Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11061
Temat pracy:  

Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa

Liczba stron:   123

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........5

Rozdział I
Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych
      1.1 Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych ..........7
      1.2 Rodzaje i struktura sprawozdań finansowych ..........12
         1.2.1 Bilans.......... 17
         1.2.2 Rachunek zysków i strat.......... 21
         1.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych ..........25
         1.2.4 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.......... 28
         1.2.5 Informacja dodatkowa.......... 31

Rozdział II
Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
      2.1 Istota rachunku przepływów pieniężnych..........33
      2.2 Regulacje prawne..........34
      2.3 Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych..........38
         2.3.1 Metoda bezpośrednia..........40
         2.3.2 Metoda pośrednia..........42
      2.4 Charakterystyka działalności w rachunku przepływów pieniężnych..........45
         2.4.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej..........47
         2.4.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej..........53
         2.4.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej..........55
         2.4.4 Pozycje podsumowujące przepływy pieniężne..........58

Rozdział III
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstw
      3.1 Pojęcie i istota płynności finansowej..........59
      3.2 Analiza rachunku przepływów pieniężnych.......... 62
         3.2.1 Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych..........63
         3.2.2 Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych ..........67

Rozdział IV
Ocena płynności finansowej wybranych spółek na podstawie cash flow- studium przypadków
      4.1 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.......... 71
      4.2 WAWEL Spółka Akcyjna.......... 88
      4.3 WOJAS Spółka Akcyjna.......... 102
      4.4 Wnioski..........117

Zakończenie ..........118
Bibliografia.......... 119
Spis tabel ..........122
Spis rysunków ..........123

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z czterech rozdziałów i ma charakter teoretyczno- praktyczny.
      Pierwszy z nich został poświęcony scharakteryzowaniu sprawozdania finansowego oraz jego elementów. Scharakteryzowano go pod względem ustawy o rachunkowości jak również Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
      W drugim rozdziale została przeprowadzona dokładna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiono regulacje prawne sporządzania cash flow oraz podstawowe metody sporządzania. Scharakteryzowano również poszczególne pozycje znajdujące się w tym sprawozdaniu.
      Trzeci rozdział przedstawia pojęcie dotyczące płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także skupia się na analizie rachunku przepływów pieniężnych.
      W ostatnim rozdziale zaprezentowano praktyczny sposób wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych do oceny cash flow przedsiębiorstw na przykładzie PKN ORLEN S.A, WAWEL S.A oraz WOJAS S.A w latach 2014-2016.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.