Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10822
Temat pracy:  

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A

Liczba stron:   59

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Podstawy rekrutacji pracowników w teorii

      1.1. Modele zarządzania kapitałem ludzkim
         1.1.1. Model kapitału ludzkiego
         1.1.2. Model sita
      1.2. Znaczenie opisu stanowiska pracy oraz planowanie doboru kadr
         1.2.1. Profil idealnego kandydata
         1.2.2. Określenie ilościowego oraz jakościowego zapotrzebowania na pracowników
      1.3. Pojęcie i znaczenie procesu rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
         1.3.1. Pojęcie rekrutacji
         1.3.2. Rekrutacja zewnętrzna
         1.3.3. Rekrutacja wewnętrzna
      1.4. Metody poszukiwania pracowników
         1.4.1. Urzędy Pracy
         1.4.2. Dni otwarte w firmach oraz targi pracy
         1.4.3. Internet
         1.4.4. Uczelnie
         1.4.5. Agencje doradztwa personalnego
         1.4.6. Kandydaci z polecenia i kandydaci 'z ulicy'
         1.4.7. Headhunting
         1.4.8. Ogłoszenia w mediach i prasie

Rozdział 2
Dobór kandydatów

      2.1. Proces selekcji pracowników
         2.1.1. Analiza aplikacji kandydatów
         2.1.2. Rozmowa kwalifikacyjna
      2.2. Nowoczesne metody rekrutacji pracowników
      2.3. Błędy popełniane podczas oceny kandydatów

Rozdział 3.
Analiza procesu pozyskiwania pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A.

      3.1. Charakterystyka firmy
      3.2. Struktura zatrudnienia
      3.3. Dobór personelu w wybranej jednostce w świetle badań własnych
         3.3.1. Sposoby rekrutacji wykorzystywane przez Bank Pocztowy S.A.

Zakończenie
Bibliografia.

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest analiza systemu rekrutacji i selekcji pracowników Banku Pocztowego S.A. Praca składa się z trzech rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy rekrutacji pracowników w ujęciu teoretycznym. Omówiono modele zarządzania kapitałem ludzkim oraz znaczenie opisu stanowiska i planowanie doboru kadr. Wyjaśniono pojęcie i znaczenie procesu rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Następnie przedstawiono metody poszukiwania pracowników wyróżniając Urzędy Pracy, targi pracy, dni otwarte w firmach, Internet, agencje doradztwa personalnego, headhunting, ogłoszenia w mediach i prasie, oferty pracy na uczelniach, kandydatów z polecenia i tak zwanych kandydatów z ulicy.
      Kolejny rozdział stanowi opis doboru kandydatów. Opisano proces selekcji pracowników, nowoczesne metody rekrutacji pracowników oraz błędy popełniane podczas oceny kandydatów.
      W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę procesu pozyskiwania pracowników na przykładzie Banku Pocztowego S.A. Dokonano charakterystyki banku i struktury zatrudnienia. Następnie opisano dobór personale w wybranej jednostce w świetle badań własnych. Realizacja celu pracy wymagała przeprowadzenia ankiety w wybranych oddziałach Banku Pocztowego S.A. Niniejsza praca została napisana w oparciu o pozycje książkowe, artykuły z czasopism, źródła internetowe, sprawozdania finansowe Banku Pocztowego S.A. oraz wyniki badań własnych.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.