Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11082
Temat pracy:  

Komunikacja w organizacji na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Liczba stron:   71

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............2

Rozdział I
Istota komunikacji międzyludzkiej
      1.1 Pojęcie, funkcje i cele komunikacji............4
      1.2 Komunikacja jako proces i jego elementy............6
      1.3 Skuteczność procesu komunikacji............11
      1.4 Bariery utrudniające skuteczną komunikacje............14

Rozdział II
Formy i narzędzia komunikacji w organizacji
      2.1 Komunikacja niewerbalna............16
      2.2 Komunikacja werbalna............20
         2.2.1 Komunikacja ustna............22
         2.2.2 Komunikacja pisemna ............26
         2.2.3 Inne formy komunikacji werbalnej............29
      2.3 Czynniki wpływające na wybór form komunikacji w organizacji............31

Rozdział III
Komunikacja w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A
      3.1 Specyfika Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A............35
      3.2 Struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A............37
      3.3 Formy komunikacji w badanej organizacji............41

Rozdział IV
Opinia pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na temat procesu komunikacji w organizacji
      4.1 Metodyka przeprowadzonego badania............43
      4.2 Analiza wyników badania............46
      4.3 Ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S............54
      4.4 Możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji............57

Zakończenie............60
Bibliografia............62
Spis tabel............64
Spis rysunków............65
Spis załączników............67
Załączniki............68

Opis zawartości pracy:

Celem pracy
jest analiza i ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Cele szczegółowe to: poznanie form oraz instrumentów komunikacji, dróg przekazu informacji oraz poznanie opinii pracowników dotyczącej systemu komunikacji i jej wpływu na codzienną pracę. Podmiotem pracy jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jej przedmiotem proces komunikacji w tej organizacji. Problematyka związana z realizacją celu została zaprezentowana w czterech kolejnych rozdziałach.
      W pierwszym z nich wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z komunikacją, jej elementy oraz funkcję. Komunikacja została przedstawiona jako proces. Opisano również jej skuteczność oraz bariery utrudniające przeprowadzenie jej w odpowiedni sposób.
      W drugim rozdziale przedstawiono formy i narzędzia komunikacji stosowane w różnych organizacjach. Przybliżono podział komunikacji na niewerbalną oraz werbalną. Dokładnie opisano również jej formy wynikające z wyżej wymienionego podziału oraz determinanty wpływające na wybór form komunikacji w danej organizacji.
      W kolejnym, trzecim rozdziale dokładnie przybliżono Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Została przedstawiona historia opisywanej organizacji, zakres jej działań oraz struktura organizacyjna. W tym rozdziale przedstawiono również jakie spośród wcześniej opisanych form komunikacji stosowane są w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.
      W czwartym rozdziale po przeanalizowaniu wyników badania dokonano oceny procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na poznanie opinii pracowników na temat procesu komunikacji w ich organizacji. Dzięki temu możliwe było zaproponowanie możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji. W analizie opisowej wykorzystano literaturę dotyczącą badanego zagadnienia oraz materiały i dane wewnętrzne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Analiza empiryczna została oparta na badaniu przeprowadzonym w Dziale Administracji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.