Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   10777
Temat pracy:  

Odpowiedzialność prawna notariusza w polskim systemie prawnym.

Liczba stron:   55

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Odpowiedzialność prawna – podstawowe zagadnienia

      1.1 Uwagi wstępne
      1.2 Odpowiedzialność prawna
      1.3 Odpowiedzialność cywilna
      1.4 Odpowiedzialność karna
      1.5 Odpowiedzialność dyscyplinarna
      1.6 Podsumowanie

Rozdział II
Status notariusza w polskim porządku prawnym.

      2.1 Uwagi wstępne
      2.2 Definicja notariusza
      2.3 Czynności wykonywane przez notariusza
      2.4 Ochrona prawna notariusza
      2.5 Podsumowanie

Rozdział III
Odpowiedzialność cywilna notariusza

      3.1 Uwagi wstępne
      3.2 Odpowiedzialność cywilna notariusza – zakres przedmiotowy
      3.3 Procedura odpowiedzialności cywilnej notariusza
      3.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza
      3.5 Podsumowanie

Rozdział IV
Odpowiedzialność karna notariusza

      4.1. Uwagi wstępne
      4.2 Odpowiedzialność karna notariusza
      4.3 Zakres przedmiotowy odpowiedzialności karnej notariusza
      4.4 Nadzór nad działalnością notariuszy
      4.5 Podsumowanie

Rozdział V
Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza

      5.1 Uwagi wstępne
      5.2 Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza – zakres przedmiotowy
      5.3 Kary dyscyplinarne
      5.4 Postępowanie dyscyplinarne - procedura
      5.5 Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


      W rozdziale pierwszym
omówiony został ogólny zarys odpowiedzialności prawnej w prawie polskim. Wskazane zostały rodzaje odpowiedzialności prawnej tj. odpowiedzialność cywilna, karna oraz dyscyplinarna oraz podmioty, które ponoszą taką odpowiedzialność. Nadmienić należy, że rozdział 1 odnosi się do ogólnego prawa i zostały opisane odpowiedzialności w ujęciu ogólnym.
      W rozdziale drugim zostało wyjaśnione pojęcie notariusza, które nie ma jednej definicji w funkcjonującym prawie. Wymienione zostały wymogi, jakie musi spełniać kandydat, który chce zostać notariuszem. Został określony jego status na gruncie prawa oraz główne obowiązki, które musi wykonywać w ramach wykonywanego zawodu. Zostały również przedstawione jego uprawnienia oraz pozycja w społeczeństwie, ponieważ notariusz wykonując czynności notarialne działa jako osoba zaufania publicznego. Ważnym punktem w tej części jest także ochrona prawna notariusza, która przysługuje mu, ponieważ jest uznawany jako funkcjonariusz publiczny.
      W rozdziale trzecim została poruszona kwestia, która jako pierwsza jest przedstawiana w ustawie Prawo o notariacie, czyli odpowiedzialność cywilna notariusza. Ponosi ją za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności należących do jego obowiązków zawodowych określonych w Kodeksie Cywilnym. Zostały zawarte również czyny, za jakie odpowiada oraz w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność. Oczywistym jest, że musiała być również poruszona kwestia ubezpieczenia notariusza od odpowiedzialności cywilnej, które jest w Polsce obowiązkowe. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
      Rozdział czwarty został poświęcony na drugą z odpowiedzialności notariusza, czyli odpowiedzialność karną. Za przewinienia notariusz może odpowiadać na drodze dyscyplinarnej bądź karnej. Za czyn podlegający regulacji w przepisach notariusz może ponosić odpowiedzialność w wymiarze kary określonej w Kodeksie karnym. Jeśli notariusz popełnił ten czyn nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności w łagodniejszym wymiarze.
      W rozdziale piątym zostały poruszone kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza. Jest to odpowiedzialność działająca na zasadach wewnętrznej etyki zawodowej. Przedstawione zostaną czyny za które notariusz odpowiada w sposób dyscyplinarny, ponieważ odpowiada on za obowiązki w przeciwieństwie do sędziów, prokuratorów, radców prawnych oraz adwokatów, ponieważ nie posiada on immunitetu zawodowego. Wymienione zostały również kary dyscyplinarne, które są stosowane wobec notariusza wewnątrz korporacji. Mogą być łagodniejsze w skutkach bądź bardzo surowe. Najsurowszą karą wobec notariusza jest pozbawienie go prawa do prowadzenia kancelarii. Notariusz odpowiada w zakresie tej odpowiedzialności przed sądami dyscyplinarnymi pierwszej bądź drugiej instancji.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.