Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10983
Temat pracy:  

Przyszłość polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych

Liczba stron:   80

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Charakterystyka ubezpieczeń społecznych
      1.1 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych......... 5
      1.2 Geneza i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce .........11
      1.3 Początki i rozwój ubezpieczeń społecznych w Europie......... 21
      1.4 Metody finansowania systemu emerytalnego......... 26

Rozdział 2
System emerytalny w Polsce
      2.1 Etapy tworzenia nowego systemu emerytalnego w Polsce po 1999 r.......... 30
      2.2 Organizacja systemu ubezpieczeń emerytalnych .........39
      2.3 Główne determinanty systemu emerytalnego .........48

Rozdział 3
Funkcjonowanie systemu emerytalnego
      3.1 Sytuacja finansowa systemu emerytalnego......... 55
      3.2 Analiza funkcjonowania systemu emerytalnego .........63
      3.3 Rekomendacje zmian w polskim systemie emerytalnym......... 71

Zakończenie .........76
Bibliografia......... 77
Spis tabel i rysunków .........80

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie bieżącej sytuacji polskiego systemu emerytalnego, głównych problemów przed jakimi będą musieli stanąć rządzący oraz przedstawianie rekomendacji zmian, które mogą korzystne wpłynąć na jego dalsze funkcjonowanie. Postaram się w niniejszej pracy udowodnić, że sytuacja polskiego systemu emerytalnego w najbliższych latach może ulec pogorszanie, a bez wprowadzenia kompleksowego pakietu rozwiązań system może nie sprostać czekającym na niego wyzwaniom. W pracy przedstawię analizę sytuacji finansowej 3 filarów systemy oraz główne determinanty systemu ubezpieczeń emerytalnych i ich wpływ na kondycje systemu. Praca składa się ze wstępu, zakończenia oraz trzech rozdziałów merytorycznych.
   Rozdział pierwszy przedstawia teoretycznego omówienia zagadnienia dotyczącego ubezpieczeń społecznych, genezę i historie ubezpieczeń społecznych w Polsce i w Europie oraz metody finansowania ubezpieczeń emerytalnych.
   Rozdział drugi został poświęcony został rozwoju ubezpieczeń emerytalnych po reformie z 1999 roku oraz szczegółowo opisany został jego obecny kształt. Przedstawia także główne czynniki mające wpływa na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń emerytalnych.
   Rozdział trzeci to przedstawienie sytuacji finansowej systemu, jej analiza, przedstawianie głównych problemów wpływających na przyszłość wysokości emerytur oraz zarekomendowanie interesujących propozycji zmian. Podstawę do napisania pracy stanowiły materiały źródłowe oraz literatura podmiotu. Do napisania pracy przydatne były bardzo dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz raporty na temat funkcjonowania systemu, stworzone przez Najwyższą Izbę Kontroli i Komisji Nadzoru Finansowego.
       


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.