Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11039
Temat pracy:  

Analiza budżetu miasta Sosnowiec w latach 2013-2016

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego

      1.1 Pojęcie i istota samorządu terytorialnego
      1.2 Podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego
         1.2.1 Zadania gminy
         1.2.2 Zadania powiatu
         1.2.3 Budżet jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowy plan finansowy
         1.2.4 Zasady konstrukcji budżetu gminy

Rozdział II
Charakterystyka miasta Sosnowiec

      2.1 Położenie geograficzne miasta Sosnowiec
      2.2 Demografia miasta Sosnowiec
      2.3 Kondycja społeczno-gospodarcza miasta Sosnowiec
      2.4 Analiza SWOT miasta Sosnowiec
      2.5 Strategia rozwoju miasta

Rozdział III
Zmiany w poziomie i strukturze dochodów miasta Sosnowiecw latach 2013-2016

      3.1 Zmiany w poziomie dochodów
         3.1.1 Dochody własne
         3.1.2 Subwencje
         3.1.3 Dotacje
      3.2 Zmiany w strukturze dochodów

Rozdział IV
Zmiany w poziomie i strukturze wydatków miasta Sosnowiec w latach 2013-2016

      4.1 Zmiany w poziomie wydatków miasta
         4.1.1 Wydatki bieżące
         4.1.2 Wydatki majątkowe
      4.2 Zmiany w strukturze wydatków
      4.3 Wynik finansowy

Zakończenie
Wykaz bibliografii
Wykaz tabel
Spis wykresów
Spis map
Spis schematów

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
omówienie dochodów i wydatków miasta Sosnowiec w latach 2013-2016. Niniejsza praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.
      Pierwszy rozdział ma charakter typowo teoretyczny. Przedstawiono w nim zakres i pojęcie budżetu, proces opracowywania i uchwalania budżetu oraz wykonanie i kontrola budżetu. Ponadto opisano zasady budżetowe, jakie muszą być stosowane celu prawidłowego gospodarowania finansami.
      Rozdział drugi obejmuje informacje o mieście Sosnowiec. Omówiono w nim historię, warunki geograficzne i demograficzne, Dokonano również oceny sytuacji gospodarczej oraz analizy SWOT, której celem jest ukazanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, mających wpływ na rozwój miasta.
      Tematem rozważań rozdziału trzeciego jest analiza zmian w poziomie i strukturze dochodów omawianego miasta w latach 2013-2016. Dochody przedstawiono w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W dalszej części uszczegółowiono dochody bieżące na dochody własne, subwencję ogólną oraz dotację celową.
      Analiza zmian w poziomie i strukturze wydatków Miasta Sosnowiec w latach 2013-2016 jest tematem ostatniego rozdziału niniejszej pracy. W pierwszej części wydatki ukazano w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, a w dalszej kolejności zaprezentowano te wydatki z podziałem na poszczególne działy. Na samym końcu omówiono jak kształtował się wynik finansowy. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu, akty prawne, strony internetowe oraz materiały wewnętrzne pozyskane z Urzędu Miasta w Sosnowcu.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.