Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10984
Temat pracy:  

Zarządzanie portfelem kredytowym banku w PKO Banku Polskim S.A.

Liczba stron:   45

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Kredyt i portfel kredytowy
      1.1. Definicja kredytu i rodzaje kredytu.........6
      1.2. Pojęcie portfela banku .........10
      1.3. Klasyfikacja portfela ze względu na rodzaj kredytobiorców......... 12

Rozdział 2
Ryzyko kredytowe i zarządzanie portfelem banku
      2.1. Istota i ocena ryzyka kredytowego .........16
      2.2. Budowanie portfela kredytowego......... 20
      2.3. Zabezpieczenia prawne kredytów .........23

Rozdział 3
Analiza działalności kredytowej w PKO Banku Polskim
      3.1. Oferta kredytowa PKO Banku Polskiego .........29
      3.2. Proces kredytowania......... 33
      3.3. Zabezpieczenia kredytowe......... 34
      3.4. Portfel kredytowy i jego monitorowanie......... 37
      3.5. Jakość kredytów w PKO Banku Polskim......... 42

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Opis zawartości pracy

      Celem pracy
jest przedstawienie zarządzania portfelem kredytowym na przykładzie PKO Banku Polskiego. Praca składa się z trzech rozdziałów oraz zakończenia.
   W pierwszym rozdziale pracy została przedstawiona definicja kredytu i jego rodzaje. Nazwa kredyt wywodzi się od łacińskiego słowa credēre co oznacza „wierzyć”. Polega na przekazaniu środków pieniężnych przez kredytodawcę drugiej stronie czyli kredytobiorcy. Kredyt składa się z kilku elementów przedmiotu kredytu, podmiotów kredytu i określeniu zobowiązań dotyczących obu stron. Każdy kredyt powinien zostać udzielony na podstawie umowy w której najważniejsze informacje to kwota kredytu, termin spłaty kredytu oraz jego oprocentowanie. Dalej omówione jest najważniejsze pojęcie portfela banku, który obejmuje w szczególności udzielanie kredytów, pożyczek i jego klasyfikacja ze względu na rodzaj kredytobiorców.
   Z kolei w drugim rozdziale przedstawione zostało pojęcie i ocena ryzyka kredytowego. Działalność banku narażona jest na wiele rodzajów ryzyka. Głównym ryzykiem jest ryzyko kredytowe związane z zagrożeniem niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych bądź wcześniejszego, niż to wynika z umowy, wycofania przez klienta zdeponowanych środków lub zagrożenie nieuzyskiwania kredytów refinansowych od instytucji finansowych. W tym rozdziale zostały pokazane jeszcze formy zabezpieczeń prawnych kredytów jakie są stosowane przez banki w Polsce. Bank chcąc udzielić kredytu musi najpierw dokładnie sprawdzić kredytobiorcę, czy ten posiada zdolność kredytową, a także jego dochody, w sytuacji gdy nie są wystarczające czy posiada zabezpieczenia prawne, które w przypadku braku spłaty zadłużenia, bank będzie mógł przejąć. W przypadku kredytów mieszkaniowych głównym zabezpieczeniem jest hipoteka a w mniejszych kredytach zabezpieczenia są ustalane indywidualnie z klientem.
   Natomiast w trzecim rozdziale dokonano prezentacji oferty kredytowej w PKO Banku Polskim. Oferta banku pod względem kredytów i pożyczek jest bardzo rozbudowana. Wśród kredytów mieszkaniowych są m.in. kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny, kredyt hipoteczny Mix i kredyt hipoteczny MDM w ramach programu Mieszkanie dla młodych oraz pożyczkę hipoteczną. PKO Bank Polski w grudniu 2016 roku ze swoją ofertą kredytu „Własny Kąt Hipoteczny” zajął drugie miejsce w rankingu kredytów hipotecznych. Bank posiada też w swojej ofercie pożyczki gotówkowe, najpopularniejszą z nich jest Mini Ratka na dowolny cel. Przeanalizowany został proces udzielania kredytów oraz formy zabezpieczeń prawnych jakie stosuje bank. Ten rozdział zawiera też informacje na temat portfela kredytowego, monitorowania a także zarządzania ryzykiem. Ostatnia część rozdziału zawiera jakość kredytów udzielanych przez PKO Bank Polski. Wreszcie zakończenie stanowi podsumowanie całości pracy. Zostały w nim zawarte wnioski i spostrzeżenia, które nasunęły się w trakcie tworzenia pracy.
       


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.