Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10848
Temat pracy:  

Motywowanie jako jeden z procesów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy FM Group Polska

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............3

Rozdział 1
Istota zarządzania zasobami ludzkimi

      1.1. Teoretyczne ujęcie zarządzania w przedsiębiorstwie............5
      1.2. Definicja zzl............11
      1.3. Uwarunkowania zzl (prawne, ekonomiczne, techniczne, społeczno-kulturowe) ............17

Rozdział 2
System motywacyjny

      2.1. Pojęcie motywacji i motywowania............23
      2.2. Teorie motywacji............28
      2.3. Motywacja, a efektywność pracy............35

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

      3.1.Charakterystyka firmy............43
      3.2. Problem badawczy oraz cele i hipoteza............50
      3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze............52

Rozdział 4
System motywacyjny na przykładzie firmy

      4.1. Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w firmie............56
      4.2. Ocena systemu zzl w przedsiębiorstwie ............64
      4.3. Analiza przeprowadzonych badań oraz ocena systemu motywacyjnego pod kątem ankiety............67

Zakończenie............74
Bibliografia............76
Spis tabel i rysunków............81
Aneks............82

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
scharakteryzowanie sposobów motywowania w firmie Fm Group Polska. Kierując się celem pracy za jej główny problem badawczy przyjęto pytanie: Czy motywowanie stosowane w firmie Fm Group Polska wpływa na jej pracowników? Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia oraz wykazu bibliografii.
      Rozdział pierwszy jest rozdziałem wprowadzającym i dotyczy istoty zarządzania zasobami ludzkimi, a więc znajdują się w nim podstawowe definicje oraz uwarunkowania zzl .
      Rozdział drugi ma na celu określenie systemów motywacyjnych, czyli podstawowych teorii motywacji, jak również wyjaśnia jej związek z efektywnością pracy.
      Rozdział trzeci ma na celu scharakteryzowanie firmy oraz określenie metodologii badań własnych, a więc między innymi co i w jaki sposób będzie badane.
      Rozdział czwarty stanowi podsumowanie wyników badań i odpowiada na główny problem badawczy oraz przedstawia wnioski w zakresie weryfikacji hipotezy badawczej. Podstawę źródłową pracy stanowi literatura przedmiotu w języku polskim (druki zwarte, artykuły naukowe), uzupełniona o dostępne na stronach internetowych informacje publicystyczne.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.