Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10845
Temat pracy:  

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji

Liczba stron:   57

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Policja w Polsce
      1.1 Rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli...........7
      1.2 Historia Policji w Polsce...........11
      1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej...........15
      1.4 Regulacje prawne dotyczące służby w Policji...........18

Rozdział II
Kobiety na rynku pracy w Polsce
      2.2 Kobiety w tzw. 'męskich zawodach'...........27
      2.3 Problem dyskryminacji kobiet...........31

Rozdział III
Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku
      3.2 Analiza wybranych przypadków...........41
      3.3 Wnioski z badań własnych...........43

Zakończenie...........46
Bibliografia...........47
Spis tabel i rysunków...........51
Aneks...........52

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
dokonanie analizy sytuacji kobiet w polskiej Policji. Służą temu również cele szczegółowe, m. in. przybliżenie, kiedy dokładnie pojawiła się pierwsza kobieta – funkcjonariusz, jak była postrzegana przez ludzi, oraz ukazanie jak ówcześnie kobiety radzą sobie w Policji oraz nakreślenie problemu ich dyskryminacji. Zadaniem niniejszej pracy jest m.in. przeanalizowanie jak kobiety radzą sobie w tym teoretycznie męskim świecie, co skłoniło je do pracy w Policji oraz jak ta praca wpłynęła na ich życie prywatne. Analiza została przeprowadzona od 1989 roku do bieżącego roku. Ze względu na charakter pracy oraz rodzaj problemów badawczych w ich rozwiązywaniu zastosowano głównie metodę badań jakościowych poprzez przeprowadzenie wywiadów eksperckich. W części empirycznej materiał źródłowy, do badań ilościowych, pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano analizę opisową, by nakreślić rolę państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz scharakteryzować problemy zatrudnienia i bezrobocia wśród kobiet. W pracy wykorzystano również metodę badań jaką jest analiza historyczna, by poznać kontekst historyczny Policji po 1989 roku. Najważniejszymi publikacjami, które posłużyły w badaniach prowadzonych w ramach realizacji pracy była Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej z 2015 roku, A. Misiuk, Policja w latach 1990-2005, [w:] Od straży obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach Polskich w XX w., Włocławek 2007, P. Majer, A. Letkiewicz, Polska Policja, Szczytno 2016, J. D. Malcowie, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996. W trakcie pisania pracy wykorzystano również zasoby znajdujące się w sieci internetowej. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, a jej struktura została podporządkowana celowi i hipotezom badawczym.
      Pierwszy rozdział pod tytułem Policja w Polsce ma charakter wprowadzający do poniższej pracy dyplomowej, zawiera dzieje instytucji oraz zmiany strukturalne na przestrzeni ostatnich lat. Wyszczególniane zostały regulacje prawne określające działalność i organizację Policji, które zostały opracowane przy pomocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Znajdziemy tam również odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.
      Rozdział drugi zatytułowany Kobiety na rynku pracy w Polsce jest przedstawieniem obrazu kobiety na współczesnym rynku pracy. Ukazuje jak w świetle literatury kształtuje się społeczna koncepcja płci na szczeblu zawodowym. Nakreśla problem jakim jest dyskryminacja oraz wysokie bezrobocie, które determinuje kobiety do aktywności w tzw. ,,męskich zawodach’’. Kwestia, iż Policja jest formacją o zdecydowanie większej liczbie zatrudnionych w niej mężczyzn wpisuje ją nie tylko w schemat segregacji poziomej na rynku pracy ale i ujawnia wstępny katalog problemów związanych z równouprawnieniem płci.
      W rozdziale trzecim pod tytułem Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku przedstawiłam metodologię badań własnych, które dotyczą funkcjonowania kobiet w strukturze Policji. Indagacji zostały poddane obecnie pracujące w Policji kobiety, które opowiadają o swojej pracy w której niezależnie od płci, wszyscy funkcjonariusze traktowani są równo. Aktualnie kobiety przyjmowane są do Policji nie tylko przez wzgląd na ich wykształcenie oraz umiejętności, ale również z powodu wymogów unijnych, które wprowadzają w krajach członkowskich procedury antydyskryminacyjne. Zwiększenie udziału kobiet zatrudnionych w Policji jest działaniem skierowanym na wyrównywanie ich szans na rynku pracy, a jednocześnie wykorzystanie potencjału intelektualnego i posiadanych przez nie predyspozycji oraz umiejętności.

          


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.