Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11082
Temat pracy:  

Komunikacja w organizacji na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Liczba stron:   71

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............2

Rozdział I
Istota komunikacji międzyludzkiej
      1.1 Pojęcie, funkcje i cele komunikacji............4
      1.2 Komunikacja jako proces i jego elementy............6
      1.3 Skuteczność procesu komunikacji............11
      1.4 Bariery utrudniające skuteczną komunikacje............14

Rozdział II
Formy i narzędzia komunikacji w organizacji
      2.1 Komunikacja niewerbalna............16
      2.2 Komunikacja werbalna............20
         2.2.1 Komunikacja ustna............22
         2.2.2 Komunikacja pisemna ............26
         2.2.3 Inne formy komunikacji werbalnej............29
      2.3 Czynniki wpływające na wybór form komunikacji w organizacji............31

Rozdział III
Komunikacja w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A
      3.1 Specyfika Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A............35
      3.2 Struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A............37
      3.3 Formy komunikacji w badanej organizacji............41

Rozdział IV
Opinia pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na temat procesu komunikacji w organizacji
      4.1 Metodyka przeprowadzonego badania............43
      4.2 Analiza wyników badania............46
      4.3 Ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S............54
      4.4 Możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji............57

Zakończenie............60
Bibliografia............62
Spis tabel............64
Spis rysunków............65
Spis załączników............67
Załączniki............68

Opis zawartości pracy:

Celem pracy
jest analiza i ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Cele szczegółowe to: poznanie form oraz instrumentów komunikacji, dróg przekazu informacji oraz poznanie opinii pracowników dotyczącej systemu komunikacji i jej wpływu na codzienną pracę. Podmiotem pracy jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jej przedmiotem proces komunikacji w tej organizacji. Problematyka związana z realizacją celu została zaprezentowana w czterech kolejnych rozdziałach.
      W pierwszym z nich wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z komunikacją, jej elementy oraz funkcję. Komunikacja została przedstawiona jako proces. Opisano również jej skuteczność oraz bariery utrudniające przeprowadzenie jej w odpowiedni sposób.
      W drugim rozdziale przedstawiono formy i narzędzia komunikacji stosowane w różnych organizacjach. Przybliżono podział komunikacji na niewerbalną oraz werbalną. Dokładnie opisano również jej formy wynikające z wyżej wymienionego podziału oraz determinanty wpływające na wybór form komunikacji w danej organizacji.
      W kolejnym, trzecim rozdziale dokładnie przybliżono Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Została przedstawiona historia opisywanej organizacji, zakres jej działań oraz struktura organizacyjna. W tym rozdziale przedstawiono również jakie spośród wcześniej opisanych form komunikacji stosowane są w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.
      W czwartym rozdziale po przeanalizowaniu wyników badania dokonano oceny procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na poznanie opinii pracowników na temat procesu komunikacji w ich organizacji. Dzięki temu możliwe było zaproponowanie możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji. W analizie opisowej wykorzystano literaturę dotyczącą badanego zagadnienia oraz materiały i dane wewnętrzne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Analiza empiryczna została oparta na badaniu przeprowadzonym w Dziale Administracji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.