Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10844
Temat pracy:  

Problemy techniczne i organizacyjne związane z projektowaniem i realizacją stacji paliw płynnych

Liczba stron:   100

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............ 4
Streszczenie............ 5

Rozdział I
Uwarunkowania prawne i techniczne związane z projektowaniem i budową stacji paliw płynnych w Polsce............ 8

Rozdział II
Środowiskowe aspekty budowy stacji paliw płynnych............ 22

Rozdział III
Stacje paliw płynnych - elementy składowe, definicje, przykłady rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałowych i konstrukcyjnych stosowanych we współczesnych stacjach paliw............ 36

Rozdział IV
Organizacja procesu inwestycyjnego oraz uwarunkowania techniczne dla stacji paliw płynnych............ 43
      4.1. Uzyskanie koncesji na obrót paliwami............ 48
      4.2. Kryteria dla usytuowania i zabudowy stacji............ 54
      4.3. Wymogi dla zbiorników stawianych na stacjach paliw............ 58

Rozdział V
Analiza procesu inwestycyjnego na przykładzie wybranej stacji paliw płynnych
(od koncepcji programowej poprzez realizację do oddania do użytkowania).

Zakończenie............ 75
Bibliografia............ 77

Załącznik 1.
Wyciąg z projektu budowlanego stacji paliw płynnych............ 81
Załącznik 2.
Przykładowa koncesja na obrót paliwami ciekłymi............ 101

Opis zawartości pracy:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy analizy zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest projektowanie i realizacja stacji paliw płynnych. Koncepcja zagospodarowania planowanego przedsięwzięcia obejmuje stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz pawilonem handlowym. Wybrany przez inwestora wariant przedsięwzięcia jest korzystny dla środowiska, a zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne są możliwe przy obecnej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Występuje minimalne oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz zagrożenie dla gleby, wód podziemnych i powierzchniowych podczas budowy. Zastosowane przy budowie nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne nie powodują przekroczeń norm dopuszczalnych w środowisku. Realizacja inwestycji nie ma ponadnormatywnego wpływu na ludzi, faunę i florę, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, natomiast zaprojektowany obiekt spełnia wszelkie wymagania krajowe i europejskie w zakresie ochrony środowiska. Niniejsze opracowanie podejmuje nie tylko teoretyczne rozważania dotyczące prawnych ograniczeń i wykluczeń budowy stacji paliw płynnych, ale również w załączniku zawarty został projekt analizowanej inwestycji.
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.