Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10892
Temat pracy:  

Notacja BPMN w modelowaniu i symulacji procesów logistycznych

Liczba stron:   72

Spis treści / plan pracy:
Wprowadzenie..........5

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia związane z logistyką

      1.1. Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem ..........7
         1.1.1. Geneza, definicja i cel logistyki.......... 7
         1.1.2. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie........... 9
         1.1.3. Planowanie oraz misja przedsiębiorstwa.......... 13
      1.2. Transport samochodowy a logistyka ..........15
         1.2.1. Transport w procesie gospodarowania.......... 15
         1.2.2. Usługi logistyczne ..........17
         1.2.3. Infrastruktura transportu samochodowego ..........19
      1.3. Procesy logistyczne ..........20
         1.3.1. Logistyka zaopatrzenia ..........20
         1.3.2. Logistyka produkcji ..........24
         1.3.3. Logistyka dystrybucji ..........25

Rozdział II
Modelowanie procesów logistycznych zgodnie z notacją BPMN

      2.1. Podejście procesowe w zarządzaniu procesami logistyki.......... 29
      2.2. Omówienie notacji BPMN i oprogramowania iGrafx Process.......... 32
         2.2.1. Notacja BPMN.......... 32
         2.2.2. Oprogramowanie iGrafx Process ..........34

Rozdział III
Modelowanie i symulacja procesów biznesowych według standardu BPMN

      3.1. Proces dostarczania zamówień detalistom przez dystrybutora – studium przypadku.......... 41
      3.2. Model procesu rzeczywistego i jego symulacja.......... 43
         3.2.1 Charakterystyka procesu dystrybucyjnego firmy X ..........43
         3.2.2 Zasoby przedsiębiorstwa.......... 44
         3.2.3 Model procesu biznesowego.......... 46
         3.2.1 Symulacja procesu rzeczywistego.......... 53
         3.2.2 Analiza i wnioski ..........54
      3.3. Optymalizacja procesu biznesowego ..........58
         3.3.1 Model procesu usprawnionego ..........59
         3.3.2 Symulacja zoptymalizowanego procesu.......... 61
      3.4. Porównanie procesu rzeczywistego i usprawnionego.......... 63

Zakończenie ..........67
Bibliografia ..........69
Spis tabel ..........71
Spis rysunków.......... 71
Spis wykresów.......... 71
Streszczenie ..........72

Opis zawartości pracy:


Niniejsza praca ma charakter projektowo-analityczny i składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.
      W pierwszym rozdziale scharakteryzowane zostały podstawowe zagadnienia dotyczące logistyki, które będą wykorzystywane w całej pracy. Omówiono istotę logistyki i jej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rolę transportu a także podstawowe procesy logistyczne (zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja).
      Drugi rozdział opisuje narzędzia wykorzystywane w części praktycznej. Najpierw omówiono koncepcję podejścia procesowego, w ramach którego przez pryzmat procesów analizuje się działanie przedsiębiorstwa. W rozdziale scharakteryzowano notację BPMN i oprogramowanie iGrafx Process.
      Trzeci rozdział ma charakter projektowo-analityczny. Najpierw przedstawiono studium przypadku, na podstawie którego zamodelowano nieefektywny proces dystrybucyjny, poddając go następnie symulacji. Po analizie wyników zaproponowano nowe rozwiązanie i zamodelowano nowy proces logistyczny, który również poddano symulacji i analizie. Rozdział kończy się porównaniem procesu nieefektywnego z procesem zoptymalizowanym.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.