Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10884
Temat pracy:  

Wpływ zjawiska globalizacji na bezpieczeństwo państwa

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Założenia metodologiczne

      1.1. Uzasadnienie wyboru tematu.......... 5
      1.2. Cel i przedmiot.......... 6
      1.3. Problem badawczy.......... 7
      1.4. Hipoteza.......... 7
      1.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze.......... 9

Rozdział II
Oblicza zjawiska globalizacji

      2.1. Pojęcie globalizacji ..........12
      2.2. Etapy globalizacji ..........16
      2.3. Wymiary globalizacji.......... 18
      2.4. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji.......... 21
      2.5. Wnioski 28

Rozdział IV
Istota bezpieczeństwa narodowego

      3.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego.......... 30
      3.2. Polityka bezpieczeństwa narodowego ..........33
      3.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie.......... 42
      3.4. Wnioski.......... 47

Rozdział IV
Globalizacja a bezpieczeństwo państwa

      4.1. Kompresja czasu i przestrzeni ..........48
      4.2. Wielowymiarowość procesów globalizacji.......... 55
      4.3. Cyberterroryz ..........57
      4.4. Wnioski ..........61

Zakończenie ..........63
Bibliografia.......... 67
Spis tabel ..........69

Opis zawartości pracy:


Praca została opracowana w czterech rozdziałach, każdy rozdział zawiera podrozdziały, które rozwijają prezentowane zagadnienia.
      Rozdział pierwszy pracy został poświęcony takim zagadnieniom jak moje uzasadnienie wyboru tematu pracy, jej cele, problemy oraz postawiona hipoteza robocza. W tym rozdziale wskazałam również na metody i techniki badawcze, które zostały zastosowane.
      W rozdziale drugim szczegółowo przedstawiona, scharakteryzowano i omówiono zagadnienie zjawiska globalizacji. Wskazano również na jego pochodzenie i trendy rozwoju. W niniejszym rozdziale poświęcono również uwagę na wskazanie szans i zagrożeń jakie może nieść zjawisko globalizacji. Tak obiektywne podejście do tematu pozwoliło na sformułowanie wniosków na temat trendów w rozwoju tego interesującego dla nauki zjawiska.
      Rozdział trzeci niniejszej pracy porusza zagadnienie istoty bezpieczeństwa narodowego, a w poszczególnych podrozdziałach rozwijane są zagadnienia polityki i strategii bezpieczeństwa.
      Rozdział ostatni czwarty wskazuje na korelacje pomiędzy bezpieczeństwem, a zjawiskiem globalizacji. Poszczególne podrozdziały pracy rozwijają takie zagadnienie jak nowy rodzaj terroryzmu, którym jest cyberterroryzm. Jak również wskazują na kompresję czasu i przestrzeni jako nośnik w rozwoju zjawiska globalizacji. W ostatnim rozdziale pracy ukazana została również wielowymiarowość zjawiska jakim jest globalizacja.


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.