Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10910
Temat pracy:  

Analiza zmian cen i zasad taryfikacji energii elektrycznej w Lubelskich Zakładach Energetycznych i Zamojskiej Korporacji Energetycznej

Liczba stron:   48

Spis treści / plan pracy:

Wstęp...........2

1 Rozwój rynku energii elektrycznej
      1.1. Historyczne i ekonomiczne uwarunkowania powstania rynku energii elektrycznej ...........3
      1.2. Rynek energii elektrycznej w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne ...........7
      1.3. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz ich rozlicznie ...........11
      1.4. Taryfy energetyczne oraz strefy czasowe...........15

2 Cel i zakres pracy...........17

3 Metody badawcze...........18

4 Przegląd literatury.
      4.1.Stan rynku energii elektrycznej...........20
      4.2.Czynniki wpływające na taryfikację i ceny energii elektrycznej...........21

5 Badania własne.
      5.1.Charakterystyka badanych Zakładów Energetycznych ...........23
      5.2.Przebieg zmian cen energii elektrycznej w Lubelskich Zakładach Energetycznych i Zamojskiej Korporacji Energetycznej...........24

6 Wyniki badań.
      6.1.Analiza zmian cen składowych stałych usług dystrybucji energetycznych...........33
      6.2.Analiza zmian składowych z wewnętrznych usług dystrybucji...........34

Podsumowanie...........43
Literatura...........45
Spis tabel...........46
Spis wykresów...........47

Opis zawartości pracy:

Celem pracy
jest przedstawienie zmian cen taryf i zasad taryfikacji energii elektrycznej w latach 1999 – 2008 na podstawie dwóch zakładów energetycznych, którymi są Lubelskie Zakłady Energetyczne oraz Zamojska korporacja Energetyczna. Energia elektryczna jest przedmiotem obrotu na rynku. Głównym elementem składowym cen rynkowych energii elektrycznej jest cena usługi jej przesyłu. Ta właściwość energii elektrycznej jest decydująca o tym, iż zapotrzebowanie na energię wynika z bieżącego korzystania z niej. Zaś koszty zmienne produkcji energii są dość ściśle uzależnione od zapotrzebowania na energię. Ceny oczywiście zależą od sposoby w jaki jest wytwarzana energia elektryczna. W pracy zostały wykorzystane głównie akty prawne dotyczące energii elektrycznej oraz jej taryfikacji oraz stosowana do tematu literatura. Praca składa się z sześciu rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne zagadnienia rynku energii elektrycznej. Omówiono uwarunkowania powstania rynku energii elektrycznej jak również sam rynek energii elektrycznej. W dalszej części scharakteryzowano zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz ich rozliczanie oraz taryfy energetyczne wraz z strefami czasowymi.
      Rozdział drugi został poświęcony metodologii badań własnych. W pierwszej części przedstawiono cel jaki powinien być uzyskany poprzez badania oraz jakimi metodami badawczymi zostanie on osiągnie. Zaś w drugiej części omówiono stan rynku energii elektrycznej oraz czynniki, które maja wpływ na taryfikację i ceny energii elektrycznej.
      W kolejnych rozdziałach przeprowadzano analiza badań własnych. Została przedstawiona charakterystyka Lubelskich Zakładów Energetycznych oraz Zamojskiej Korporacji Energetycznej. Rozdział ten zawiera również przebieg zmian cen energii elektrycznej w latach 1999-2008 w obydwu Zakładach Energetycznych na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.