Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11017
Temat pracy:  

Wykorzystanie analizy SWOT do oceny rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce

Liczba stron:   73

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........5

Rozdział I
Handel detaliczny - podstawowe pojęcia
      1.1. Pojęcie i cechy handlu detalicznego ........6
      1.2. Funkcje handlu detalicznego........ 10
      1.3. Struktura sieci detalicznej........ 14

Rozdział II
Analiza SWOT
      2.1. Charakterystyka organizacji........ 18
      2.2. Identyfikacja i opis czynników analizy SWOT: mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia........ 19

Rozdział III
Skala ekspansji międzynarodowych korporacji handlowych w Polsce
      3.1. Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce ........28
      3.2. Międzynarodowe korporacje handlu detalicznego w Polsce ........30
      3.3. Struktura międzynarodowych korporacji handlowych według formy dystrybucji........ 33
      3.4. Struktura międzynarodowych korporacji handlowych według przychodów ze sprzedaży ........35
      3.5. Lokalizacja międzynarodowych korporacji handlu detalicznego w Polsce według województw ........38

Rozdział IV
Siła rynkowa międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych
      4.1. Czynniki zwiększające siłę rynkową międzynarodowych sieci handlowych w Polsce ........42
      4.2. Polityka niskich cen........ 43
      4.3. Tworzenie i rozwój własnych marek handlowych ........44
      4.4. Lokalizacja sklepów wielkopowierzchniowych w centrach handlowych najnowszej generacji........ 47
      4.5. Preferowane miejsca dokonywania zakupów ........48
      4.6. Integracja polskich sklepów handlu detalicznego jako warunek sprostania konkurencji z międzynarodowymi korporacjami handlowymi ........51

Rozdział V
Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na przykładzie analizy
      5.1 Analiza SWOT - Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych......... 54

Zakończenie........ 65
Bibliografia ........67
Spis tabel ........70
Spis rysunków........ 72
Spis wykresów........ 73

Opis zawartości pracy:

      Pierwszy rozdział
o charakterze teoretycznym poświęcony jest znaczeniu handlu i tworzy tło do rozważań znajdujących się w pozostałych częściach pracy. W celu poznania istoty handlu jako szerzej zrozumianego pojęcia, funkcję handlu detalicznego oraz strukturę siły detalicznej. Dokonano przeglądu głównych koncepcji teoretycznych w tym zakresie.
      W rozdziale drugim przedstawiono analizę strategiczną SWOT. Jej główne założenia oraz opis czynników wpływających na przeprowadzenie analizy: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Szczegółowo poświęcony został ten rozdział analizie SWOT, na jakie czynniki się dzieli oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę przedstawiając opis danej firmy.
      Skala ekspansji międzynarodowych korporacji handlowych w Polsce został omówiony w trzecim rozdziale. W tej części zaprezentowano rozwój obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce, jaki był ich początek rozwoju oraz jakie zmiany ilościowe miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Przedstawiono również jak przychód ze sprzedaży wpływa na strukturę międzynarodowych sieci handlowych oraz lokalizację sieci handlowych w Polsce w poszczególnych województwach.
      Czwarty rozdział został poświęcony sile rynkowej międzynarodowych sieci sklepów wielkopowierzchniowych w sektorze handlu detalicznego. W dalszej części tego rozdziału omówiono strategię zagranicznych sieci handlowych na polskim rynku, politykę niskich cen oraz tworzenie i rozwój własnych marek handlowych. W końcowej części rozdziału zaprezentowano lokalizację sklepów wielkopowierzchniowych w centrach handlowych najnowszej generacji, jakie miejsca są preferowane przy dokonywaniu zakupów przez Polaków oraz opisano integrację polskich sklepów handlu detalicznego jako sprostanie konkurencji z międzynarodowymi korporacjami handlowymi.
      Piąty rozdział dotyczy analizy strategicznej rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, gdzie opisano przy pomocy analizy SWOT jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W pracy wykorzystano szeroką literaturę pochodzącą głównie z dostępnych pozycji książkowych i czasopism o tematyce handlu. Bazę źródłową niniejszej pracy stanowiły polska i zagraniczna literatura przedmiotu, czasopisma, zeszyty naukowe oraz Internet. Dane zostały przedstawione na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Banku Danych Lokalnych – GUS, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz z Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS).


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.