Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11016
Temat pracy:  

Wpływ kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Kompetencje pozazawodowe i interpersonalne pracownika

      1.1. Pojęcie i charakterystyka kompetencji miękkich
      1.2. Kompetencje miękkie a kompetencje twarde pracowników
      1.3. Metody rozwijania kompetencji miękkich
      1.4. Pozytywne skutki doskonalenia umiejętności miękkich

Rozdział 2
Rola kompetencji miękkich pracowników w przedsiębiorstwie logistycznym

      2.1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw logistycznych
      2.2. Kompetencje miękkie w przedsiębiorstwach logistycznych
      2.3. Wymagania rynku pracy wśród przedsiębiorstw logistycznych
      2.4. Kluczowe kompetencje miękkie menadżerów w obszarze logistyki pożądane na rynku pracy

Rozdział 3
Kompetencje miękkie i ich wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych – aspekt badawczy

      3.1. Charakterystyka prowadzonych badań
         3.1.1. Przedmiot, zakres, cel badania, najważniejsze hipotezy badawcze
         3.1.2. Wykorzystane narzędzia badawcze
      3.2. Charakterystyka badanej populacji
      3.3. Wpływ kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych według badanych respondentów
      3.4 Najważniejsze wnioski badawcze

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik 1.
Streszczenie pracy inżynierskiej

Opis zawartości:

      Celem pracy
było przeanalizowanie wpływu kompetencji pozazawodowych i interpersonalnych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych, w których pracują. Zakres pracy obejmował omówienie pojęcia i podział kompetencji miękkich na gruncie psychologii pracy. Zawarto także metody kształtowania i rozwijania kompetencji miękkich oraz przeanalizowano wpływ kompetencji pozazawodowych pracowników na postrzeganie firmy na rynku. Podano także zagrożenia związane z nadmierną lub niedostateczną koncentracją działów personalnych na wymienionych kompetencjach oraz sformułowano kierunki rozwoju kompetencji pozazawodowych pracowników firm logistycznych. W niniejszej pracy szczegółowej analizie poddano wpływ kompetencji interpersonalnych i pozazawodowych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych. Praca składa się z trzech logicznie i merytorycznie powiązanych ze sobą rozdziałów, jak również podrozdziałów.
      Rozdział pierwszy zawiera zagadnienia związane z charakterystyką kompetencji miękkich. Zostały porównane kompetencje miękkie i kompetencje twarde. Przedstawiono metody rozwijania kompetencji miękkich. Zaprezentowano również pozytywne skutki doskonalenia umiejętności miękkich.
      Rozdział drugi dotyczy rolę kompetencji miękkich pracowników w przedsiębiorstwie logistycznym, funkcjonowanie firm logistycznych, kompetencje miękkie w przedsiębiorstwach logistycznych, wymagania rynku pracy wśród przedsiębiorstw logistycznych, jak również kluczowe kompetencje miękkie menadżerów w obszarze logistyki pożądane na rynku pracy.
      Rozdział trzeci poświęcony jest obydwu zagadnieniom przedstawionym w poprzednich rozdziałach. Przestawiono związek wpływu kompetencji interpersonalnych i pozazawodowych pracowników na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych Zaprezentowano w nim przeprowadzone badania marketingowe w formie ankiety. Celem badań była wnikliwa analiza kompetencji miękkich, jakie posiadają pracownicy firm logistycznych oraz ich przydatność w owych organizacjach. Wyniki przeprowadzonych przez Autora badań własnych dały możliwość odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wyżej wymienionego zagadnienia.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.