Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10884
Temat pracy:  

Wpływ zjawiska globalizacji na bezpieczeństwo państwa

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Założenia metodologiczne

      1.1. Uzasadnienie wyboru tematu.......... 5
      1.2. Cel i przedmiot.......... 6
      1.3. Problem badawczy.......... 7
      1.4. Hipoteza.......... 7
      1.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze.......... 9

Rozdział II
Oblicza zjawiska globalizacji

      2.1. Pojęcie globalizacji ..........12
      2.2. Etapy globalizacji ..........16
      2.3. Wymiary globalizacji.......... 18
      2.4. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji.......... 21
      2.5. Wnioski 28

Rozdział IV
Istota bezpieczeństwa narodowego

      3.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego.......... 30
      3.2. Polityka bezpieczeństwa narodowego ..........33
      3.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie.......... 42
      3.4. Wnioski.......... 47

Rozdział IV
Globalizacja a bezpieczeństwo państwa

      4.1. Kompresja czasu i przestrzeni ..........48
      4.2. Wielowymiarowość procesów globalizacji.......... 55
      4.3. Cyberterroryz ..........57
      4.4. Wnioski ..........61

Zakończenie ..........63
Bibliografia.......... 67
Spis tabel ..........69

Opis zawartości pracy:


Praca została opracowana w czterech rozdziałach, każdy rozdział zawiera podrozdziały, które rozwijają prezentowane zagadnienia.
      Rozdział pierwszy pracy został poświęcony takim zagadnieniom jak moje uzasadnienie wyboru tematu pracy, jej cele, problemy oraz postawiona hipoteza robocza. W tym rozdziale wskazałam również na metody i techniki badawcze, które zostały zastosowane.
      W rozdziale drugim szczegółowo przedstawiona, scharakteryzowano i omówiono zagadnienie zjawiska globalizacji. Wskazano również na jego pochodzenie i trendy rozwoju. W niniejszym rozdziale poświęcono również uwagę na wskazanie szans i zagrożeń jakie może nieść zjawisko globalizacji. Tak obiektywne podejście do tematu pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat trendów w rozwoju tego interesującego dla nauki zjawiska.
      Rozdział trzeci niniejszej pracy porusza zagadnienie istoty bezpieczeństwa narodowego, a w poszczególnych podrozdziałach rozwijane są zagadnienia polityki i strategii bezpieczeństwa.
      Rozdział ostatni czwarty wskazuje na korelacje pomiędzy bezpieczeństwem, a zjawiskiem globalizacji. Poszczególne podrozdziały pracy rozwijają takie zagadnienie jak nowy rodzaj terroryzmu, którym jest cyberterroryzm. Jak również wskazują na kompresję czasu i przestrzeni jako nośnik w rozwoju zjawiska globalizacji. W ostatnim rozdziale pracy ukazana została również wielowymiarowość zjawiska jakim jest globalizacja.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.