Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11017
Temat pracy:  

Wykorzystanie analizy SWOT do oceny rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........5

Rozdział I
Handel detaliczny - podstawowe pojęcia
      1.1. Pojęcie i cechy handlu detalicznego ........6
      1.2. Funkcje handlu detalicznego........ 10
      1.3. Struktura sieci detalicznej........ 14

Rozdział II
Analiza SWOT
      2.1. Charakterystyka organizacji........ 18
      2.2. Identyfikacja i opis czynników analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia........ 19

Rozdział III
Skala ekspansji międzynarodowych korporacji handlowych w Polsce
      3.1. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce ........28
      3.2. Międzynarodowe korporacje handlu detalicznego w Polsce ........30
      3.3. Struktura międzynarodowych korporacji handlowych według formy dystrybucji........ 33
      3.4. Struktura międzynarodowych korporacji handlowych według przychodów ze sprzedaży ........35
      3.5. Lokalizacja międzynarodowych korporacji handlu detalicznego w Polsce według województw ........38

Rozdział IV
Siła rynkowa międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych
      4.1. Czynniki zwiększające siłę rynkową międzynarodowych sieci handlowych w Polsce ........42
      4.2. Polityka niskich cen........ 43
      4.3. Tworzenie i rozwój własnych marek handlowych ........44
      4.4. Lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych w centrach handlowych najnowszej generacji........ 47
      4.5. Preferowane miejsca dokonywania zakupów ........48
      4.6. Integracja polskich sklepów handlu detalicznego jako warunek sprostania konkurencji z międzynarodowymi korporacjami handlowymi ........51

Rozdział V
Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na przykładzie analizy
      5.1 Analiza SWOT - Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych......... 54

Zakończenie........ 65
Bibliografia ........67
Spis tabel ........70
Spis rysunków........ 72
Spis wykresów........ 73

Opis zawartości pracy:

      Pierwszy rozdział
o charakterze teoretycznym poświęcony jest znaczeniu handlu i tworzy tło do rozważań znajdujących się w pozostałych częściach pracy. W celu poznania istoty handlu jako szerzej zrozumianego pojęcia, funkcję handlu detalicznego oraz strukturę siły detalicznej. Dokonano przeglądu głównych koncepcji teoretycznych w tym zakresie.
      W rozdziale drugim przedstawiono analizę strategiczną SWOT. Jej główne założenia oraz opis czynników wpływających na przeprowadzenie analizy: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Szczegółowo poświęcony został ten rozdział analizie SWOT, na jakie czynniki się dzieli oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę przedstawiając opis danej firmy.
      Skala ekspansji międzynarodowych korporacji handlowych w Polsce został omówiony w trzecim rozdziale. W tej części zaprezentowano rozwój obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce, jaki był ich początek rozwoju oraz jakie zmiany ilościowe miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Przedstawiono również jak przychód ze sprzedaży wpływa na strukturę międzynarodowych sieci handlowych oraz lokalizację sieci handlowych w Polsce w poszczególnych województwach.
      Czwarty rozdział został poświęcony sile rynkowej międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w sektorze handlu detalicznego. W dalszej części tego rozdziału omówiono strategię zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku, politykę niskich cen oraz tworzenie i rozwój własnych marek handlowych. W końcowej części rozdziału zaprezentowano lokalizację sklepów wielkopowierzchniowych w centrach handlowych najnowszej generacji, jakie miejsca są preferowane przy dokonywaniu zakupów przez Polaków oraz opisano integrację polskich sklepów handlu detalicznego jako sprostanie konkurencji z międzynarodowymi korporacjami handlowymi.
      Piąty rozdział dotyczy analizy strategicznej rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, gdzie opisano przy pomocy analizy SWOT jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W pracy wykorzystano szeroką literaturę pochodzącą głównie z dostępnych pozycji książkowych i czasopism o tematyce handlu. Bazę źródłową niniejszej pracy stanowiły polska i zagraniczna literatura przedmiotu, czasopisma, zeszyty naukowe oraz Internet. Dane zostały przedstawione na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Banku Danych Lokalnych – GUS, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz z Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS).


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.