Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11043
Temat pracy:  

Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Sanok Rubber Company S.A.

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka majątku obrotowego przedsiębiorstwa

      1.1 Istota i cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.......... 5
      1.2 Cel przedsiębiorstwa a problem analizy i zarządzania jego majątkiem obrotowym.......... 9
      1.3 Istota, znaczenie i klasyfikacja majątku obrotowego ..........16
         1.3.1 Istota i znaczenie majątku obrotowego w ekonomice przedsiębiorstwa ..........16
         1.3.2 Klasyfikacja majątku obrotowego ..........19
      1.4 Charakterystyka poszczególnych składników majątku obrotowego ..........21

Rozdział II
Podstawowe obszary decyzyjne w zarządzaniu majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie

      2.1 Istota i zakres zarządzania majątkiem obrotowym ..........25
      2.2 Zarządzanie zapasami ..........26
      2.3 Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi ..........31
      2.4 Zarządzanie środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi papierami wartościowymi ..........34
      2.5 Zarządzanie procesami finansowania majątku obrotowego ..........37
         2.5.1 Finansowanie majątku obrotowego kapitałem własnym........... 40
         2.5.2 Finansowanie majątku obrotowego kapitałem obcym ..........41

Rozdział III
Metody analizy gospodarowania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie

      3.1 Zakres analizy majątku obrotowego.......... 43
      3.2. Analiza ekonomiczna zapasów ..........45
      3.3 Analiza gospodarowania należnościami krótkoterminowymi ..........53
      3.4 Analiza gospodarowania środkami pieniężnymi ..........60

Rozdział IV
Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie „Sanok Rubber Company” S.A.

      4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Sanok Rubber Company S.A........... 65
      4.2. Analiza zasobów i struktury aktywów obrotowych w spółce.......... 70
         4.2.1. Analiza zapasów.......... 74
         4.2.2 Analiza należności ..........76
         4.2.3. Analiza inwestycji krótkoterminowych ..........79
         4.2.4 Ocena strategii finansowania aktywów obrotowych spółki Sanok RC S.A........... 85
      4.3 Zarządzanie majątkiem obrotowym ..........87
         4.3.1 Zarządzanie zapasami.......... 87
         4.3.2 Zarządzanie należnościami ..........89
         4.3.3 Zarządzanie środkami pieniężnymi.......... 92

Literatura ..........95
Spis tabel ..........98
Spis wykresów ..........99
Spis rysunków ..........100
Załączniki ..........101
I. Bilans Sanok RC S.A. /w tys. zł./ ..........101
II. Rachunek zysków i strat Sanok RC S.A./w tys. zł./.......... 102

Opis zawartości pracy:

      W rozdziale I
została przedstawiona ogólna charakterystyka majątku obrotowego oraz jego znaczenie i istota w przedsiębiorstwie. Ta część mojej pracy obejmuje również klasyfikację i ogólne zagadnienia z zakresu zarządzania majątkiem obrotowym.
      W rozdziale II przedstawiono podstawą problematykę, z jaką styka się przedsiębiorca w zakresie zarządzania majątkiem obrotowym. W tym rozdziale przedstawione zostały również sposoby finansowania omawianego majątku przedsiębiorstwa.
      Rozdział III został poświęcony etapom i sposobom analizy pojedynczych składników majątku obrotowego. W pierwszej kolejności została dokonana analiza ekonomiczna zapasów. Zawiera ona badanie poziomu zapasów w przedsiębiorstwie, ich przydatność ekonomiczną oraz generowane koszty związane z ich utrzymaniem. Podobna analiza została przedstawiona dla należności poprzez badanie ich struktury i poziomu ryzyka jakie ze sobą niosą. Zarządzanie krótkoterminowymi papierami wartościowymi i środkami pieniężnymi, tak samo jak w pozostałych aktywach obrotowych, ma za zadanie minimalizację kosztów ich zaangażowania. Możliwe jest tutaj stosowanie wielu metod analizy, a są one wyznaczane rozwojem rynku finansowego. Następnie przedstawione zostały podstawowe techniki oceny efektywności wykorzystania poszczególnych elementów majątku obrotowego.
      Rozdział IV odnosi się do sposobu gospodarowania majątkiem obrotowym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ oraz analizy środków pieniężnych, zapasów i należności. W pracy została wykorzystana literatura z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz dostępne materiały i sprawozdania finansowe z działalności przedsiębiorstwa Sanok Rubber Company S.A.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.