Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10845
Temat pracy:  

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji

Liczba stron:   57

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Policja w Polsce
      1.1 Rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli...........7
      1.2 Historia Policji w Polsce...........11
      1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej...........15
      1.4 Regulacje prawne dotyczące służby w Policji...........18

Rozdział II
Kobiety na rynku pracy w Polsce
      2.2 Kobiety w tzw. 'męskich zawodach'...........27
      2.3 Problem dyskryminacji kobiet...........31

Rozdział III
Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku
      3.2 Analiza wybranych przypadków...........41
      3.3 Wnioski z badań własnych...........43

Zakończenie...........46
Bibliografia...........47
Spis tabel i rysunków...........51
Aneks...........52

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
dokonanie analizy sytuacji kobiet w polskiej Policji. Służą temu również cele szczegółowe, m. in. przybliżenie, kiedy dokładnie pojawiła się pierwsza kobieta – funkcjonariusz, jak była postrzegana przez ludzi, oraz ukazanie jak ówcześnie kobiety radzą sobie w Policji oraz nakreślenie problemu ich dyskryminacji. Zadaniem niniejszej pracy jest m.in. przeanalizowanie jak kobiety radzą sobie w tym teoretycznie męskim świecie, co skłoniło je do pracy w Policji oraz jak ta praca wpłynęła na ich życie prywatne. Analiza została przeprowadzona od 1989 roku do bieżącego roku. Ze względu na charakter pracy oraz rodzaj problemów badawczych w ich rozwiązywaniu zastosowano głównie metodę badań jakościowych poprzez przeprowadzenie wywiadów eksperckich. W części empirycznej materiał źródłowy, do badań ilościowych, pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano analizę opisową, by nakreślić rolę państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz scharakteryzować problemy zatrudnienia i bezrobocia wśród kobiet. W pracy wykorzystano również metodę badań jaką jest analiza historyczna, by poznać kontekst historyczny Policji po 1989 roku. Najważniejszymi publikacjami, które posłużyły w badaniach prowadzonych w ramach realizacji pracy była Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej z 2015 roku, A. Misiuk, Policja w latach 1990-2005, [w:] Od straży obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach Polskich w XX w., Włocławek 2007, P. Majer, A. Letkiewicz, Polska Policja, Szczytno 2016, J. D. Malcowie, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996. W trakcie pisania pracy wykorzystano również zasoby znajdujące się w sieci internetowej. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, a jej struktura została podporządkowana celowi i hipotezom badawczym.
      Pierwszy rozdział pod tytułem Policja w Polsce ma charakter wprowadzający do poniższej pracy dyplomowej, zawiera dzieje instytucji oraz zmiany strukturalne na przestrzeni ostatnich lat. Wyszczególniane zostały regulacje prawne określające działalność i organizację Policji, które zostały opracowane przy pomocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Znajdziemy tam również odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.
      Rozdział drugi zatytułowany Kobiety na rynku pracy w Polsce jest przedstawieniem obrazu kobiety na współczesnym rynku pracy. Ukazuje jak w świetle literatury kształtuje się społeczna koncepcja płci na szczeblu zawodowym. Nakreśla problem jakim jest dyskryminacja oraz wysokie bezrobocie, które determinuje kobiety do aktywności w tzw. ,,męskich zawodach’’. Kwestia, iż Policja jest formacją o zdecydowanie większej liczbie zatrudnionych w niej mężczyzn wpisuje ją nie tylko w schemat segregacji poziomej na rynku pracy ale i ujawnia wstępny katalog problemów związanych z równouprawnieniem płci.
      W rozdziale trzecim pod tytułem Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku przedstawiłam metodologię badań własnych, które dotyczą funkcjonowania kobiet w strukturze Policji. Indagacji zostały poddane obecnie pracujące w Policji kobiety, które opowiadają o swojej pracy w której niezależnie od płci, wszyscy funkcjonariusze traktowani są równo. Aktualnie kobiety przyjmowane są do Policji nie tylko przez wzgląd na ich wykształcenie oraz umiejętności, ale również z powodu wymogów unijnych, które wprowadzają w krajach członkowskich procedury antydyskryminacyjne. Zwiększenie udziału kobiet zatrudnionych w Policji jest działaniem skierowanym na wyrównywanie ich szans na rynku pracy, a jednocześnie wykorzystanie potencjału intelektualnego i posiadanych przez nie predyspozycji oraz umiejętności.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.