Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11033
Temat pracy:  

Wpływ zagrożeń krajów bliskiego wschodu na bezpieczeństwo międzynarodowe Europy w XXI wieku

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........3

Rozdział 1
Rys sytuacji geopolitycznej bliskiego Wschodu

      1.1 Rozwój historyczny regionu ...........6
      1.2 Sytuacja geopolityczna ...........10
      1.3 Konflikty na Bliskim Wschodzie w XXI w............ 13
      1.4 Kształt relacji między Europą a Bliskim Wschodem........... 16

Rozdział 2
Islamski fundamentalizm

      2.1 Charakterystyka religii islamu ...........21
      2.2 Doktryna dżihadu ...........25
      2.3 Charakterystyka wybranych ugrupowań terrorystycznych........... 27
      2.4 Problem terroryzmu rodzimego........... 32
      2.5 Strategia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu terroryzmowi........... 35

Rozdział 3
Imigracja z państw Bliskiego Wschodu do Europy

      3.1 Opis skali zjawiska na przestrzeni XXI w............ 36
      3.2 Podłoża konfliktu z imigrantami w Europie........... 39
      3.3 Przykład zamieszek na tle konfliktu z imigrantami w państwach europejskich ...........41

Rozdział 4
Zagrożenia związane z niestabilną sytuacją w rejonieBliskiego Wschodu

      4.1 Aktualne punkty zapalane w rejonie Bliskiego Wschodu ...........46
      4.2 Polityka państw europejskich wobec Bliskiego Wschodu........... 49

Zakończenie ...........52
Bibliografia........... 55

Opis zawartości pracy:

      Rozdział pierwszy
przedstawia sytuacje geopolityczną Bliskiego Wschodu, co umożliwi odpowiedź na pytanie skąd wynikają różne problemy regionu. Omówiona zostaje zatem historia kształtowania się rejonu, oraz przedstawiona sytuacja międzynarodowa regionu z uwzględnieniem głównych ,,graczy” na arenie politycznej. Przedstawione zostały również konflikty mające miejsce w XXI wieku a w końcu relacje pomiędzy państwami Europy a Bliskiego Wschodu.
      W drugim rozdziale przedstawiona zostaje problematyka islamskiego terroryzmu. W celu omówienia problemu konieczna staje się zwięzła charakterystyka religii islamu. Osobno potrzeba jednak przedstawić doktrynę dżihadu w celu wyjaśnienia nieścisłości pomiędzy nauką Mahometa a głoszonymi przez fundamentalistów hasłami. Kolejnym etapem jest przedstawienie głównych ugrupowań terrorystycznych działających na terenach Bliskiego Wschodu i Europy. Koniecznym staje się również omówienie problemu terroryzmu rodzimego. W końcu należy omówić strategię, jaką państwa Unii przyjmują w walce z terroryzmem.
      Rozdział trzeci traktujących o wpływie imigrantów arabskich na bezpieczeństwo europejskie rozpoczyna się od ukazania skali migracji w XXI wieku. Następnie uwaga skupiona zostaje na różnicach kulturowych i innych czynnikach powodujących konflikty między mniejszością muzułmańską a społecznością autochtoniczną. Rozdział zakończony jest przedstawieniem wybranych zamieszek z udziałem mniejszości muzułmańskiej, które ukazać mają praktyczny wymiar problemu.
      W rozdziale czwartym omówiona zostaje kwestia wpływu jaki ma niestabilna sytuacja w regionie na sytuację światową w tym europejską. Ukazane zostały aktualne miejsca i problemy stanowiące ogniska zapalne sytuacji na Bliskim Wschodzie, a następnie przedstawiono ustosunkowanie się do nich Unii Europejskiej jako wyznacznika polityki zachodnioeuropejskiej. W końcu przedstawiony zostaje wpływ, jaki niestabilność regionu ma na światową, tym europejską ekonomię. Ostatni rozdział przedstawia najistotniejsze zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w XXI wiecznej Europie. Ukazują one różnorodność działań i motywów terrorystów oraz umożliwiają odpowiedź na pytanie czy system zabezpieczeń państw europejskich jest dostatecznie sprawny. Z uwagi na sytuacje faktyczną uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na państwach zachodniej Europy, a w szczególności tych należących do Unii Europejskiej, będących głównym celem zarówno terrorystów jak i imigrantów arabskich. Analogicznie, mimo poświęcenia uwagi państwom Bliskiego Wschodu, niektóre aspekty nie mogą być rozważane w oderwaniu od islamskich państw Afryki Północnej.
          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.