Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11092
Temat pracy:  

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdaiał I
Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie

      1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom........... 7
      1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie........... 15
         1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ...........18
      1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników........... 20

Rozdział II
Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A.

      2.1. Employer branding ...........28
      2.2. Personal branding ...........32
      2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej...........35
      2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna ...........43
      2.5. Monitoring działań w zakresie PR wewnętrznego i zewnętrznego........... 47

Rozdział III
Identyfikacja działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w PZU S.A. – studium przypadku

      3.1. Definicja zjawiska kryzysu w aspekcie marketingowym i jego charakterystyka ...........51
      3.2. Uczestnicy sytuacji kryzysowej ...........52
      3.3. Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych...........59
      3.4. Kategorie sytuacji kryzysowych ...........61
      3.5. Kryzys – składowa poszczególnych etapów wzrostu organizacji........... 64
      3.6. Scenariusz i plan komunikacji w sytuacji kryzysowej ...........65
      3.7. Strategie komunikacji w sytuacji kryzysowej ...........67
      3.8. Konsekwencje braku skutecznych działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych...........70

Rozdział IV
Analiza i ocena roli działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w firmie PZU S.A.

      4.1. Metodologia badań ...........72
      4.2. Charakterystyka struktury PZU S.A. i jej wpływ na działania PR w sytuacjach kryzysowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ...........74
      4.3. Prezentacja, interpretacja i omówienie wyników otrzymanych za pomocą kwestionariuszy ankietowych oraz prezentacja wniosków płynących z analizy ...........82
      4.4. Prewencja antykryzysowa Human Resources na podstawia działań w zakresie PR w PZU S.A. 90

Podsumowanie........... 91
Bibliografia........... 93
Załączniki ...........96
Spis tabel i wykresów........... 97
Spis rysunków ...........98

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
ukazanie roli Public Relations na przykładzie największej polskiej firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny ze względu na bogate zasoby literatury omawiającej zagadnienie Public Relations. W pracy postawione zostały hipotezy badawcze określające rolę Public Relations jako narzędzia kreującego wizerunek firmy zarazem od wewnątrz i na zewnątrz. Przyjęto, iż Public Relations to podstawowe narzędzie komunikacyjne każdego organizacji zarobkowej o szerokim zasięgu terytorialnym. Uznano, że ze względu na skomplikowany i złożony charakter dużych organizacji zarobkowych o charakterze finansowym, takich jak PZU S.A., narzędzie Public Relations stanowi o sprawnej wymianie informacji firmy z pracownikami i klientami. Niesprawne narzędzie Public Relations nie dostarcza firmie informacji o otoczeniu firmy oraz o środowisku pracowniczym w jej obrębie. Materiał badawczy niezbędny do określenia roli Public Relations w kształtowaniu wizerunku firmy PZU S.A. został zebrany w oparciu o wywiad ze standaryzowaną listą pytań wymagający udzielenia krótkich odpowiedzi od 100 osób, w obrębie których 50 osób stanowiło kobiety i 50 osób stanowili mężczyźni. Dokonano podziału na klientów oraz pracowników firmy PZU S.A. różnego szczebla. Metoda badawcza użyta w pracy ma charakter ilościowy, a narzędzie stosowane w jej obrębie to kwestionariusz ankiety oraz obserwacja własna. W związku z tym dla ułatwienia przyjęto, że pracownicy oraz klienci stanowić będą odpowiednio po 50% z każdej grupy płci, czyli po 25 ankietowanych kobiet i mężczyzn wśród pracowników i wśród klientów. Struktura pracy zawiera cztery rozdziały. W tym zawierają się trzy teoretyczne oraz jeden empiryczny rozdział.
      W rozdziale I pracy zostaną omówione najważniejsze pojęcia z zakresu funkcjonowania Public Relations we współczesnych relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwach.
      W rozdziale II pracy zostaną ukazane techniki komunikacyjne wykorzystywane przez PZU S.A. w zakresie prowadzenia działań wizerunków wewnątrz firmy i w odniesieniu do jej otoczenia gospodarczego. Wskazane zostaną najważniejsze i najnowocześniejsze metody nawiązywania właściwych relacji z pracownikami oraz klientami współczesnych organizacji zarobkowych.
      W rozdziale III uwaga zostanie poświęcona przede wszystkim na identyfikacji działań Public Relations możliwych do podjęciach w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z wizerunkiem przedsiębiorstwa PZU S.A. w odbiorze społecznym, w mediach oraz od wewnątrz w zakresie relacji z pracownikami.
      Rozdział IV, ostatni pracy, zostanie poświęcony analizie roli działań Public Relations w PZU S.A na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów z pracownikami oraz klientami firmy. Badania dotyczyć będą oceny wizerunku PZU S.A. przez klientów w sferze jej podejścia do relacji z klientów, w kontekście badań związanych z pracownikami dotyczyć będą poziomu relacji pracowniczych oraz działań, jakie podejmuje firma od wewnątrz w celu zachowania właściwego wizerunku ukierunkowanego na osiąganie dobrych wyników finansowych w obecnym, burzliwym okresie na rynkach finansowych. Wnioski końcowe oraz podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy badawczej zostaną umieszczone w zakończeniu niniejszej pracy magisterskiej.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.