Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10848
Temat pracy:  

Motywowanie jako jeden z procesów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy FM Group Polska

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............3

Rozdział 1
Istota zarządzania zasobami ludzkimi

      1.1. Teoretyczne ujęcie zarządzania w przedsiębiorstwie............5
      1.2. Definicja zzl............11
      1.3. Uwarunkowania zzl (prawne, ekonomiczne, techniczne, społeczno-kulturowe) ............17

Rozdział 2
System motywacyjny

      2.1. Pojęcie motywacji i motywowania............23
      2.2. Teorie motywacji............28
      2.3. Motywacja, a efektywność pracy............35

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

      3.1.Charakterystyka firmy............43
      3.2. Problem badawczy oraz cele i hipoteza............50
      3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze............52

Rozdział 4
System motywacyjny na przykładzie firmy

      4.1. Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w firmie............56
      4.2. Ocena systemu zzl w przedsiębiorstwie ............64
      4.3. Analiza przeprowadzonych badań oraz ocena systemu motywacyjnego pod kątem ankiety............67

Zakończenie............74
Bibliografia............76
Spis tabel i rysunków............81
Aneks............82

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
scharakteryzowanie sposobów motywowania w firmie Fm Group Polska. Kierując się celem pracy za jej główny problem badawczy przyjęto pytanie: Czy motywowanie stosowane w firmie Fm Group Polska wpływa na jej pracowników? Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz wykazu bibliografii.
      Rozdział pierwszy jest rozdziałem wprowadzającym i dotyczy istoty zarządzania zasobami ludzkimi, a więc znajdują się w nim podstawowe definicje oraz uwarunkowania zzl .
      Rozdział drugi ma na celu określenie systemów motywacyjnych, czyli podstawowych teorii motywacji, jak również wyjaśnia jej związek z efektywnością pracy.
      Rozdział trzeci ma na celu scharakteryzowanie firmy oraz określenie metodologii badań własnych, a więc między innymi co i w jaki sposób będzie badane.
      Rozdział czwarty stanowi podsumowanie wyników badań i odpowiada na główny problem badawczy oraz przedstawia wnioski w zakresie weryfikacji hipotezy badawczej. Podstawę źródłową pracy stanowi literatura przedmiotu w języku polskim (druki zwarte, artykuły naukowe), uzupełniona o dostępne na stronach internetowych informacje publicystyczne.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.