Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11071
Temat pracy:  

Rosja jako kierunek ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw

Liczba stron:   77

Spis treści / plan pracy:

Wstęp..........5

Rozdział 1.
Internacjonalizacja działań polskich przedsiębiorstw
      1.1 Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw.......... 7
         1.1.1 Pojęcie internacjonalizacji..........7
         1.1.2 Geneza procesu internacjonalizacji.......... 8
         1.1.3 Modele internacjonalizacji ..........10
            1.1.3.1 Internacjonalizacja jako proces.......... 10
            1.1.3.2 Przedsiębiorstwa międzynarodowe od założenia.......... 11
         1.1.4 Motywy internacjonalizacji ..........12
         1.1.5 Strategie internacjonalizacji.......... 14
         1.1.6 Wybór formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.......... 15
      1.2 Kształtowanie się aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2009.......... 18
         1.2.1 Sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 2008-2009.......... 19
         1.2.2 Dynamika i saldo wymiany handlowej Polski w latach 2000 – 2009 ..........20
         1.2.3 Struktura towarowa wymiany handlowej i jej zmiany w latach 2005 – 2009 ..........23
         1.2.4 Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 2005 – 2008.......... 24
      1.3 Perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw w warunkach internacjonalizacji.......... 26

Rozdział 2.
Federacja Rosyjska jako potencjalny obszar ekspansji handlowej i inwestycyjnej.
      2.1 Federacja Rosyjska – ogólna charakterystyka państwa ..........28
         2.1.1 Położenie geograficzne i terytorialne.......... 28
         2.1.2 Ludność i język.......... 29
         2.1.3 Transport – stan dróg i autostrad.......... 30
         2.1.4 Ustrój polityczny.......... 31
         2.1.5 Zasoby naturalne, surowce energetyczne.......... 32
      2.2 Gospodarka Federacji Rosyjskiej ..........33
         2.2.1 Główne sektory gospodarki ..........33
         2.2.2 Sytuacja makroekonomiczna, finanse, rynek pracy, system podatkowy.......... 33
         2.2.3 Pozycja gospodarcza Rosji na tle innych krajów ..........38
            2.2.3.1 Handel zagraniczny Rosji – obroty, struktura i partnerzy handlowi.......... 39
            2.2.3.2 Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej.......... 43
            2.2.3.3 Kierunki rozwoju gospodarki.......... 47
      2.3 Rosja w otoczeniu międzynarodowym.......... 48
         2.3.1 Stosunki z innymi krajami ..........48
         2.3.2 Problem ochrony środowiska naturalnego w Federacji Rosyjskiej ..........49

Rozdział 3.
Współpraca gospodarcza polsko – rosyjska w latach 2008 – 2009
      3.1Uwarunkowania prawno- polityczne polsko- rosyjskiej współpracy gospodarczej po akcesji do UE ..........51
         3.1.1Porozumienia bilateralne Polski z Rosją.......... 51
         3.1.2 Unia Europejska a stosunki gospodarcze polsko- rosyjskie.......... 52
      3.2 Wymiana handlowa- stan i struktura ..........53
      3.3 Polskie inwestycje w Rosji i rosyjskie w Polsce w 2009 roku, oraz ich dynamika w latach 2008- 2009.......... 55

Rozdział 4.
Uwarunkowania, czynnik i perspektywy rozwoju ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw na rynek rosyjski
      4.1 Bariery i uwarunkowania dostępu do rynku Rosji dla polskich przedsiębiorstw ..........58
         4.1.1 Instrumenty polityki handlowej Rosji a dostęp do rynku dla polskich towarów i usług.......... 58
         4.1.2 Dostęp do rynku pracy i zatrudnienie obywateli RP ..........61
         4.1.3 Nabywanie i wynajem nieruchomości.......... 63
         4.1.4 System zamówień publicznych ..........64
         4.1.5 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.......... 65
      4.2 Czynniki sukcesu i perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorczości polskiej w Federacji Rosyjskiej ..........66

Zakończenie ..........71
Bibliografia ..........73
Spis tabel ..........76
Spis rysunków.......... 77
Spis wykresów.......... 77

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
przedstawienie rynku Rosji jako obszaru ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. W pracy zwrócono uwagę na sytuację ekonomiczną zarówno Polski jak i Rosji oraz na obecne stosunki gospodarcze tych państw. Dokonana została analiza możliwości rozwoju na rynku rosyjskim oraz ocena perspektyw dalszej współpracy. Praca składa się z czterech rozdziałów.
      Rozdział pierwszy ma charakter częściowo wprowadzający. Zostały w nim ujęte główne zagadnienia związane z pojęciem internacjonalizacji które poruszają takie kwestie jak: istota, geneza, modele, motywy czy strategie i formy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono kształtowanie się aktywności zagranicznej polskich firm oraz perspektywy ich rozwoju.
      Drugi rozdział poświęcony został analizie rosyjskiego rynku. Dokonano najpierw ogólnej charakterystyki państwa, następnie opisano sytuacje gospodarczą Rosji, jej stan i strukturę oraz pozycje państwa na tle innych krajów, a także przedstawiono kierunki rozwoju ekonomicznego i stanowisko Rosji wobec wyzwań globalizacji.
      Rozdział trzeci opisuje współpracę gospodarczą krajów w latach ubiegłych. Ujęto uwarunkowania prawne w relacjach polsko - rosyjskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej i dokonano analizy wymiany handlowej oraz polskich inwestycji w Rosji.
      W ostatnim rozdziale pracy zostały ujęte bariery rozwoju przedsiębiorstw polskich na rynku Rosji, a także czynniki ich potencjalnego sukcesu oraz perspektywy na dalszy rozwój przedsiębiorczości w Federacji Rosyjskiej. Literatura wykorzystana podczas pisania pracy obejmuje pozycje książkowe z zakresu ekonomi i handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Pomocne były również dane zawarte w prasie, a także w Internecie, głównie na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie.

          


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.