Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11033
Temat pracy:  

Wpływ zagrożeń krajów bliskiego wschodu na bezpieczeństwo międzynarodowe Europy w XXI wieku

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........3

Rozdział 1
Rys sytuacji geopolitycznej bliskiego Wschodu

      1.1 Rozwój historyczny regionu ...........6
      1.2 Sytuacja geopolityczna ...........10
      1.3 Konflikty na Bliskim Wschodzie w XXI w............ 13
      1.4 Kształt relacji między Europą a Bliskim Wschodem........... 16

Rozdział 2
Islamski fundamentalizm

      2.1 Charakterystyka religii islamu ...........21
      2.2 Doktryna dżihadu ...........25
      2.3 Charakterystyka wybranych ugrupowań terrorystycznych........... 27
      2.4 Problem terroryzmu rodzimego........... 32
      2.5 Strategia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu terroryzmowi........... 35

Rozdział 3
Imigracja z państw Bliskiego Wschodu do Europy

      3.1 Opis skali zjawiska na przestrzeni XXI w............ 36
      3.2 Podłoża konfliktu z imigrantami w Europie........... 39
      3.3 Przykład zamieszek na tle konfliktu z imigrantami w państwach europejskich ...........41

Rozdział 4
Zagrożenia związane z niestabilną sytuacją w rejonieBliskiego Wschodu

      4.1 Aktualne punkty zapalane w rejonie Bliskiego Wschodu ...........46
      4.2 Polityka państw europejskich wobec Bliskiego Wschodu........... 49

Zakończenie ...........52
Bibliografia........... 55

Opis zawartości pracy:

      Rozdział pierwszy
przedstawia sytuacje geopolityczną Bliskiego Wschodu, co umożliwi odpowiedź na pytanie skąd wynikają różne problemy regionu. Omówiona zostaje zatem historia kształtowania się rejonu, oraz przedstawiona sytuacja międzynarodowa regionu z uwzględnieniem głównych ,,graczy” na arenie politycznej. Przedstawione zostały również konflikty mające miejsce w XXI wieku a w końcu relacje pomiędzy państwami Europy a Bliskiego Wschodu.
      W drugim rozdziale przedstawiona zostaje problematyka islamskiego terroryzmu. W celu omówienia problemu konieczna staje się zwięzła charakterystyka religii islamu. Osobno potrzeba jednak przedstawić doktrynę dżihadu w celu wyjaśnienia nieścisłości pomiędzy nauką Mahometa a głoszonymi przez fundamentalistów hasłami. Kolejnym etapem jest przedstawienie głównych ugrupowań terrorystycznych działających na terenach Bliskiego Wschodu i Europy. Koniecznym staje się również omówienie problemu terroryzmu rodzimego. W końcu należy omówić strategię, jaką państwa Unii przyjmują w walce z terroryzmem.
      Rozdział trzeci traktujących o wpływie imigrantów arabskich na bezpieczeństwo europejskie rozpoczyna się od ukazania skali migracji w XXI wieku. Następnie uwaga skupiona zostaje na różnicach kulturowych i innych czynnikach powodujących konflikty między mniejszością muzułmańską a społecznością autochtoniczną. Rozdział zakończony jest przedstawieniem wybranych zamieszek z udziałem mniejszości muzułmańskiej, które ukazać mają praktyczny wymiar problemu.
      W rozdziale czwartym omówiona zostaje kwestia wpływu jaki ma niestabilna sytuacja w regionie na sytuację światową w tym europejską. Ukazane zostały aktualne miejsca i problemy stanowiące ogniska zapalne sytuacji na Bliskim Wschodzie, a następnie przedstawiono ustosunkowanie się do nich Unii Europejskiej jako wyznacznika polityki zachodnioeuropejskiej. W końcu przedstawiony zostaje wpływ, jaki niestabilność regionu ma na światową, tym europejską ekonomię. Ostatni rozdział przedstawia najistotniejsze zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w XXI wiecznej Europie. Ukazują one różnorodność działań i motywów terrorystów oraz umożliwiają odpowiedź na pytanie czy system zabezpieczeń państw europejskich jest dostatecznie sprawny. Z uwagi na sytuacje faktyczną uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na państwach zachodniej Europy, a w szczególności tych należących do Unii Europejskiej, będących głównym celem zarówno terrorystów jak i imigrantów arabskich. Analogicznie, mimo poświęcenia uwagi państwom Bliskiego Wschodu, niektóre aspekty nie mogą być rozważane w oderwaniu od islamskich państw Afryki Północnej.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.