Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11088
Temat pracy:  

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział 1
Charakterystyka spółki cd projekt oraz jej otoczenie

      1.1. Profil działalności spółki......... 7
      1.2. Otoczenie rynkowe grupy kapitałowej CD Projekt......... 9
         1.2.1. Rynek gier na świecie......... 9
         1.2.2. Wartość polskiego rynku gier wideo......... 10
      1.3. Struktura organizacyjna grupy kapitałowej CD Projekt......... 12
      1.4. Największe firmy deweloperskie oraz wydawniczo-dystrybucyjne w Polsce......... 14
      1.5. Szanse i zagrożenia stojące przed spółką CD Projekt......... 16

Rozdział 2
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

      2.1. Istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie......... 19
      2.2. Analiza finansowa i jej znaczenie w przedsiębiorstwie .........22
      2.3. Przyczyny oraz cel przeprowadzania analizy finansowej......... 28
      2.4. Przedmiot i zakres analizy finansowej......... 31
      2.5. Rodzaje analizy finansowej......... 34

Rozdział 3
Wstępna analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

      3.1. Wstępna analiza bilansu .........39
      3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat......... 45
      3.3. Wstępna analiza przepływów pieniężnych......... 48

Rozdział 4
Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa

      4.1 Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa .........54
      4.2. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa .........58
      4.3. Analiza rentowności......... 61
      4.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa......... 67

Zakończenie .........73
Bibliografia......... 77
Spis rysunków......... 79
Spis tabel .........81

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Głównym problemem badawczym w niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: Jaka jest kondycja finansowa badanego przedsiębiorstwa? Z głównego problemu badawczego wyodrębniono następujące problemy badawcze:
   1. Czym jest CD PROJEKT?
   2. Jaka jest rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie?
   3. Jaka jest ocena wstępna oraz wskaźnikowa kondycji finansowej firmy CD PROJEKT?
Postawiona hipoteza zakłada, że kondycja finansowa przedsiębiorstwa CD PROJEKT jest bardzo dobra, dzięki temu jest ono w stanie generować zyski oraz sprawnie funkcjonować na Polskim i światowym rynku.
      Ogólne metody badawcze, które wykorzystano w niniejszej pracy to: analiza, synteza, dedukcja oraz indukcja. Wykorzystano również wybrane metody analizy finansowej, która została dokonana na podstawie dokumentów finansowych firmy CD PROJEKT. Część empiryczna pracy powstała w oparciu o dane opublikowane przez badaną spółkę.
      Główne źródła wiedzy wykorzystane do napisania niniejszej pracy to pozycje zwarte takie jak Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych autorstwa Marii Sierpińskiej i Tomasza Jachny, Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Mariana Walczaka oraz Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Lecha Bednarskiego. Natomiast dane finansowe niezbędne do przeprowadzenia analizy zostały pozyskane ze źródeł internetowych.
      Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia.
      Pierwszy rozdział dotyczy charakterystyki działalności spółki CD PROJEKT S.A., jego struktury oraz otoczenia.
      Drugi rozdział przedstawia rolę analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
      Trzeci rozdział to wstępna analiza rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych.
      Czwarty rozdział to analiza wskaźnikowa, w której głównym przedmiotem badań były: zadłużenie firmy, jego rentowność, sprawność działania oraz płynność finansowa.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.