Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10984
Temat pracy:  

Zarządzanie portfelem kredytowym banku w PKO Banku Polskim S.A.

Liczba stron:   45

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Kredyt i portfel kredytowy
      1.1. Definicja kredytu i rodzaje kredytu.........6
      1.2. Pojęcie portfela banku .........10
      1.3. Klasyfikacja portfela ze względu na rodzaj kredytobiorców......... 12

Rozdział 2
Ryzyko kredytowe i zarządzanie portfelem banku
      2.1. Istota i ocena ryzyka kredytowego .........16
      2.2. Budowanie portfela kredytowego......... 20
      2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów .........23

Rozdział 3
Analiza działalności kredytowej w PKO Banku Polskim
      3.1. Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego .........29
      3.2. Proces kredytowania......... 33
      3.3. Zabezpieczenia kredytowe......... 34
      3.4. Portfel kredytowy i jego monitorowanie......... 37
      3.5. Jakość kredytów w PKO Banku Polskim......... 42

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Opis zawartości pracy

      Celem pracy
jest przedstawienie zarządzania portfelem kredytowym na przykładzie PKO Banku Polskiego. Praca składa się z trzech rozdziałów oraz zakończenia.
   W pierwszym rozdziale pracy została przedstawiona definicja kredytu i jego rodzaje. Nazwa kredyt wywodzi się od łacińskiego słowa credēre co oznacza „wierzyć”. Polega na przekazaniu środków pieniężnych przez kredytodawcę drugiej stronie czyli kredytobiorcy. Kredyt składa się z kilku elementów przedmiotu kredytu, podmiotów kredytu i określeniu zobowiązań dotyczących obu stron. Każdy kredyt powinien zostać udzielony na podstawie umowy w której najważniejsze informacje to kwota kredytu, termin spłaty kredytu oraz jego oprocentowanie. Dalej omówione jest najważniejsze pojęcie portfela banku, który obejmuje w szczególności udzielanie kredytów, pożyczek i jego klasyfikacja ze względu na rodzaj kredytobiorców.
   Z kolei w drugim rozdziale przedstawione zostało pojęcie i ocena ryzyka kredytowego. Działalność banku narażona jest na wiele rodzajów ryzyka. Głównym ryzykiem jest ryzyko kredytowe związane z zagrożeniem niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych bądź wcześniejszego, niż to wynika z umowy, wycofania przez klienta zdeponowanych środków lub zagrożenie nieuzyskiwania kredytów refinansowych od instytucji finansowych. W tym rozdziale zostały pokazane jeszcze formy zabezpieczeń prawnych kredytów jakie są stosowane przez banki w Polsce. Bank chcąc udzielić kredytu musi najpierw dokładnie sprawdzić kredytobiorcę, czy ten posiada zdolność kredytową, a także jego dochody, w sytuacji gdy nie są wystarczające czy posiada zabezpieczenia prawne, które w przypadku braku spłaty zadłużenia, bank będzie mógł przejąć. W przypadku kredytów mieszkaniowych głównym zabezpieczeniem jest hipoteka a w mniejszych kredytach zabezpieczenia są ustalane indywidualnie z klientem.
   Natomiast w trzecim rozdziale dokonano prezentacji oferty kredytowej w PKO Banku Polskim. Oferta banku pod względem kredytów i pożyczek jest bardzo rozbudowana. Wśród kredytów mieszkaniowych są m.in. kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny, kredyt hipoteczny Mix i kredyt hipoteczny MDM w ramach programu Mieszkanie dla młodych oraz pożyczkę hipoteczną. PKO Bank Polski w grudniu 2016 roku ze swoją ofertą kredytu „Własny Kąt Hipoteczny” zajął drugie miejsce w rankingu kredytów hipotecznych. Bank posiada też w swojej ofercie pożyczki gotówkowe, najpopularniejszą z nich jest Mini Ratka na dowolny cel. Przeanalizowany został proces udzielania kredytów oraz formy zabezpieczeń prawnych jakie stosuje bank. Ten rozdział zawiera też informacje na temat portfela kredytowego, monitorowania a także zarządzania ryzykiem. Ostatnia część rozdziału zawiera jakość kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski. Wreszcie zakończenie stanowi podsumowanie całości pracy. Zostały w nim zawarte wnioski i spostrzeżenia, które nasunęły się w trakcie tworzenia pracy.
       


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.