Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11044
Temat pracy:  

Koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu jakością.

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Istota jakości, ewolucja jakości i zarządzania jakością
      1.1. Istota jakości
         1.1.1. Kwalitologia jako nauka
         1.1.2. Zadania i podział kwalitologii
         1.1.3. Obszar badań kwalitologii
      1.2. Ewolucja jakości
      1.3. Ewolucja w podejściu do zarządzania jakością

Rozdział II
Zasadnicze koncepcje zarządzania jakością
      2.1. Zarządzanie jakością wykorzystujące uznane standardy techniczne
         2.1.1. Norma ISO 9001
         2.1.2 Normy branżowe
            2.1.2.1 Norma PN-N-18001:2004
            2.1.2.2. Norma PN-EN ISO 14001:2005
            2.1.2.4. Norma ISO/TS 16949:2002
            2.1.2.5. Norma NATO AQAP2.2. Total Quality Managament
         2.2.1. Geneza i definicje TQM
         2.2.2. Zasady postepowania w TQM
         2.2.3. Elementy i poziomy TQM
         2.2.4. Wdrażanie strategii TQM
      2.3. Kaizen
         2.3.1. Zasady działania Kaizen i zasada ciągłego doskonalenia
         2.3.2. Główne koncepcje Kaizen
      2.4. Six Sigma
         2.4.1. Definicje i geneza Six Sigma
         2.4.2. Główne założenia Six Sigma
         2.4.3. Etapy wprowadzania Six Sigma

Rozdział III
Koncepcje wspierające zarządzanie jakością
      3.1 Learn Management
         2.1.1. Pojęcie i istota koncepcji Learn Management
      3.2. Główne składniki i strategie Learn Management
      3.2. Reengineering
         3.2.1. Pojecie reengineeringu
         3.2.2. Zasady,etapy i warunki wprowadzania reengineeringu
      3.3. Benchmarking
         3.3.1 Pojęcie benchmarkingu
         3.3.1 Rodzaje benchamrkingu
         3.3.3. Etapy benchmarkingu
      3.4 Oustourcing
         3.4.1 Pojecie outsourcingu
         3.4.2. Rodzaje outsourcingu i powody jego stosowania
         3.4.3. Wady i zalety outsourcingu

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków

Opis zawartości pracy:

      Temat niniejszej pracy, Koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu jakością, został wybrany nieprzypadkowo. Każdy człowiek powinien dążyć do osiągania jak najwyższej jakości w całym swoim życiu, można ją traktować jako coś, co podlega stałemu udoskonalaniu w każdym aspekcie ludzkiej działalności. Chroni ona przed wadliwością, jest narzędziem poprawy, instrumentem niedopuszczają-cym do pojawienia się niedoskonałości. Jest spełnieniem oczekiwań i wymagań każdego klienta, drogą, która prowadzi do osiągnięcia przez niego pełnego zado-wolenia, które jest jej wiarygodną miarą. W literaturze dotyczącej koncepcji zarządzania jakością można znaleźć bardzo dużo wzmianek, opisów i teorii na ich temat. Jednakże wybór koncepcji wspierających zarządzanie jakością, które zostały zawarte w niniejszej pracy, okazał się zadaniem dosyć skomplikowanym. Spowodowane to było, iż w pracy zostały opisane koncepcje rzadko występujące w literaturze przedmiotu. Celem pracy była analiza koncepcji zarządzania jakością, ich wpływ na osiągnie jak najwyższej jakości, przy ograniczeniu kosztów. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział opisuje ogólną istotę jakości, a także ewolucję w podejściu do jakości i zarządzania jakością.
      W rozdziale drugim dokonałam analizy zasadniczych koncepcji zarządza-nia jakością, takich jak: TQM, Kaizen, Six Sigma oraz według uznanych standar-dów technicznych, odnoszących się do różnych obszarów działalności przedsię-biorstw, w tym również w poszczególnych branżach.
      Rozdział trzeci zawiera analizę koncepcji wspierających zarządzanie jako-ścią, takich jak Lean Management, reengineering, benchmarking oraz outsourcing, oraz określenie ich wpływu na zarządzanie jakością.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.