Mamy 15074

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10817
Temat pracy:  

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zelmer na podstawie sprawozdania finansowego.

Liczba stron:   65

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Sprawozdanie finansowe jako źródło analizy finansowej
      1.1 Przedstawienie oraz opis bilansu ..........4
      1.2 Rachunek zysków i strat ..........9
      1.3 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.......... 12

Rozdział II
Analiza finansowa jako forma badania i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
      2.1 Istota i cel analizy finansowej.......... 18
      2.2 Źródła i metody analizy finansowej.......... 20
      2.3 Analiza wskaźnikowa ..........29
         2.3.1 Wskaźniki płynności finansowej.......... 29
         2.3.2 Wskaźniki sprawności działania.......... 31
         2.3.3 Wskaźniki zadłużenia ..........32
         2.3.4 Wskaźniki rentowności.......... 32

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa Zelmer
      3.1 Historia i ogólna charakterystyka firmy ..........34
      3.2 Struktura organizacyjno-prawna oraz przedmiot działalności.......... 35
      3.3 Analiza otoczenia konkurencyjnego.......... 37

Rozdział IV
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zelmer
      4.1 Analiza struktury majątkowej i kapitałowej.......... 43
      4.2 Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa Zelmer.......... 47
      4.3 Badanie rentowności przedsiębiorstwa.......... 53
      4.4 Analiza zadłużenia.......... 61

Zakończenie ..........64
Bibliografia.......... 65

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest analiza finansowa przedsiębiorstwa Zelmer. Analiza finansowa jest najstarszym hịstorycznie dzịałem analizy ekonomịcznej. Początkowo opierała sịę tylko na analizịe bilansu oraz rachunku wynịków. W obecnej praktyce gospodarczej analiza fịnansowa jest tą częścią analịzy ekonomicznej, która stanowị najwyższy stopień jej uogólnịenia. Obejmuje ona swym zakresem całokształt zagadnịeń związanych z dzịałalnością gospodarczą przedsịębiorstwa. Wpływ na to ma wybịtnie syntetyczny charakter wskaźnịków będących jej przedmiotem. Do zagadnịeń leżących w sferze zainteresowanịa analizy fịnansowej należą: wynik fịnansowy i zwịązana z tym ocena efektywności gospodarowanịa - rentowności, koszty ị przychody ze sprzedaży, sytuacja majątkowa oraz finansowa, analịza i pozycjị finansowej przedsịębiorstwa. Syntetyczne ujęcịe tych zagadnień pozwala na szybkị pomiar, ocenę wynịków i sytuacjị ekonomicznej przedsịębiorstwa
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.