Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10792
Temat pracy:  

Istota, znaczenie i funkcjonowanie offshoringu na przykładzie Capgemini

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział 1.
Istota outsourcingu

      1.1 Istota outsourcingu........... 7
      1.2 Historia outsourcingu........... 8
      1.3 Cele ogólne outsourcingu........... 11
      1.4 Warunki ogólne outsourcingu........... 13
      1.5 Zasady ogólne outsourcingu ...........15
      1.6 Partnerzy outsourcingowi ...........15
      1.7 Rodzaje outsourcingu........... 17
      1.8 Rynek usług outsourcingowych ...........21
      1.9 Ograniczenia prawne outsourcingu........... 22
      1.10 Istota insourcingu ...........23

Rozdział 2.
Offshoring usług biznesowych – istota i znaczenie

      2.1. Offshoring w różnych ujęciach definicyjnych........... 25
      2.2. Miary i czynniki wpływające na rozwój offshoringu........... 26
      2.3. Offshoring procesów biznesowych i IT ...........29
      2.4. Offshoring w świetle koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa ...........33
      2.5.Kapitał intelektualny w offshoringu ...........36
         2.5.1.Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa ...........36
         2.5.2.Wpływ offshoringu w sferze usług na dostęp do zasobów kapitału ludzkiego ...........39
         2.5.3.Wpływ offshoringu w sferze usług na dostęp do zasobów kapitału organizacyjnego........... 40
      2.6.Przyczyny i bariery podjecia decyzji o offshoringu ...........40

Rozdział 3.
Funkcjonowanie offshoringu usług biznesowych na świecie

      3.1. Strategia różnicowania korzyści z offshoringu ...........46
         3.1.1. Offshoring kapitałowy (captive offshoring) w formie bezpośredniej inwestycji zagranicznej ...........46
         3.1.2. Offshore outsourcing ...........48
         3.1.3. Joint ventures ...........49
         3.1.4.Virtual captives ...........50
         3.1.5. Third-party transparent ...........51
         3.1.6.Build-operate-transfer ...........51
      3.2. Wady i zalety poszczególnych modeli offshoringu ...........52
      3.3. Offshoring na świecie ...........55
         3.3.1. Indie jako modernizująca się gospodarka na rynku światowym........... 55
         3.3.2.Chiński model rozwoju........... 60

Rozdział 4.
Charakterystyka sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

      4.1. Offshoring usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej........... 65
      4.2. Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce ...........67
      4.3. Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych ...........68
      4.4. Rodzaj usług świadczonych przez centra biznesowe........... 69
      4.5. Języki używane w zagranicznych centrach usług w Polsce........... 70
      4.6. Świadczenia pozapłacowe oferowane przez centra usług biznesowych ...........71
      4.7. Struktura branżowa firm obsługiwanych przez centra usług zlokalizowane w Polsce........... 72
      4.8. Capgemini – studium przypadku ...........74
         4.8.1.Metodologia Rightshore, a działalność outsourcingowa Capgemini........... 74
         4.8.2.Centrum outsourcingowe Capgemini w Polsce ...........77
         4.8.3.Centrum Business Process Outsourcing ...........78
         4.8.4.Centrum outsourcingu procesów informatycznych (ITO)........... 80

Zakończenie ...........83
Bibliografia........... 85
Spis tabel ...........89
Spis rysunków........... 89
Spis wykresów........... 89
Spis schematów........... 90

Opis zawartości pracy:

      W pierwszym rozdziale
pracy wytłumaczono na czym polega outsourcing, a także insourcing i partnering. Przedstawiono genezę pierwszych usług outsourcingowych na świecie i ich dalszy rozwój. Ukazano na czym polegają cele, warunki i zasady ogólne outsourcingu. Wyjaśniono kim są partnerzy outsourcingowi oraz zaprezentowano ich podział na tych powiązanych i nie powiązanych kapitałowo. Wyszczególniono outsourcing kapitałowy oraz kontraktowy i wyjaśniono na czym on polega, a także ukazano jakie podmioty gospodarcze składają się na rynek usług outsourcingowych. Ukazano ograniczenia polskich regulacji prawnych dotyczących outsourcingu. Przedstawiono istotę działania przeciwnego do outsourcingu, czyli insourcing.
      W drugim rozdziale wyjaśniono termin offshoring oraz zaprezentowano miary i czynniki, jakie wpływają na jego rozwój, np. ekonomiczne. Wyszczególniono offshoring procesów biznesowych i IT oraz ich klasyfikację, cechy i korzyści. Ukazano offshoring w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy i jego zasady. Przedstawiono kapitał intelektualny stanowiący wartość firmy, a także wpływ jaki ma offshoring na dostęp do zasobów kapitału ludzkiego i organizacyjnego. Wyjaśniono przyczyny oraz bariery podjęcia decyzji wdrożenia offshoringu.
      W rozdziale trzecim ukazano korzyści, jakie można osiągnąć przy zastosowaniu strategii offshoringowej. Dokonano podziału strategii offshoringowych na: captive offshoring, offshore outsourcing, joint ventures, virtual captives, third-party transparent oraz build-operate-transfer, a także zaprezentowano ich wady i zalety. Przedstawiono również rozwój procesów biznesowych w dwóch mocarstwach offshoringowych, do których należą Indie i Chiny.
      Rozdział czwarty zawiera charakterystykę offshoringu w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawia historię rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych wraz z rosnącą liczbą zagranicznych centrów w kraju i ich lokalizację oraz zatrudnienie. Ukazuje rodzaje usług i języki, tj. angielski, niemiecki, francuski itd., w których centra świadczą swoje usługi. W pracy przedstawiono dodatkowe benefity jakie otrzymują pracownicy centrów biznesowych, a także strukturę branżową przedsiębiorstw obsługiwanych przez centra usług. Ważnym elementem pracy jest studium przypadku na podstawie działalności korporacji międzynarodowej Capgemini, która stosuje metodologię Rightshore. Ten fragment pracy ukazuje światową lokalizację firmy, jej historię, działalność, liczbę pracowników, jej klientów i obsługiwane procesy.    


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.