Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11044
Temat pracy:  

Koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu jakością.

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Istota jakości, ewolucja jakości i zarządzania jakością
      1.1. Istota jakości
         1.1.1. Kwalitologia jako nauka
         1.1.2. Zadania i podział kwalitologii
         1.1.3. Obszar badań kwalitologii
      1.2. Ewolucja jakości
      1.3. Ewolucja w podejściu do zarządzania jakością

Rozdział II
Zasadnicze koncepcje zarządzania jakością
      2.1. Zarządzanie jakością wykorzystujące uznane standardy techniczne
         2.1.1. Norma ISO 9001
         2.1.2 Normy branżowe
            2.1.2.1 Norma PN-N-18001:2004
            2.1.2.2. Norma PN-EN ISO 14001:2005
            2.1.2.4. Norma ISO/TS 16949:2002
            2.1.2.5. Norma NATO AQAP2.2. Total Quality Managament
         2.2.1. Geneza i definicje TQM
         2.2.2. Zasady postepowania w TQM
         2.2.3. Elementy i poziomy TQM
         2.2.4. Wdrażanie strategii TQM
      2.3. Kaizen
         2.3.1. Zasady działania Kaizen i zasada ciągłego doskonalenia
         2.3.2. Główne koncepcje Kaizen
      2.4. Six Sigma
         2.4.1. Definicje i geneza Six Sigma
         2.4.2. Główne założenia Six Sigma
         2.4.3. Etapy wprowadzania Six Sigma

Rozdział III
Koncepcje wspierające zarządzanie jakością
      3.1 Learn Management
         2.1.1. Pojęcie i istota koncepcji Learn Management
      3.2. Główne składniki i strategie Learn Management
      3.2. Reengineering
         3.2.1. Pojecie reengineeringu
         3.2.2. Zasady,etapy i warunki wprowadzania reengineeringu
      3.3. Benchmarking
         3.3.1 Pojęcie benchmarkingu
         3.3.1 Rodzaje benchamrkingu
         3.3.3. Etapy benchmarkingu
      3.4 Oustourcing
         3.4.1 Pojecie outsourcingu
         3.4.2. Rodzaje outsourcingu i powody jego stosowania
         3.4.3. Wady i zalety outsourcingu

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

      Temat niniejszej pracy, Koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu jakością, został wybrany nieprzypadkowo. Każdy człowiek powinien dążyć do osiągania jak najwyższej jakości w całym swoim życiu, można ją traktować jako coś, co podlega stałemu udoskonalaniu w każdym aspekcie ludzkiej działalności. Chroni ona przed wadliwością, jest narzędziem poprawy, instrumentem niedopuszczają-cym do pojawienia się niedoskonałości. Jest spełnieniem oczekiwań i wymagań każdego klienta, drogą, która prowadzi do osiągnięcia przez niego pełnego zado-wolenia, które jest jej wiarygodną miarą. W literaturze dotyczącej koncepcji zarządzania jakością można znaleźć bardzo dużo wzmianek, opisów i teorii na ich temat. Jednakże wybór koncepcji wspierających zarządzanie jakością, które zostały zawarte w niniejszej pracy, okazał się zadaniem dosyć skomplikowanym. Spowodowane to było, iż w pracy zostały opisane koncepcje rzadko występujące w literaturze przedmiotu. Celem pracy była analiza koncepcji zarządzania jakością, ich wpływ na osiągnie jak najwyższej jakości, przy ograniczeniu kosztów. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział opisuje ogólną istotę jakości, a także ewolucję w podejściu do jakości i zarządzania jakością.
      W rozdziale drugim dokonałam analizy zasadniczych koncepcji zarządza-nia jakością, takich jak: TQM, Kaizen, Six Sigma oraz według uznanych standar-dów technicznych, odnoszących się do różnych obszarów działalności przedsię-biorstw, w tym również w poszczególnych branżach.
      Rozdział trzeci zawiera analizę koncepcji wspierających zarządzanie jako-ścią, takich jak Lean Management, reengineering, benchmarking oraz outsourcing, oraz określenie ich wpływu na zarządzanie jakością.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.