Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11020
Temat pracy:  

Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania na przykładzie firmy Avon Cosmetics

Liczba stron:   124

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział I
Istota zarządzania
      1.1.Pojęcie zarządzania.........7
      1.2 Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi.........10
         1.2.1 Cechy charakteryzujące zarządzanie zasobami ludzkimi.........16
         1.2.2 Cele zarządzania zasobami ludzkimi.........17
         1.2.3 Narzędzia tworzące instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi.........21
      1.3 Zadania zarządzania zasobami ludzkimi.........23
         1.3.1 Planowanie zasobów ludzkich.........27
      1.4 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.........31
         1.4.1 Uwarunkowania techniczne.........32
         1.4.2 Uwarunkowania ekonomiczne.........33
         1.4.3 Uwarunkowania prawne.........33
         1.4.4 Uwarunkowania demograficzne.........35
         1.4.5 Uwarunkowania społeczno-kulturowe.........35
         1.4.6 Globalizacja.........36

Rozdział II
Podstawy motywacji
      2.1 Pojęcie i istota motywacji.........37
      2.2 Teorie motywacji do pracy.........40
         2.2.1 Teoria potrzeb-treści.........41
            2.2.1.1 Teoria Abrahama Maslowa
            2.2.1.2 Teoria dwuczynnikowa Fryderyk Herzberg (Motywatory i czynniki higieny)
            2.2.1.3 Teoria ERG Clayton Alderfer
            2.2.1.4 Teoria potrzeb Davida McClellanda
         2.2.2 Teoria procesu
            2.2.2.1 Teoria oczekiwań Victor Vromma
            2.2.2.2 Teoria słuszności J. Stacy Adams
            2.2.2.3 Teoria ustanawiania celów Edwin Locke
            2.2.2.4 Teoria wzmocnień Skinner
      2.3 Metody motywowania
         2.3.1 Zarządzanie przez cele ZPC
         2.3.2 Zarządzanie przez delegowanie uprawnień ZPD
         2.3.3 Zarządzanie przez wyjątki- odchylenia ZPW
         2.3.4 Zarządzanie przez wyniki –rezultaty ZPR
         2.3.5 Zarządzanie przez zadania ZPZ
      2.4 Klasyfikacja czynników motywacyjnych
         2.4.1 Płacowe czynniki motywacyjne
         2.4.2 Pozapłacowe czynniki motywacyjne

Rozdział III
Motywownie pracowników w firmie AVON
      3.1 Charakterystyka badanej firmy
         3.1.1 Historia firmy na świecie
         3.1.2 Avon na rynku Polskim
         3.1.3 Wartości firmy
      3.2 Motywacja w Multi Lewel Marketingu MLM
         3.2.1 Zasady działania MLM w firmie Avon
      3.3 Proces motywacyjny w firmie Avon
         3.3.1 Proces motywacyjny konsultantki- dystrybutora w Avon
         3.3.2 Proces motywacyjny lidera
      3.4 Badania opinii konsultantek, konsultantów oraz liderów Avon Cosmetics odnośnie stosowanych przez firmę programów motywacyjnych
      3.5 Mocne i słabe strony stosowanych systemów motywacyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik - Ankieta

Opis zawartości pracy:

      W pracy przedstawiono jak bardzo istotnym elementem jest znaczenie motywacji w całości systemu zarządzania, zarówno całym przedsiębiorstwem jaki i ludźmi zatrudnionymi w nim. Praca składa się z trzech rozdziałów:
      Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym, które zostały wybrane z literatury. Omówiono tu pojęcie zarządzania, jak i cechy, narzędzia i cele charakteryzujące Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zaprezentowane zostały tu uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.
      W drugim rozdziale opisano pojęcie motywacji oraz przedstawiono najistotniejsze teorie motywacji, które podzielone zostały na teorie potrzeb i teorie procesu. Najistotniejszymi teoriami potrzeb są tu: dwuczynnikowa teoria Fryderyka Herzberga, teoria ERG Claytona Alderfera i teoria potrzeb Davida McClellanda, które wzorowały się na opisanej teorii potrzeb A. Maslowa. Zaprezentowano tu również najistotniejsze metody motywowania jak i klasyfikację czynników motywacyjnych, które dzielą się na czynniki płacowe i pozapłacowe.
      Ostatni trzeci rozdział pracy przedstawia badaną firmę jak i jej rolę w Multi Lewel Marketingu. Omówiono tutaj procesy motywowania w firmie Avon Cosmetics Polska, oraz przedstawiono wyniki badań ankietowych. Opisano tu cel i przedmiot badania. Zebrane dane pozwoliły na określenie mocnych i słabych stron systemu motywacyjnego wykorzystywanego w omawianej firmie. Zaproponowano zmiany usprawniające skuteczność motywowania pracowników w firmie Avon. W pracy wykorzystana została literatura traktująca o zarządzaniu i motywowaniu pracowników oraz serwisy internetowe jak i materiały firmowe Avon Cosmetics.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.