Mamy 15061

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11092
Temat pracy:  

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Liczba stron:   98

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdaiał I
Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie

      1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom........... 7
      1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie........... 15
         1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ...........18
      1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników........... 20

Rozdział II
Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A.

      2.1. Employer branding ...........28
      2.2. Personal branding ...........32
      2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej...........35
      2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna ...........43
      2.5. Monitoring działań w zakresie PR wewnętrznego i zewnętrznego........... 47

Rozdział III
Identyfikacja działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w PZU S.A. – studium przypadku

      3.1. Definicja zjawiska kryzysu w aspekcie marketingowym i jego charakterystyka ...........51
      3.2. Uczestnicy sytuacji kryzysowej ...........52
      3.3. Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych...........59
      3.4. Kategorie sytuacji kryzysowych ...........61
      3.5. Kryzys – składowa poszczególnych etapów wzrostu organizacji........... 64
      3.6. Scenariusz i plan komunikacji w sytuacji kryzysowej ...........65
      3.7. Strategie komunikacji w sytuacji kryzysowej ...........67
      3.8. Konsekwencje braku skutecznych działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych...........70

Rozdział IV
Analiza i ocena roli działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w firmie PZU S.A.

      4.1. Metodologia badań ...........72
      4.2. Charakterystyka struktury PZU S.A. i jej wpływ na działania PR w sytuacjach kryzysowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ...........74
      4.3. Prezentacja, interpretacja i omówienie wyników otrzymanych za pomocą kwestionariuszy ankietowych oraz prezentacja wniosków płynących z analizy ...........82
      4.4. Prewencja antykryzysowa Human Resources na podstawia działań w zakresie PR w PZU S.A. 90

Podsumowanie........... 91
Bibliografia........... 93
Załączniki ...........96
Spis tabel i wykresów........... 97
Spis rysunków ...........98

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
ukazanie roli Public Relations na przykładzie największej polskiej firmy ubezpieczeniowej PZU S.A. w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny ze względu na bogate zasoby literatury omawiającej zagadnienie Public Relations. W pracy postawione zostały hipotezy badawcze określające rolę Public Relations jako narzędzia kreującego wizerunek firmy zarazem od wewnątrz i na zewnątrz. Przyjęto, iż Public Relations to podstawowe narzędzie komunikacyjne każdego organizacji zarobkowej o szerokim zasięgu terytorialnym. Uznano, że ze względu na skomplikowany i złożony charakter dużych organizacji zarobkowych o charakterze finansowym, takich jak PZU S.A., narzędzie Public Relations stanowi o sprawnej wymianie informacji firmy z pracownikami i klientami. Niesprawne narzędzie Public Relations nie dostarcza firmie informacji o otoczeniu firmy oraz o środowisku pracowniczym w jej obrębie. Materiał badawczy niezbędny do określenia roli Public Relations w kształtowaniu wizerunku firmy PZU S.A. został zebrany w oparciu o wywiad ze standaryzowaną listą pytań wymagający udzielenia krótkich odpowiedzi od 100 osób, w obrębie których 50 osób stanowiło kobiety i 50 osób stanowili mężczyźni. Dokonano podziału na klientów oraz pracowników firmy PZU S.A. różnego szczebla. Metoda badawcza użyta w pracy ma charakter ilościowy, a narzędzie stosowane w jej obrębie to kwestionariusz ankiety oraz obserwacja własna. W związku z tym dla ułatwienia przyjęto, że pracownicy oraz klienci stanowić będą odpowiednio po 50% z każdej grupy płci, czyli po 25 ankietowanych kobiet i mężczyzn wśród pracowników i wśród klientów. Struktura pracy zawiera cztery rozdziały. W tym zawierają się trzy teoretyczne oraz jeden empiryczny rozdział.
      W rozdziale I pracy zostaną omówione najważniejsze pojęcia z zakresu funkcjonowania Public Relations we współczesnych relacjach wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwach.
      W rozdziale II pracy zostaną ukazane techniki komunikacyjne wykorzystywane przez PZU S.A. w zakresie prowadzenia działań wizerunków wewnątrz firmy i w odniesieniu do jej otoczenia gospodarczego. Wskazane zostaną najważniejsze i najnowocześniejsze metody nawiązywania właściwych relacji z pracownikami oraz klientami współczesnych organizacji zarobkowych.
      W rozdziale III uwaga zostanie poświęcona przede wszystkim na identyfikacji działań Public Relations możliwych do podjęciach w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z wizerunkiem przedsiębiorstwa PZU S.A. w odbiorze społecznym, w mediach oraz od wewnątrz w zakresie relacji z pracownikami.
      Rozdział IV, ostatni pracy, zostanie poświęcony analizie roli działań Public Relations w PZU S.A na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów z pracownikami oraz klientami firmy. Badania dotyczyć będą oceny wizerunku PZU S.A. przez klientów w sferze jej podejścia do relacji z klientów, w kontekście badań związanych z pracownikami dotyczyć będą poziomu relacji pracowniczych oraz działań, jakie podejmuje firma od wewnątrz w celu zachowania właściwego wizerunku ukierunkowanego na osiąganie dobrych wyników finansowych w obecnym, burzliwym okresie na rynkach finansowych. Wnioski końcowe oraz podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy badawczej zostaną umieszczone w zakończeniu niniejszej pracy magisterskiej.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.