Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11016
Temat pracy:  

Wpływ kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Kompetencje pozazawodowe i interpersonalne pracownika

      1.1. Pojęcie i charakterystyka kompetencji miękkich
      1.2. Kompetencje miękkie a kompetencje twarde pracowników
      1.3. Metody rozwijania kompetencji miękkich
      1.4. Pozytywne skutki doskonalenia umiejętności miękkich

Rozdział 2
Rola kompetencji miękkich pracowników w przedsiębiorstwie logistycznym

      2.1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych
      2.2. Kompetencje miękkie w przedsiębiorstwach logistycznych
      2.3. Wymagania rynku pracy wśród przedsiębiorstw logistycznych
      2.4. Kluczowe kompetencje miękkie menadżerów w obszarze logistyki pożądane na rynku pracy

Rozdział 3
Kompetencje miękkie i ich wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych – aspekt badawczy

      3.1. Charakterystyka prowadzonych badań
         3.1.1. Przedmiot, zakres, cel badania, najważniejsze hipotezy badawcze
         3.1.2. Wykorzystane narzędzia badawcze
      3.2. Charakterystyka badanej populacji
      3.3. Wpływ kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych według badanych respondentów
      3.4 Najważniejsze wnioski badawcze

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1.
Streszczenie pracy inżynierskiej

Opis zawartości:

      Celem pracy
było przeanalizowanie wpływu kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych, w których pracują. Zakres pracy obejmował omówienie pojęcia i podział kompetencji miękkich na gruncie psychologii pracy. Zawarto także metody kształtowania i rozwijania kompetencji miękkich oraz przeanalizowano wpływ kompetencji pozazawodowych pracowników na postrzeganie firmy na rynku. Podano także zagrożenia związane z nadmierną lub niedostateczną koncentracją działów personalnych na wymienionych kompetencjach oraz sformułowano kierunki rozwoju kompetencji pozazawodowych pracowników firm logistycznych. W niniejszej pracy szczegółowej analizie poddano wpływ kompetencji interpersonalnych i pozazawodowych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych. Praca składa się z trzech logicznie i merytorycznie powiązanych ze sobą rozdziałów, jak również podrozdziałów.
      Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z charakterystyką kompetencji miękkich. Zostały porównane kompetencje miękkie i kompetencje twarde. Przedstawiono metody rozwijania kompetencji miękkich. Zaprezentowano również pozytywne skutki doskonalenia umiejętności miękkich.
      Rozdział drugi dotyczy rolę kompetencji miękkich pracowników w przedsiębiorstwie logistycznym, funkcjonowanie firm logistycznych, kompetencje miękkie w przedsiębiorstwach logistycznych, wymagania rynku pracy wśród przedsiębiorstw logistycznych, jak również kluczowe kompetencje miękkie menadżerów w obszarze logistyki pożądane na rynku pracy.
      Rozdział trzeci poświęcony jest obydwu zagadnieniom przedstawionym w poprzednich rozdziałach. Przestawiono związek wpływu kompetencji interpersonalnych i pozazawodowych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych Zaprezentowano w nim przeprowadzone badania marketingowe w formie ankiety. Celem badań była wnikliwa analiza kompetencji miękkich, jakie posiadają pracownicy firm logistycznych oraz ich przydatność w owych organizacjach. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań własnych dały możliwość odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wyżej wymienionego zagadnienia.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.