzie na organizacji i zakresie działania systemu pomocy społecznej. Pokazany zostanie system instytucjonalny, wymienione zostaną zadania gminy, powiatu i województwa w Polskim systemie pomocy społecznej. Następnie ukazane zostaną jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Najważniejsze zadania pomocy społecznej realizowane są przez samorząd terytorialny. Do jednostek organizacyjnych samorządowej regionalne ośrodki polityki, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej. Na końcu drugiego rozdziału przybliżone zostaną formy udzielanej pomocy. Wymienione zostaną świadczenia pieniężne i niepieniężne.
      Ostatni, trzeci rozdział dotyczy prawnych aspektów pomocy społecznej. Ukazana zostanie regulacja prawna Polskiego systemu pomocy społecznej. Najważniejsze w Polsce ustawy o opiece i pomocy społecznej powstały w latach 1923, 1990 oraz 2004. Następnie zostanie ogólnie scharakteryzowana obowiązująca ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. W ostatniej części rozdziału przybliżona zostanie sytuacja rodzin polskich w systemie pomocy społecznej. Wymienione zostaną świadczenia o które mogą się ubiegać rodziny, będące w trudnej sytuacji życiowej.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.