Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11089
Temat pracy:  

Świadomość studentów na temat rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji i negocjacji

Liczba stron:   137

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.............4

Rozdział 1
Komunikacja interpersonalna oraz konflikt i jego elementy w świetle literatury naukowej
      1. Zasady i elementy komunikacji............. 6
      2. Komunikacja werbalna i niewerbalna............. 13
      3. Bariery w komunikacji .............23
      4. Konflikt i jego składowe elementy............. 26
      5. Rodzaje konfliktów .............30
      6. Sposoby rozwiązywania konfliktów............. 31

Rozdział 2
Negocjacja i jej znaczenie w sytuacjach konfliktowych
      1. Pojęcie i istota negocjacji............. 37
      2. Style i strategie negocjacyjne............. 42
      3. Sylwetka negocjatora vs dobry negocjator .............48
      4. Negocjacja – sposób rozwiązywania sporów i konfliktów............. 52

Rozdział 3
Mediacja i pojęcia z nią związane
      1. Wokół mediacji – podstawowe pojęcia............. 57
      2. Rodzaje mediacji............. 64
      3. Sylwetka mediatora............. 70
      4. Przebieg mediacji............. 72

Rozdział 4
Metodologia badań własnych
      1. Przedmiot, cele i problemy badawcze............. 76
      2. Hipotezy badawcze .............76
      3. Zmienne i wskaźniki............. 79
      4. Metody, techniki i narzędzia badawcze............. 82
      5. Charakterystyka grupy badawczej .............83

Rozdział 5
Świadomość studentów na temat rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji i negocjacji w świetle badań własnych
      1. Analiza wyników badań .............86
      2. Podsumowanie i wnioski .............124

Bibliografia .............128
Spis ilustracji .............132
Aneksy .............133

Opis zawartości pracy:

Głównym celem pracy jest
zbadanie tego czy i w jakim stopniu studenci posiadają wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji i negocjacji.
      Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich znajdują się podstawowe informacje na temat komunikacji interpersonalnej oraz pojęcia konfliktu. Podjęto się próby zdefiniowania tych pojęć gdyż są one nieodłącznym elementem wiążącym się z mediacją i negocjacją.
      W rozdziale tym ukazano także występujące bariery komunikacyjne oraz rodzaje i sposoby radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
      Drugi rozdział przybliża wszelkie potrzebne wiadomości do rozważań na temat negocjacji. Przede wszystkim zwraca uwagę na pojęcie negocjacji i wyjaśnienia jej znaczenia. Ukazuje, kim jest dobry i prawdziwy negocjator oraz czy negocjacja jest dobrym sposobem rozwiązywania konfliktów.
      Rozdział trzeci ukierunkowany jest na definicję mediacji. Zaczęto tutaj od podjęcia się próby wyjaśnienia tego pojęcia. Następnie przedstawiono rodzaje mediacji oraz sylwetkę osoby samego mediatora. Po krótce opisano również przebieg procesu mediacyjnego.
      Rozdział czwarty zawiera metodologię badań własnych. Przedstawiono w nim przedmiot, cele i problem badawczy. Opisane zostały techniki, metody oraz wybrane narzędzia badawcze. Zaprezentowano w nim wybraną grupę badawczą. Rozdział piąty bazuje na analizie przeprowadzonych badań. Rezultaty przedstawiono za pomocą tabel oraz wykresów. Wszystkie ukazane odpowiedzi bazują na wynikach uzyskanych z wypełnionych kwestionariuszy. Na koniec podsumowanie stanowią wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, w której można było znaleźć kluczowe informacje dla wybranego tematu. Głównymi książkami stanowiącymi podwalinę całej pracy były przede wszystkim: Z. Nęckiego, Komunikacja międzyludzka, W.Ch. Moor’a, Mediacje, Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów oraz niezwykle ważna okazała się być była lektura B. Brożek, J. Stelmach, Negocjacje. Przydatne okazały się informacje zawarte w kodeksie postępowania cywilnego, a także w kodeksie karnym.
Uzupełniająco dla potrzeb niniejszej pracy uzyskano informacje ze stron internetowych, które również zawierają ogólnodostępne treści. Szczegółowy wykaz wszystkich pozycji, które zostały wykorzystane dla potrzeb niniejszej pracy czytelnik znajdzie w bibliografii.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.